Vad är en garantibesiktning?

2022-06-27

Vad är en garantibesiktning?

En garantibesiktning är en besiktning som ska utföras inom två år efter en godkänd slutbesiktning. Med en garantibesiktning kan ni som beställare få hjälp av en oberoende besiktningsman att gå igenom eventuella fel och brister som uppkommit efter att en godkänd slutbesiktning genomförts. Det är oerhört viktigt att besiktningen genomförs innan reklamationstiden (två år) går ut. Under reklamationstiden är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till eventuella fel och brister som uppstått. En garantibesiktning kallas även för Tvåårsbesiktning då det är längden av reklamationstiden.

För att kunna påvisa ett eventuellt garantifel samt vem som bär ansvaret för felet så behöver ni ett besiktningsutlåtande från en oberoende besiktningsman.

Vem ansvarar för att beställa en garantibesiktning?

Vanligtvis är det du som beställare eller byggherre som beställer en besiktningen och ser till att den genomförs. Självklart ska ni alltid dubbelkolla i erat avtal med företaget som utförde arbetet för att se vad som gäller i just erat fall. Men som vi nämnde tidigare är det vanligast att beställaren ansvarar för att en garantibesiktning genomförs inom reklamationstiden.

En juridisk besiktning

Garantibesiktningen är en juridisk besiktning vilket innebär att det som bestäms i utlåtandet av den oberoende besiktningsmannen har laga kraft. En garantibesiktning görs enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (även kallat ABT). Det är utlåtandet som blir ert bevis och kvitto på vad entreprenören behöver åtgärda.

Vem ska betala för en garantibesiktning?

Då det oftast är beställaren som ansvarar för att en garantibesiktning genomförs är det även beställaren som betalar för garantibesiktningen. Du som beställare kan se detta som en trygghet för att få ett bevis på att allt är som det ska. Om besiktningsmannen skulle hitta eventuella fel eller brister med bygget så är det väldigt viktigt att detta görs inom reklamationstiden på två år.

Vem ska betala för en garantibesiktning?

Då det oftast är beställaren som ansvarar för att en garantibesiktning genomförs är det även beställaren som betalar för besiktningen. Du som beställare kan se detta som en trygghet för att få ett bevis på att allt är som det ska. Om besiktningsmannen skulle hitta eventuella fel eller brister med bygget så är det väldigt viktigt att detta görs inom reklamationstiden på två år.

Vanliga garantiärenden

Nedan finner ni en lista på några vanliga exempel som ni kan upptäcka tack vare en tvåårsbesiktning:

  • Sprickor i väggar
  • Sättningsskador
  • Sprickor i tak
  • Fel på värmeanläggning
  • Sprickor i fasad
  • Fönsterkarmar som är svåra att öppna
  • Material som inte håller enligt utlovad kvalitet

Beställ en garantibesiktning

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra garantibesiktningar. Alla våra besiktningar utförs av certifierade entreprenadbesiktningsmän med lång branscherfarenhet. Om ni vill beställa en garantibesiktning så kan ni läsa mer här alternativt kontakta oss direkt så hjälper vi er.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion