Besiktningsföretaget

Energideklaration - Kommersiella fastigheter

Minska energiförbrukningen

Våra energiexperter hjälper ert företag att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild. Våra åtgärder kan minska er förbrukning upp till 45%.

Lagstadgat

Enligt svensk lag måste varje fastighet inneha en giltig energideklaration, annars kan vite utfällas av Boverket. Våra energideklarationer är giltiga i 10 år. 

IMG_0474

Vi energideklarerar alla typer av kommersiella fastigheter

Vad ingår i en energideklaration?

Lär känna er fastighet

  • Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning.
  • Er uppvärmda area, även kallad A-temp.
  • Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd.
  • Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader.
  • Registrering hos Boverket.

Effektivisera er fastighet

  • Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.
  • Vi föreslår endast besparingsförslag som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.
  • Vi presenterar kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.
  • Vi föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat.

Slå ett slag för miljön och energieffektivisera fastigheten

Energideklaration

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes lagen om energideklarationer. Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till en kommersiell fastighet får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra fastigheter med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader. Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder. Om företaget underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan företaget föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. Det är företaget som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Ett urval av de fastigheter som vi har hjälpt:

Hur går energideklarationen till?

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00