Besiktningsföretaget

Lägenhetsbesiktning

För din trygghet

En lägenhetsbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av bostadsrättens skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden. 

Uppfyll din undersökningsplikt

Som köpare har man en långtgående undersökningsplikt vid ett lägenhetsköp då man köper lägenheten i befintligt skick. Det betyder att du inte har någon rätt till ersättning för skador som hittas efter att köpet är genomfört.

IMG_0474

Vid lägenhetsköp har du inte rätt till ersättning i efterhand

Vad ingår i en lägenhetsbesiktning?

Detta ingår i lägenhetsbesiktningen:

Ingår inte i lägenhetsbesiktningen:

Lägenhetsbesiktning

Att köpa en lägenhet är en av dom större investeringarna man kan göra i sitt liv men ändå väljer allt för många att inte besikta lägenheten, trots att du som köpare är mindre skyddad än vid köp av en villa.

Till skillnad från när du köper en villa så täcks inte lägenhetsköpet av jordabalken, utan av köplagen. Det betyder att du som köpare har undersökningsplikt och att du köper lägenheten i befintligt skick. Därför blir det än mer viktigt att du noga undersöker din nya lägenhet inför köpet då du inte kan få ersättning av säljaren för uppkomna fel som upptäcks i efterhand. Som privatperson är det svårt att utföra besiktningen själv om man inte har särskild kunskap, därför bör du alltid anlita en certifierad besiktningsman.

Hur går lägenhetsbesiktningen till?

På en lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med köparen, igenom alla lägenhetens rum och gör en grundlig okulär besiktning. Det görs även en okulär besiktning av tvätt- och diskmaskinsanslutningar samt kontroll av element och rörledningar. Väl på plats har köparen alltid möjlighet att ställa frågor och ta del av besiktningsmannens expertis. 

Efter utförd besiktning upprättar besiktningsmannen ett utlåtande som, med hjälp av bilder, tydligt beskriver lägenhetens skick, eventuella anmärkningar och åtgärder till dessa samt en riskanalys av vad som behöver undersökas djupare eller de risker som kan leda till problem i framtiden. Som köpare har du alltid möjlighet, att via telefon, gå igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00