Besiktningsföretaget

Dolda fel-försäkring

Undvik oförutsedda kostnader i framtiden

Det är viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från att den nya ägaren flyttat in.

IMG_0474

Som säljare är du ansvarig för dolda fel i 10 år

Vad är ett dolt fel?

Felet måste ha funnits vid köptillfället

Felet ska inte ha varit upptäckbart

Felet ska inte ha varit förväntat

Felet ska påverka marknadsvärdet

Ska du köpa eller sälja hus?
Då är det viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från
att den nya ägaren flyttat in. Som köpare har du en långtgående undersökningsplikt gällande fastighetens
skick. Vad är ett dolt fel? Ett dolt fel är ett fel i en fastighet som inte gick att upptäcka vid en noggrann undersökning och som köparen heller inte borde förvänta sig utifrån fastighetens ålder, skick, byggnadssätt, pris eller andra omständigheter. Exempel på dolda fel kan vara mögel, skadedjur eller konstruktionsfel.

Varför dolda fel-försäkring?
Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus, kan felet reklameras till säljaren. Säljare och köpare måste
utreda vem som ansvarar för felet och göra upp om ersättning. Om parterna inte kommer överens kan det i
värsta fall leda till en rättsprocess. Med en dolda fel-försäkring kan ansvaret för utredningen lämnas över till
försäkringsbolaget. Om felet omfattas av försäkringen betalar försäkringsbolaget ut ersättning, vilket innebär en trygghet för både säljare och köpare.

SBR Dolda fel-försäkring

SBR Dolda fel-försäkring
Är huset besiktigat av en SBR-godkänd/certifierad besiktningsman? Då har du möjlighet att teckna SBR Dolda fel-försäkring, som finns i två varianter, SBR Dolda fel Standard och SBR Dolda fel Plus, och med två olika försäkringsbelopp 750 000 kr och 1 250 000 kr.

Besiktningsföretaget är godkänd försäkringsförmedlare åt Philipsson & Partner (SBR Försäkringsservice).

Vilket paket passar dig?

Standard

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr

Plus

Försäkringsbelopp: 750 000kr / 1 250 000kr

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00