Därför ska er BRF ha en underhållsplan

2024-07-04

Att ha en väl genomarbetad underhållsplan för en bostadsrättsförening (BRF) är en av de viktigaste investeringarna för att säkerställa byggnadens långsiktiga hållbarhet och ekonomiska stabilitet. En underhållsplan hjälper till att förutse och planera nödvändiga reparationer och underhållsåtgärder, vilket kan minska risken för oväntade och kostsamma problem. Här är några tips på varför och hur er BRF ska arbeta med en underhållsplan.

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan är ett dokument som beskriver de åtgärder som krävs för att underhålla och bevara en byggnad i gott skick. Planen innehåller detaljer om vilka underhållsåtgärder som ska utföras, när de ska utföras och hur mycket de förväntas kosta. Syftet med en underhållsplan är att säkerställa att byggnaden hålls i bra skick över tid, vilket minskar risken för oväntade och kostsamma reparationer.

En typisk underhållsplan inkluderar information om byggnadens olika delar, såsom tak, fasader, fönster, rörsystem och elinstallationer. Den beskriver också hur ofta dessa delar behöver inspekteras och underhållas, samt vilka specifika åtgärder som behövs för att hålla dem i gott skick.

Det är även lagstadgat att en bostadsrättsförening ska ha en underhållsplan enligt en del av regeringens proposition "Tryggare bostadsrätt".

Fördelar med en underhållsplan

Att ha en underhållsplan för er BRF har många fördelar. Här är några av de viktigaste:

  • Förutsägbarhet: En underhållsplan gör det möjligt att förutse och planera för framtida underhållsåtgärder, vilket minskar risken för oväntade utgifter.
  • Ekonomisk stabilitet: Genom att ha en tydlig plan för underhåll kan föreningen bättre budgetera och undvika plötsliga kostnader som kan påverka ekonomin negativt.
  • Långsiktig hållbarhet: Regelbundet underhåll bidrar till byggnadens långsiktiga hållbarhet och kan förlänga dess livslängd.
  • Ökad trivsel: En välunderhållen byggnad skapar en trevligare boendemiljö för föreningens medlemmar.
  • Värdeökning: En fastighet som hålls i gott skick behåller sitt värde bättre och kan till och med öka i värde över tid.

Hur skapar man en underhållsplan?

Att skapa en underhållsplan kan verka som en stor uppgift, men vi på Besiktningsföretaget hjälper er BRF att ta fram en professionell och tydlig underhållsplan. Våra underhållsplaner är dessutom digitala så att alla i styrelsen snabbt kan se vad som behöver utföras, när det behöver utföras samt till vilken kostnad. Med våra digitala underhållsplaner får er BRF bättre koll på både fastighetens skick, vad som behöver underhållas samt föreningens ekonomi. Kontakta oss så hjälper vi er bostadsrättsförening att ta fram en digital underhållsplan.

Ekonomiska aspekter

En väl utarbetad underhållsplan har stor inverkan på er förenings ekonomi. Genom att planera och budgetera för underhållsåtgärder kan föreningen undvika stora och oväntade utgifter. Dessutom kan regelbundet underhåll bidra till att sänka de totala kostnaderna genom att förhindra att små problem utvecklas till stora och kostsamma reparationer.

En annan viktig ekonomisk aspekt är att en underhållsplan kan hjälpa föreningen att hålla sina månadsavgifter stabila. Genom att ha en tydlig plan för framtida underhåll kan föreningen bättre förutse sina kostnader och undvika stora höjningar av avgifterna.

Underhållsplanens livscykel

En underhållsplan är inte ett statisk dokument utan bör uppdateras regelbundet för att säkerställa att den fortfarande är relevant och effektiv. Här är några tips för att hålla underhållsplanen aktuell:

  • Årliga genomgångar: Genomför årliga genomgångar av underhållsplanen för att bedöma dess effektivitet och göra nödvändiga justeringar.
  • Uppdateringar efter inspektioner: Uppdatera planen efter varje inspektion för att inkludera nya fynd och justera tidsplaner och kostnader vid behov.
  • Kommunikation med medlemmarna: Håll föreningens medlemmar informerade om planerade underhållsåtgärder och eventuella förändringar

Boka en underhållsplan

Kontakta oss idag så hjälper vi er förening att ta fram en underhållsplan som förenklar för både styrelsen och alla medlemmar i er bostadsrättförening.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion