Radon – En osynlig fara i din bostad

2024-06-04

Radon

Radon är en färglös och luktfri gas som bildas vid nedbrytning av radium, ett naturligt förekommande ämne i mark och berg. Eftersom radon är en radioaktiv gas kan den vid inandning skada lungorna och öka risken för lungcancer.

Den här artikeln ger dig en djupgående förståelse för radon: vad det är, var det finns, hur det påverkar hälsan och vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv och din familj.

Var kommer radon ifrån?

Radon bildas kontinuerligt i mark och berg. När radon sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, så kallade radonhustrur. Dessa ämnen kan fästa på dammpartiklar i luften och vid inandning stanna kvar i lungorna, vilket ökar risken för cellskador och lungcancer.

Radon kan ta sig in i din bostad på flera sätt:

  • Från marken under huset: Radon kan tränga in genom sprickor i golv och grundläggning.
  • Från byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial, som granit och murtegel, innehåller naturligt radium som kan frigöra radon.
  • Från vattnet: Radon kan finnas i grundvatten och frigöras till luften vid användning av vatten, t.ex. vid duschning.

Hur påverkar radon hälsan?

Radon är den största orsaken till lungcancer hos personer som inte röker. Ju högre radonhalten är i din bostad, desto större är risken att utveckla lungcancer.

Symtom på radonexponering är oftast frånvarande. Lungcancer kan utvecklas under många år utan att ge några märkbara tecken. Därför är det viktigt att mäta radonhalten i din bostad för att förebygga hälsoproblem.

Vilka är hälsoriskerna med radon?

Långvarig exponering för höga radonhalter kan leda till:

  • Lungcancer: Radon är den största orsaken till lungcancer hos icke-rökande.
  • Andra lungproblem: Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan förvärras av radonexposition.

Risken för hälsoproblem ökar med stigande radonhalt och exponeringstid.

Radonmätning

Det enda sättet att veta om du har förhöjda radonhalter i din bostad är att göra en radonmätning. Ni kan alltid kontakta oss på Besiktningsföretaget så hjälper vi er att utföra en radonmätning.

Vilka radonnivåer är farliga?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar en radonhalt under 200 Bq/m³ i bostäder. Om du har en radonhalt över denna gräns bör du vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Hur sänker man radonhalten i bostaden?

Det finns flera åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten i din bostad:

  • Radonsug: En radonsug installeras under huset och suger bort radon innan den tränger in i bostaden.
  • Försegling: Sprickor i golv och grundläggning kan tätas för att förhindra att radon tränger in.
  • Ventilation: Ökad ventilation kan hjälpa till att späda ut radonhalten i inomhusluften.

Vem kan hjälpa mig med radonproblem?

För att ta reda på var radonet kommer ifrån samt hur hög radonhalten är görs en radonmätning och först därefter kan åtgärder planeras. Kontakta oss på Besiktningsföretaget för att få hjälp med att mäta radonhalten och vidta åtgärder för att sänka den.

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

Sammanfattning

Radon är en osynlig fara som kan finnas i din bostad. Genom att mäta radonhalten och vidta åtgärder för att sänka den vid behov kan du skydda dig själv och din familj från hälsorisker.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion