Tjänster för
privatpersoner

VISA TJÄNSTER FÖR
Brf
Alla priser inkl. moms

Överlåtelsebesiktning

När du ska köpa eller sälja ett hus.

Pris fr. 8,900 kr

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en bostadsförmedling.

Läs mer

Statusbesiktning

Skräddarsydd besiktning efter dina behov.

Pris fr. 6,900 kr

Misstänker du att ditt hus är skadat eller att entreprenör har misskött sitt arbete kräver försäkringsbolaget ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part.

Läs mer

Energideklaration

Lagstadgad vid försäljning och kan sänka din bolånekostnad.

Pris fr. 3,500 kr

Våra energiexperter hjälper er att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild.

Läs mer

Lägenhetsbesiktning

När du ska köpa en lägenhet.

Pris fr. 5,900 kr

En lägenhetsbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av bostadsrättens skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden.

Läs mer

Fuktutredning

Pris fr. 6,900 kr

Misstänker du en större fukt eller mögelskada i ditt hus? Anlita då en av våra besiktningsmän för att göra en genomgående fuktutredning på skadan. Vi använder de senaste instrumenten och har möjlighet att utföra ackrediterade svampanalyser på laboratorium vid behov.

Läs mer

Slutbesiktning

Pris fr. 6,900 kr

Har du byggt ett nytt hus eller utfört ett omfattande renoveringsarbete? Säkerställ då att arbetet är korrekt utfört och att inga anmärkningar finns kvar som entreprenören är skyldig att åtgärda.

Läs mer

Garantibesiktning

Pris fr. 7,900 kr

Innan den tvååriga reklamationstiden löpt ut är det klokt att göra ytterligare en besiktning av den nybyggda fastigheten. Då är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till eventuella fel som har uppstått under första boendeperioden.

Läs mer

Köpargenomgång

Pris fr. 3,500 kr

När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning.

Läs mer

Kostnadsfri offert

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi er med rådgivning och en kostnadsfri offert.

Vi utför besiktningstjänster över hela Sverige

Läs mer

Vanliga frågor


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerande medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Vår ansvarsförsäkring går via Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Vi är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja Dolda fel-försäkring till våra kunder. Försäkringsbolaget som tillhandahåller produkten är Länsförsäkringar.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar. 08.00 – 18.00)
Boka paket

Sektion

Sektion