Vad är ett besiktningsförbehåll?

2023-09-20

Besiktningsförbehåll

Att köpa ett hus är en av de största och mest betydelsefulla investeringarna i de flesta människors liv. Det är en komplex process som kräver noggrann planering och övervägande. Ett av de viktigaste stegen i köpprocessen är att inkludera ett besiktningsförbehåll i ditt köpekontrakt, vilket ger dig rätten att besikta huset utan att någon har möjlighet att buda över dig under tiden. Här kommer vi att utforska varför detta förbehåll är så viktigt och hur det kan skydda din investering och din frid.

Vad är ett Besiktningsförbehåll?

Ett besiktningsförbehåll är en klausul i köpekontraktet som ger köparen rätten att genomföra en professionell besiktning av fastigheten innan köpet slutförs. Denna besiktning utförs av en oberoende inspektör som granskar fastighetens skick noggrant. Syftet är att identifiera eventuella dolda brister eller skador som kan vara kostsamma att åtgärda i framtiden. Besiktningsförbehållet, eller besiktningsklausulen, inkluderas i ditt köpekontrakt och bestämmer under hur lång tid du har rätt att göra en besiktning.

Skydd för Köparen

Ett besiktningsförbehåll ger köparen en värdefull möjlighet att säkerställa att fastigheten är i det skick som förväntades. Genom att anlita en erfaren besiktningsman kan köparen upptäcka eventuella problem i huset. Det kan vara allt från strukturella problem till dolda fukt- eller rörsystemproblem.

Om besiktningen avslöjar allvarliga problem kan köparen begära att prisförhandlingen omförhandlas eller att säljaren åtgärdar problemen innan försäljningen slutförs. I värsta fall kan köparen också välja att dra sig ur köpet om problemen är för omfattande eller kostsamma att åtgärda.

Kan man inte göra besiktningen innan man skriver på kontraktet?

Det går självklart bra att göra en besiktning innan dess att köparkontraktet är påskrivet men då riskerar besiktningen att bli verkningslös, detta då huset fortfarande är ute till försäljning. Ni riskerar även att någon annan spekulant fortfarande kan lägga ett högre bud. Det finns även möjlighet att affären blir utdragen då ni måste hitta en besiktningsman med kort varsel, något som inte alltid är möjligt.

Beställ en besiktning

Kontakta oss idag om ni önskar att beställa en överlåtelsebesiktning inför ert husköp.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion