Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för er Bostadsrättsförening (BRF)

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för er Bostadsrättsförening (BRF)

För ett bra inomhusklimat

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande.

Ett välfungerande ventilationssystem är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra, och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem.

Energibesparing

Ett dysfunktionellt ventilationssystem förbrukar mer energi än ett fungerande. Våra funktionskontrollanter ger konkreta förslag på hur energiåtgången för ventilationen kan minskas, utan att inomhusmiljön försämras.

Vad kontrolleras vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vad kontrolleras vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vid den första OVK kontrolleras:

Vid den första OVK kontrolleras:
  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid löpande OVK kontrolleras:

Vid löpande OVK kontrolleras:
  • Kontrollera att funktionerna och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Säkerställ en god hälsa för både boende och byggnad

Säkerställ en god hälsa för både boende och byggnad

Obligatorisk Ventilationskontroll

Obligatorisk Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande. Kontrollen är lagstadgad och utförs av en certifierad och sakkunnig funktionskontrollant för att säkerställa ett gott inomhusklimat. Detta är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra, och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem

Ventilationskontrollen är också viktig för att bidra till att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet – God bebyggd miljö. Det innebär till exempel att människor inte får utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer, radonhalter eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

Det är byggnadens ägare, exempelvis bostadsrättsföreningen, som ska se till att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utförs. Ägaren ska välja en sakkunnig funktionskontrollant som är certifierad av ett ackrediterat certifieringsorgan.

När ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras?

När ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras?

FT- & FTX-ventilation

Flerbostadshus med FT- och FTX-ventilation ska besiktas var 3e år av en funktionskontrollant med behörighet Kvalificerad (K)

F-, FX och S-ventilation

Flerbostadshus med F-, FX och S-ventilation ska besiktas var 6e år av en funktionskontrollant med behörighet Normal (N)

 FT-, FX- och FTX-ventilation

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- och FTX-ventilation ska endast besiktas vid nybyggnation av en funktionskontrollant med behörighet Normal (N)


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-brf

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion