Besiktningsföretaget

Köpargenomgång

Ta del av säljarens utlåtande

När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning. Besiktningsmannen har alltså samma ansvar gentemot dig och samma villkor gäller som för den ursprungliga beställaren. Priset för en köpargenomgång är reducerat jämfört med att göra en helt ny besiktning av byggnaden.

Uppfyll din undersökningsplikt

Upptäcks fel i bostaden efter köpet som ger rätt till ersättning måste köparen redovisa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel.

IMG_0474

Säkerställ att drömhuset inte blir en framtida mardröm

Vad ingår i en köpargenomgång?

Detta ingår i köpargenomgången:

Ingår inte i köpargenomgången:

Hur går köpargenomgången till?

På en köpargenomgång går besiktningsmannen noggrant igenom besiktningsprotokollet med dig och samtliga noteringar om eventuella fel, brister och risker förklaras. En genomgång på plats i huset rekommenderas starkt eftersom besiktningsmannen då tydligare kan redogöra för sina iakttagelser och eventuella missförstånd eller feltolkningar kan undvikas.

Vid genomgången kan du ställa alla de eventuella frågor som kan finnas till besiktningsmannen, för att räta ut eventuella frågetecken och få en klarare bild av husets skick. Kom ihåg att nästan inget hus är felfritt och köpargenomgången är ett bra sätt att få veta vad som kan vara bra att tänka på med huset inför framtiden, både praktiskt och ekonomiskt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00