Besiktningsföretaget

Överlåtelsebesiktning

Tryggare husaffär

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en bostadsförmedling.

För både köpare och säljare

Professionell genomgång av husets skick så att både köpare och säljare får koll på fastighetens status. Som säljare kan du hinna åtgärda eventuella fel innan försäljningen och som köpare kan du vara trygg i att veta vad du betalar för.

IMG_0474

Överlåtelsebesiktning - För en trygg husaffär

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

Detta ingår i överlåtelsebesiktningen:

Därför ska du göra en överlåtelsebesiktning

Det finns inga krav eller regler på att göra en överlåtelsebesiktning. Däremot har köparen undersökningsplikt, vilket betyder att köparen måste undersöka om bostaden har några fel eller brister innan kontrakt skrivs. Besiktningen blir ett sätt att uppfylla den lagstadgade undersökningsplikten.

Överlåtelsebesiktningen är inte bara bra ur köparens perspektiv. För dig som säljare av en bostad fungerar besiktningsprotokollet som en underhållsplan med tips på hur du kan förbättra huset och reparera små skador i tid. När bostaden sedan ska säljas är besiktningsprotokollet en kvalitetsstämpel i annonsen, och många köpare vill gärna se protokollet redan på visningen. Överlåtelsebesiktning är dessutom ett krav om du som säljare vill teckna en försäkring mot dolda fel.

Köpare

Läs mer om våra anpassade överlåtelsebesiktningar för dig som är köpare

Säljare

Läs mer om våra anpassade överlåtelsebesiktningar för dig som är säljare

Överlåtelsebesiktning -
Så går det till

En överlåtelsebesiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Besiktningsmannen har en kortare genomgång med säljaren för att gå igenom kända skador samt de renoveringar som har gjorts på fastigheten.

Besiktningsmannen genomför sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Inga fysiska ingrepp görs i fastigheten. Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll.

Vad omfattas inte av överlåtelsebesiktningen?

Det som inte ingår i en överlåtelsebesiktning, men som en fackman kan undersöka åt dig, är kontroller av el-, ventilations-, värme-, vatten- och sanitetsinstallationer, skorstenar, eldstäder, värmepannor eller hushållsmaskiner. Mätning av radon, asbest eller vattenkvalitet ingår inte heller, liksom de delar som ligger utanför huset – altan och tomt, eller är svåråtkomliga – vind, krypgrund utan inspektionslucka, snötäckta tak.

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00