Statusbesiktning för er Bostadsrättsförening (BRF)

Statusbesiktning för er Bostadsrättsförening (BRF)

Opartisk överblick

Misstänker du att ditt hus är skadat eller att entreprenör har missköt sitt arbete kräver försäkringsbolaget ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part.

Erkänd expertis

Våra statusbesiktningar utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) anslutna besiktningsmän med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i konstruktion och byggskador.

Vad är en statusbesiktning?

Vad är en statusbesiktning?

Exempel på statusbesiktning:

Exempel på statusbesiktning:
 • Säkerställ renovering hos boende
 • Försäkringsärende
 • Takbesiktning
 • Vid fuktskador
 • Inför underhållsplan
 • Balkongbesiktning
 • Utredning av sprickbildningar
 • Besiktning av lokal
 • Fasadbesiktning

När du vill veta mer:

När du vill veta mer:
 • Åtgärdsförslag
 • Kostnadsuppskattning
 • Juridiskt godkända utlåtanden

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Skräddarsydda besiktningar efter era behov

Skräddarsydda besiktningar efter era behov

Hur går statusbesiktning till?

Hur går statusbesiktning till?

Identifiering av besiktning

Tillsammans med er kommer vi fram till besiktningens utformning baserat på ert behov och syfte.

Platsbesiktning

En av våra besiktningsmän kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av överenskommet område.

Upprättande av utlåtande

Efter besiktningen upprättar vi ett utlåtande som tydligt går igenom det som har uppkommit vid besiktningen, omfattningen av anmärkningen samt eventuella åtgärdsförslag.

Vanliga frågor

Varför bör man göra en statusbesiktning?

Vem utför våra statusbesiktningar?

Vad är en statusbesiktning?

Vad kan man få ut av en statusbesiktning?

Hur skiljer sig en statusbesiktning för Privat och BRF?


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-brf

Sektion

Sektion


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerande medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Vår ansvarsförsäkring går via Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Vi är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja Dolda fel-försäkring till våra kunder. Försäkringsbolaget som tillhandahåller produkten är Länsförsäkringar.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar. 08.00 – 18.00)
Boka paket

Sektion

Sektion