Energideklaration för er Bostadsrättsförening (BRF)

Energideklaration för er Bostadsrättsförening (BRF)

Minska energiförbrukningen

Våra energiexperter hjälper er förening att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild. Våra åtgärder kan minska förbrukningen med upp till 45%.

Lagstadgat

Enligt svensk lag måste varje fastighet inneha en giltig energideklaration, annars kan vite utfällas av Boverket. Våra energideklarationer är giltiga i 10 år.
Genomgång energideklaration

Vad ingår i energideklarationen?

Vad ingår i energideklarationen?

Lär känna er Bostadsrättsförening

Lär känna er Bostadsrättsförening
  • Byggnadens energiförbrukning vid normalt bruk, fördelat på uppvärmning, komfortkyla, fastighetsel och vattenuppvärmning
  • Er uppvärmda area, även kallad A-temp.
  • Er uppmätta radonhalt om radonmätning är utförd.
  • Referensvärde att jämföra er energiförbrukning för att jämföra med liknande byggnader.
  • Registrering hos Boverket.

Effektivisera er Bostadsrättsförening

Effektivisera er Bostadsrättsförening
  • Konkreta åtgärdsförslag som passar för just er fastighet.
  • Vi föreslår endast besparingsförslag som inte påverkar er komfort negativt och som bevarar eller förbättrar er inomhusmiljö.
  • Vi presenterar kostnaderna för åtgärdsförslagen i relation till de besparingar som ni kommer att göra.
  • Vi föreslår i vilken ordning åtgärderna ska utföras för att uppnå bäst resultat.

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Energideklaration BRF

Energideklaration BRF

Som ett led i arbetet med att förbättra energianvändning och främja ett bättre inomhusklimat infördes lagen om energideklarationer. Det finns många fördelar med att göra en energideklaration. Som ägare till ett flerbostadshus får du reda på hur energieffektivt det är i jämförelse med andra fastigheter med samma förutsättningar. Du har möjlighet att få reda på vilka åtgärder som krävs för att minska energiförbrukningen och därmed även energikostnader.

Vår erfarenhet visar att det ofta går att minska användningen rejält genom olika åtgärder. Om föreningen underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen om energideklarationer för byggnader kan föreningen föreläggas att fullgöra dessa, föreläggandet kan förenas med vite. Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration.

Hur går energideklarationen till?

Hur går energideklarationen till?

Insamling av information
Innan platsbesiktningen behöver vi få in uppgifter från er angående fastigheten. Skulle ni ha problem att hitta dessa hjälper vi gärna till i den mån vi kan. Vissa uppgifter kan kompletteras i efterhand.
Platsbesiktning
En av våra energiexperter kommer ut på plats och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar er energiförbrukning.
Upprättande av energideklaration
Vi sammanställer byggnadens energianvändning, våra åtgärdsförslag och hur mycket varje åtgärd ger dig i energibesparing samt vilken ekonomisk investering som krävs för respektive åtgärd. Energideklarationen registreras hos Boverket.

Vanliga frågor

Vad kostar en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning kostar från 8900kr. Pris kan variera beroende på om du är köpare eller säljare av fastigheten. Läs mer om och ser våra priser här.

Är det skillnad om jag är säljare eller köpare av fastigheten?
Som säljare kan du hinna åtgärda eventuella fel innan försäljningen och som köpare kan du vara trygg i att veta vad du betalar för. Läs mer skillnaden som säljare och köpare.
Vad är en säljarbesiktning?
Som säljare kan du hinna åtgärda eventuella fel innan försäljningen.

Ett urval av de bostadsrättsföreningar som vi har hjälpt

Ett urval av de bostadsrättsföreningar som vi har hjälpt


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-brf

Sektion

Sektion


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion