Besiktningsföretaget

Statusbesiktning

Opartisk överblick

Misstänker du att ditt hus är skadat eller att entreprenör har missköt sitt arbete kräver försäkringsbolaget ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part.

Erkänd expertis

Våra statusbesiktningar utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkända byggingenjörer med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i konstruktion och byggskador.

IMG_0474

Få en opartisk överblick vid tvist, renovering eller nybyggnation

Exempel på statusbesiktningar:

Badrumsbesiktning

Takbesiktning

Besiktning av tillbyggnad

Besiktning av utehus

Försäkringsärende

Konstruktionsfel

Statusbesiktning

En statusbesiktning är en nödvändighet vid en tvist eller när entreprenören har gått i konkurs. Vid statusbesiktningen noteras vad som är utfört i byggprocessen, vad som kvarstår både i arbete och material och ni kan även lägga till en kostnadsbedömning av besiktningsmannen gällande ett färdigställande av arbetet.

En statusbesiktning är även ett bra hjälpmedel när du är osäker på husets skick eller går i renoveringstankar. Omfattningen av statusbesiktningen skräddarsys efter era önskemål och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar som tak, fönster, våtrum och liknande.

Har du frågor?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00

Email Info@Besiktningsforetaget.se