Badrumsbesiktning

2022-11-15

Badrumsbesiktning

I den här artikeln går vi igenom vad en badrumsbesiktning är för något, olika typer av badrumsbesiktningar, samt när det är bra att genomföra dessa.

Vad är en badrumsbesiktning?

En badrumsbesiktning (även kallad våtrumsbesiktning) innebär att en besiktningsman gör en noggrann besiktning av ert badrum. Oftast utförs en badrumsbesiktning när man renoverat ett badrum. Detta för att man ska säkerställa att arbetet utförts på ett korrekt sätt och att badrummet uppfyller alla krav.

Det finns flera olika typer av badrumsbesiktningar och vi går igenom dessa längre ner i artikeln.

När ska man göra en badrumsbesiktning?

En badrumsbesiktning bör genomföras i samband med att man byggt eller renoverat ett badrum. Självklart kan man även göra en badrumsbesiktning i ett befintligt badrum som inte är renoverat. Vanligtvis gör man det när man vill säkerställa att badrummets nuvarande skick håller den standard som krävs.

Varför ska man göra en badrumsbesiktning?

Det är viktigt att göra en badrumsbesiktning för att säkerställa att allt arbete är utfört på ett korrekt och fackmässigt sätt. Utöver det så får du en opartisk genomgång av badrummet, samt ett utlåtande på ditt badrums nuvarande skick. Oavsett om det gäller en renovering eller nybyggt badrum så granskar besiktningsmannen att arbetet är utfört enligt de branschregler som finns.

Olika typer av badrumsbesiktningar

Som vi nämnde tidigare i artikeln så finns det flera olika typer av badrumsbesiktningar. Nedan har vi listat några som kan vara bra att känna till samt i vilket stadie de utförs.

Stegbesiktningar

Stegbesiktningar av badrum brukar innefatta att besiktningsmannen utför flera besiktningar vid olika tillfällen. Detta är ett vanligt och rekommenderat alternativ vid badrumsrenoveringar eller nybyggnation. Då kommer besiktningsmannen ut till er vid olika skeden i renoveringen och stämmer av att arbetet gått rätt till. Nedan kan ni se exempel på hur en stegbesiktning kan se ut:

  • Första besiktningen: Kontroll av installationer innan de byggs in (exempelvis avloppsgroda och dragning av ventilation och el). Kontroll av golvfallet innan tätskiktet börjar monteras. Här mäter besiktningsmannen golvfallet och säkerställer att de följer de krav som är avtalat.
  • Andra besiktningen: Kontrollera tätskiktet och säkerställa att allt är är rätt monterat.
  • Tredje besiktningen: Slutbesiktning av badrummet där entreprenaden kontrolleras i sin helhet och säkerställer att allt är genomfört på ett fackmässigt sätt. Här går man även gå igenom intyg samt egenkontroller.
Statusbesiktning

En statusbesiktning av badrum genomförs oftast i ett befintligt badrum. Exempelvis om du är orolig eller misstänker att något är fel med ditt badrum. Vid en statusbesiktning så kollar besiktningsmannen att ventilation, golvfall och VVS ser bra och korrekt ut. En bedömning görs även på tät- och ytskikts tekniska livslängd.

Besiktning av golvfall

Här säkerställer besiktningsmannen att golvfallet i ditt badrum följer myndighetskrav och branschregler.

VVS besiktning

Vid en VVS besiktning går man igenom vattenledningar och kollar att vattenledningssystemet är korrekt inkopplat.

Elbesiktning badrum

Vid en elbesiktning av ett badrum så kollar besiktningsmannen så att elsäkerheten och installationen följer myndighetskrav samt regler från Elsäkerhetsverket.

Boka en badrumsbesiktning

Vi på Besiktningsföretaget utför besiktningar av badrum över hela Sverige. Kontakta oss för mer information eller boka en tid för en badrumsbesiktning på info@besiktningsforetaget.se eller 010-18 20 250.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion