Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) - Kommersiella byggnader

Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK) - Kommersiella byggnader

För ett bra inomhusklimat

Ett välfungerande ventilationssystem är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra, och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem.

Energibesparing

Ett dysfunktionellt ventilationssystem förbrukar mer energi än ett fungerande. Våra funktionskontrollanter ger konkreta förslag på hur energiåtgången för ventilationen kan minskas, utan att inomhusmiljön försämras.

Vad kontrolleras vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vad kontrolleras vid en obligatorisk ventilationskontroll (OVK)?

Vid den första OVK kontrolleras:

Vid den första OVK kontrolleras:
  • Funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet stämmer överens med gällande föreskrifter.
  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vid löpande OVK kontrolleras:

Vid löpande OVK kontrolleras:
  • Kontrollera att funktionerna och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
  • Undersöka vilka åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i ventilationssystemet och som inte medför ett försämrat inomhusklimat.
  • Ventilationssystemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden.
  • Instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga.
  • Ventilationssystemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Vanliga frågor

Hur kan man som företag dra nytta av en OVK?

Varför bör man som företag göra en OVK?

Vad händer om man inte utför en obligatorisk ventilationskontroll?

Vad kontrolleras vid den första obligatoriska ventilationskontrollen?

Vad kontrolleras vid löpande obligatoriska ventilationskontroller?

Hur skiljer sig OVK när det gäller BRF och Företag?

När ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras?

När ska obligatorisk ventilationskontroll (OVK) utföras?

Offentliga byggnader

Daghem, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem ska besiktas var 3e år av en funktionskontrollant med behörighet Kvalificerad (K)

FT- & FTX-ventilation

Kontorsbyggnader med FT- och FTX-ventilation ska besiktas var 3e år av en funktionskontrollant med behörighet Kvalificerad (K)

F-, FX och S-ventilation
Kontorsbyggnader med F-, FX och S-ventilation ska besiktas var 6e år av en funktionskontrollant med behörighet Normal (N)

Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-företag

Sektion

Sektion

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion