Vad är radon?

2022-04-20

Vad är Radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur vet du om det finns radon i din bostad?

Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör, och i vissa fall ska, åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

När ska jag mäta radonhalten?

  • Om byggnadsmaterial som t ex blåbetong finns i, eller i anslutning till bostaden. Det kan betyda extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • Om du tidigare haft höga halter och utfört åtgärder för att sänka halten.
  • Om du har renoverat. Små sprickor kan då ha uppstått i grunden och radongasen kan tränga igenom från marken.
  • Om du mätning aldrig genomförts i bostaden tidigare.
  • Om det gått mer än fem år sedan den senaste mätningen.

Vad gör jag om radonhalten är för hög?

För att ta reda på var radonet kommer ifrån samt hur hög radonhalten är görs en besiktning och först därefter kan åtgärder planeras. Det finns en mängd olika bolag som är specialiserade på just radonsanering. Vi hjälper dig gärna i rätt riktning!

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

 


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion