Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för er Bostadsrättsförening (BRF)

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) för er Bostadsrättsförening (BRF)

För ett bra inomhusklimat

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är en besiktning som utförs för att säkerställa att ventilationssystemet i en byggnad fungerar tillfredsställande.

Ett välfungerande ventilationssystem är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra, och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem.

Energibesparing

Ett dysfunktionellt ventilationssystem förbrukar mer energi än ett fungerande. Våra funktionskontrollanter ger konkreta förslag på hur energiåtgången för ventilationen kan minskas, utan att inomhusmiljön försämras.

Vad kontrolleras vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vad kontrolleras vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vid den första OVK kontrolleras:

Vid den första OVK kontrolleras:
  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid löpande OVK kontrolleras:

Vid löpande OVK kontrolleras:
  • Kontrollera att funktionerna och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Säkerställ en god hälsa för både boende och byggnad

Säkerställ en god hälsa för både boende och byggnad

När ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras?

När ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras?

FT- & FTX-ventilation

Flerbostadshus med FT- och FTX-ventilation ska besiktas var 3e år av en funktionskontrollant med behörighet Kvalificerad (K)

F-, FX och S-ventilation

Flerbostadshus med F-, FX och S-ventilation ska besiktas var 6e år av en funktionskontrollant med behörighet Normal (N)

 FT-, FX- och FTX-ventilation

En- och tvåbostadshus med FT-, FX- och FTX-ventilation ska endast besiktas vid nybyggnation av en funktionskontrollant med behörighet Normal (N)

Vanliga frågor

Vad är en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Varför bör man göra en OVK?

Vad händer om man inte gör en OVK?

Vad kontrolleras vid den första obligatoriska ventilationskontrollen?

Vad kontrolleras vid löpande OVK?

Vad händer om vår OVK blir underkänd?

Hur skiljer sig OVK när det gäller BRF och Företag?


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-brf

Sektion

Sektion


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerande medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Vår ansvarsförsäkring går via Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Vi är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja Dolda fel-försäkring till våra kunder. Försäkringsbolaget som tillhandahåller produkten är Länsförsäkringar.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar. 08.00 – 18.00)
Boka paket

Sektion

Sektion