Överlåtelsebesiktning – för både köpare och säljare

2024-03-28

I denna artikel utforskar vi överlåtelsebesiktningens viktiga roll i fastighetsaffärer, från dess definition och fördelar till den detaljerade processen och hur den påverkar både köpare och säljare. Genom att förstå dess betydelse kan parterna navigera fastighetstransaktioner med ökad trygghet, minska risken för framtida tvister och främja en smidig affär.

Inledning till överlåtelsebesiktning

En Överlåtelsebesiktning är en kritisk del av processen vid köp och försäljning av fastigheter. Den fungerar som en oberoende granskning av fastighetens skick och syftar till att identifiera brister som kanske inte är synliga för en lekman. Genom att genomföra en sådan besiktning får både köpare och säljare en tydligare bild av fastighetens verkliga skick. Detta skapar en tryggare grund för affären och minskar risken för framtida tvister. Överlåtelsebesiktningen bidrar därmed till ökad transparens och trygghet i fastighetstransaktioner.

Definition av överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en detaljerad teknisk undersökning av en fastighet som utförs av en kvalificerad besiktningstekniker. Syftet är att upptäcka eventuella fel och brister som kan påverka fastighetens värde och användbarhet. Besiktningen omfattar en noggrann teknisk undersökning av både byggnaden och marken som har betydelse för dess tekniska förutsättningar. Resultatet av besiktningen dokumenteras i ett besiktningsutlåtande, som ger en omfattande översikt över fastighetens skick vid tidpunkten för besiktningen.

Varför är överlåtelsebesiktning viktig?

Överlåtelsebesiktningen spelar en viktig roll för både köpare och säljare genom att erbjuda en objektiv bedömning av fastighetens skick. För köparen innebär det en trygghet i att man är medveten om eventuella fel och brister och kan fatta ett välgrundat beslut. För säljaren minskar risken för framtida anspråk och kan bidra till en smidigare affärsprocess genom att eventuella problem identifieras och kan åtgärdas i förväg. Detta förebygger även framtida tvister och stärker förtroendet mellan parterna. Överlåtelsebesiktningen bidrar således till en mer transparent och rättvis fastighetsöverlåtelse.

Fördelar med överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningen erbjuder flera fördelar för både köpare och säljare. För köparen är det en “försäkring” mot oväntade reparationer och kostnader, medan säljaren får en möjlighet att rätta till eventuella problem innan försäljning, vilket kan öka fastighetens marknadsvärde. Besiktningen ger även en ökad förståelse för fastighetens skick och underlättar prisförhandlingar, då båda parter har samma information om eventuella brister. Det bidrar till en smidigare överlåtelseprocess och minskar risken för missförstånd och konflikter efter att affären är slutförd.

Trygghet och säkerhet för köparen

Genom en överlåtelsebesiktning får köparen en djupgående insyn i fastighetens aktuella skick. Detta innebär en betydande trygghet och säkerhet, eftersom köparen kan fatta ett informerat beslut baserat på objektiva uppgifter snarare än enbart visuella intryck. Det minskar risken för kostsamma överraskningar efter köpet
Här kan ni läsa mer om köparbesiktning.

Förebygger framtida tvister och kostnader

En väl genomförd överlåtelsebesiktning kan avsevärt minska risken för framtida tvister mellan köpare och säljare. Genom att klargöra fastighetens skick redan från början och dokumentera eventuella problem, skapas en tydlig förväntansbild som minskar risken för missförstånd. Detta kan leda till att både köpare och säljare känner sig mer trygga i affären, vilket förebygger framtida rättsliga processer och de kostnader sådana processer innebär.

Säljarens perspektiv: Att minska ansvar och öka attraktiviteten

För säljaren bidrar en överlåtelsebesiktning (säljarbesiktning) till att minska det framtida ansvaret genom att eventuella problem med fastigheten identifieras och kan åtgärdas eller kommuniceras öppet till köparen. Detta ökar även fastighetens attraktivitet och kan underlätta försäljningsprocessen genom att potentiella köpare känner större förtroende för fastigheten och säljaren. Att proaktivt genomföra en överlåtelsebesiktning kan ses som ett tecken på transparens och omsorg om köparen, vilket positivt kan påverka försäljningspriset och tiden det tar att sälja fastigheten.

Processen för en överlåtelsebesiktning

Processen för en överlåtelsebesiktning inleds med valet av en kvalificerad besiktningstekniker. Det är viktigt att välja någon som har god erfarenhet och kunskap inom området för att säkerställa en grundlig och pålitlig granskning. Efter att en besiktningstekniker har valts, bestäms en tid för besiktningen där både köpare och säljare kan välja att vara närvarande. Besiktningen är omfattande och inkluderar en noggrann genomgång av fastighetens alla delar för att identifiera eventuella fel och brister.

Förberedelser inför besiktningen

Inför besiktningen bör säljaren se till att fastigheten är tillgänglig för en grundlig undersökning. Detta innebär att ge tillträde till alla utrymmen, inklusive vind, källare, och andra utrymmen som kan vara svåra att nå. Det är också viktigt att förbereda och tillhandahålla dokumentation om eventuella tidigare renoveringar, installationer eller reparationer som har genomförts på fastigheten. En väl förberedd fastighet underlättar besiktningsprocessen och bidrar till en mer korrekt och effektiv granskning.

Utförandet av överlåtelsebesiktningen

Under själva besiktningen går besiktningsteknikern systematiskt igenom fastigheten och dokumenterar sina iakttagelser. Kommunikation är nyckeln under detta skede, och en bra besiktningstekniker kommer att förklara det man hittar för köpare och säljare under processens gång. Detta är också en utmärkt möjlighet för köparen att ställa frågor och få en djupare förståelse för fastighetens skick.

Sammanställning av besiktningsutlåtandet

Efter att besiktningen är slutförd sammanställer besiktningsteknikern en detaljerad rapport som beskriver fastighetens skick, inklusive alla identifierade brister och rekommendationer för åtgärder. Utlåtandet innehåller beskrivningar och en bedömning av eventuella risker eller problem. Denna rapport blir ett viktigt dokument i affären och en guide för framtida underhåll och reparationer. Sammanställningen av besiktningsutlåtandet är avgörande för transparensen i fastighetsöverlåtelsen och hjälper till att säkerställa att båda parter har en klar förståelse av fastighetens skick.

Boka en överlåtelsebesiktning

Om ni ska sälja eller köpa ett hus, lägenhet eller fastighet så rekommenderar vi att ni bokar en överlåtelsebesiktning. Vi på Besiktningsföretaget har flera erfarna besiktningstekniker som kan hjälpa er med er överlåtelsebesiktning.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er genom hela processen.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion