Statusbesiktning för er Bostadsrättsförening (BRF)

Statusbesiktning för er Bostadsrättsförening (BRF)

Opartisk överblick

Misstänker du att ditt hus är skadat eller att entreprenör har missköt sitt arbete kräver försäkringsbolaget ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part.

Erkänd expertis

Våra statusbesiktningar utförs av av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) anslutna besiktningsmän med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i konstruktion och byggskador.

Vad är en statusbesiktning?

Vad är en statusbesiktning?

Exempel på statusbesiktning:

Exempel på statusbesiktning:
 • Säkerställ renovering hos boende
 • Försäkringsärende
 • Takbesiktning
 • Vid fuktskador
 • Inför underhållsplan
 • Balkongbesiktning
 • Utredning av sprickbildningar
 • Besiktning av lokal
 • Fasadbesiktning

När du vill veta mer:

När du vill veta mer:
 • Åtgärdsförslag
 • Kostnadsuppskattning
 • Juridiskt godkända utlåtanden

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Skräddarsydda besiktningar efter era behov

Skräddarsydda besiktningar efter era behov

Statusbesiktning

Statusbesiktning

En statusbesiktning är en nödvändighet vid en tvist eller när entreprenören har gått i konkurs. Vid statusbesiktningen noteras vad som är utfört i byggprocessen, vad som kvarstår både i arbete och material och ni kan även lägga till en kostnadsbedömning av besiktningsmannen gällande ett färdigställande av arbetet.

En statusbesiktning är även ett bra hjälpmedel när du är osäker på husets skick eller går i renoveringstankar. Omfattningen av statusbesiktningen skräddarsys efter era önskemål och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar som tak, fönster, våtrum och liknande.

Hur går statusbesiktning till?

Hur går statusbesiktning till?

Identifiering av besiktning

Tillsammans med er kommer vi fram till besiktningens utformning baserat på ert behov och syfte.

Platsbesiktning

En av våra besiktningsmän kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av överenskommet område.

Upprättande av utlåtande

Efter besiktningen upprättar vi ett utlåtande som tydligt går igenom det som har uppkommit vid besiktningen, omfattningen av anmärkningen samt eventuella åtgärdsförslag.


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-brf

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion