Fukt, mögel eller hussvampsutredning

Fukt, mögel eller hussvampsutredning

Åtgärda fuktskador direkt

Det är av yttersta vikt att fuktskador åtgärdas direkt när de upptäcks. Annars riskerar skadan att öka i omfattning vilket kan få omfattande konsekvenser.

Misstänker du mögel?

Upplever du en stötande lukt i huset eller har du hittat fläckar på väggarna? Få snabbt svar på typ av hussvamp, omfattning och bästa åtgärdsförslag.

Vad är en fuktutredning?

Vad är en fuktutredning?

Vanliga riskområden:

Vanliga riskområden:
  • Källare och vind
  • Krypgrund
  • Platta på mark
  • Träkonstruktioner
  • Tegelfasader

Få konkreta åtgärdsförslag

Få konkreta åtgärdsförslag

Det är oerhört viktigt för vår hälsa att inomhusmiljön håller måttet och kontrolleras med jämna mellanrum. Även till synes enkla problem som otillräcklig ventilation eller felaktigt valda byggmaterial kan över tiden leda till en rad olika symptom. Huvudvärk, trötthet, astma, problem med hud eller slemhinnor är bara några av de saker som kan drabba dina kollegor eller din familj. Vilka faktorer som leder till problemen kan vara svårt att utreda, vilket gör det viktigt att börja undersöka saken så tidigt som möjligt – innan långsiktiga eller till och med permanenta personskador uppstår.

 

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Värna om både husets och din familjs hälsa

Värna om både husets och din familjs hälsa

Fuktskador sprider sig snabbt

Fuktskador sprider sig snabbt

De flesta drabbas tyvärr någon gång av fuktskador, i villor, lägenheter eller på kontor. När fukt väl kommit in i material tar det lång tid att torka ut den. Så länge fukten sitter kvar trivs mögel, hussvampar, mikrober och andra organismer som skadar både byggnadskonstruktionen och inomhusluften. När dessa väl fått fäste växer de i en allt snabbare takt, speciellt om orsaken till fukten finns kvar. I takt med att omfattningen ökar kan fler och fler drabbas av allergier och andra hälsoproblem.

För att du som husägare ska kunna veta hur dit hus mår är det viktigt att du får en tydlig lägesbild. Vi gör en utförlig fuktutredning där samtliga delar fuktmäts och fotograferas. Vid behov tas även  materialprov som skickas vidare in till labb där odlingar utförs för att avgöra om materialet uppvisar påväxt av mögel.

När utredningen är klar lämnas en tydlig och komplett dokumentation med åtgärdsförslag.


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion