Besiktningsföretaget

Energideklaration för Bostadsrättsförening (BRF)

Minska energiförbrukningen

Energideklaration för BRF (Bosttadsrättsförening).
Våra energiexperter hjälper er förening att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild. Våra åtgärder kan minska förbrukningen med upp till 45%.

Lagstadgat

Enligt svensk lag måste varje fastighet inneha en giltig energideklaration, annars kan vite utfällas av Boverket. Våra energideklarationer är giltiga i 10 år. 

IMG_0474

Minska energiförbrukningen med upp till 45%

Vad ingår i energideklarationen?

Lär känna er Bostadsrättsförening

Effektivisera er Bostadsrättsförening

Slå ett slag för miljön och energieffektivisera Bostadsrättsföreningen

Energideklaration BRF

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes lagen om energideklarationer. Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra fastigheter med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader. Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder. Om föreningen underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan föreningen föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Ett urval av de bostadsrättsföreningar som vi har hjälpt:

Hur går energideklarationen till?

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00

Offert Energideklaration

Lämna dina uppgifter för en kostnadsfri offert för din BRF. Vi svarar dig inom 24h.

Kontakta oss direkt:

0733-37 63 32
Info@besiktningsforetaget.se