För en trygg och smidig bostadsaffär

Ska du köpa en fastighet?

Eftersom varje fastighet är unik kan besiktningsbehoven se olika ut. Därför erbjuder vi två olika köparpaket – ett litet och ett stort.

Detta ingår i våra paket:
Detta ingår i våra paket:
Bas
9,900kr
Utökad
12,000kr
Extra
15,000kr
Köparbesiktning
Okulär el- och VA-kontroll
Radonindikering
Fuktmätning i riskkonstruktion
Kostnadsuppskattning

För din trygghet

En köparbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av husets skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden.

Uppfyll din undersökningsplikt

Upptäcks fel i bostaden efter köpet som ger rätt till ersättning måste köparen redovisa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

Tilläggstjänster
Kostnadsuppskattning av åtgärder
3.500 kr
Areamätning
3.500 kr
Tilläggsbyggnad

Ej vidbyggt garage = 1.500 kr (vidbyggt garage ingår i paketpriserna).

1.500 kr

Extra hus/Attefallshus 0-60 m3

3.500 kr

Extra hus från 60 kvadrat = enl. offert.

Köparbesiktning
Genomgång av relevanta handlingar
Riskanalys av åtgärder
Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
Föreslagen fortsatt teknisk utredning
Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
Okulär el- och VA-kontroll

Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Vidare utför vi kontroll av ventilation i huset för att försäkra att fukt avleds korrekt samt att syretillförseln är anpassad för bostaden.

Radonindikering

Vi använder oss av ett mätinstrument som ger en indikation på radonhalten i fastigheten. Indikationsmätningen är framtagen för att du som kund snabbt ska få veta om huset är i riskzonen för förhöjda radonhalter och snabbt kunna fatta ett beslut ut efter det.

Fuktmätning i riskkonstruktion

Vi utför fuktmätningar i husets riskkonstruktioner. Kontrollen görs i de mer utsatta delar av fastigheten som t.ex vind, grundläggning, källare, i uppreglade eller flytande golvkonstruktioner. Om konstruktionsdelar är utsatta för fukt syns det inte alltid för blotta ögat men kan få stora konsekvenser.

Kostnadsfri offert

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi er med rådgivning och en kostnadsfri offert.Vi ser lösningen, inte problemet!

Våra besiktningsmän är byggingenjörer eller motsvarande och är certifierade inom facken besiktning, energi och ventilation. Det gör att vi kan erbjuda dig som beställare ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar våra 

tjänster med högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt. Besiktningsföretaget finns där våra beställare finns. Vi är ett rikstäckande företag och hjälper privatpersoner, BRF:er och företag. Kom ihåg att vi ser lösningen, inte problemet.

Endast certifierade besiktningsexperter.

Våra besiktningsmän är byggingenjörer eller motsvarande och är certifierade inom facken besiktning, energi och ventilation. Det gör att vi kan erbjuda dig som beställare ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar våra tjänster med högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

Besiktningsföretaget finns där våra beställare finns. Vi är ett rikstäckande företag och hjälper privatpersoner, BRF:er och företag. Vi ser lösningen, inte problemet.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion