Ett unikt besiktningsabonnemang för bostadsrättsföreningar.

Ett unikt besiktningsabonnemang för bostadsrättsföreningar.

Vi hjälper er med ansvaret för myndighetskraven

Vi tar ett helhetsansvar över de lagstadgade- och rekommenderade myndighetskraven som er föreningen är skyldiga att utföra. Vi vet när i tiden respektive uppdrag ska utföras och tar ansvar för att varje uppdrag bokas in och blir utfört inom tidsramen.

Vi är med på resan

För att en fastighet ska må bra krävs ett aktivt arbete. Med vår hjälp minskas styrelsens arbete. Samtidigt ser våra besiktningstekniker till att er underhållsplan alltid är korrekt uppdaterad.

Kostnadseffentivt och miljövänligt

Månadsavgiften är baserad på en tioårsperiod, vilket innebär att inga oplanerade kostnader belastar föreningen när det väl är dags för besiktning. En fast månadsavgift blir enkel att budgetera, dessutom kan vi planera utförandet av uppdragen på ett mer effektivt och miljövänligt sätt.

Nedan är tjänsterna som ingår i BRF-abonnemanget.

Nedan är tjänsterna som ingår i BRF-abonnemanget.

Statusbesiktning

Statusbesiktning
Vid inledningen av abonnemanget genomför vi en grundlig inspektion av fastigheten för att bedöma dess aktuella skick och upptäcka eventuella brister. Målet med statusbesiktningen är att identifiera potentiella problem i fastigheten och att analysera dess underhållsbehov.

Digital underhållsplan

Digital underhållsplan
Med vår digitala underhållsplan får ni full kontroll över föreningens framtida underhållsbehov. Det blir enkelt för er att planera och genomföra renoveringar och underhållsåtgärder på lång sikt. Inom abonnemanget ingår ett planeringsverktyg som vi använder tillsammans för att följa er underhållsplan. Vi samlar alla era avtal, offerter och viktiga dokument på en säker plats, vilket eliminerar risken att förlora viktig information, även om styrelsen byts ut. Vi reviderar underhållsplanen årligen med hjälp av information från föreningen.

Energideklaration

Energideklaration

Enligt svensk lag ska de flesta fastigheter inneha en giltig energideklaration, annars kan Boverket förelägga om vite. Vi ser till att ni alltid har en giltig energideklaration. Våra energiexperter hjälper er förening att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild. Våra åtgärder kan minska förbrukningen med upp till 45%.
I abonnemanget ingår en upprättad energideklaration vart 10:e år.

Radonmätning

Radonmätning

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar regelbundna mätningar av radongashalten i inomhusmiljön. Eftersom radon är en hälsofarlig radioaktiv gas är mätning av radon en åtgärd för att säkerställa att boende i bostadsrättsföreningen bor i en säker och hälsosam miljö.
I vårt abonnemang ingår en långtidsmätning av radon vart tionde år.

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är lagstadgad för bostadsrätts- föreningar och ska utföras inom ett visst intervall beroende på vad byggnaden har för ventilation. För FT- och FTX-ventilation krävs en OVK- besiktning vart 3:e år, för S-, F- och FX-ventilation vart 6:e år.
I abonnemanget ingår en OVK-besiktning enligt intervallen som gäller för er förening.
En OVK-besiktning syftar till att säkerställa att byggnaders ventilation fungerar som den ska och att den uppfyller gällande byggregler och standarder. Ett välfungerande ventilationssystem är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra, och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem.

Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-brf

Sektion

Sektion

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion