Kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig (KA)

Vi är certifierade och godkända

När du ska bygga, riva eller renovera kan du enligt lag behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Den kontrollansvarige som du anlitar för ditt projekt måste vara certifierad i enlighet med EU:s tjänstedirektiv. Vi på Besiktningsföretaget hjälper dig gärna med att bistå med en kontrollansvarig för ditt projekt.

Vad är en kontrollansvarigs uppgift?

Vad är en kontrollansvarigs uppgift?

Den kontrollansvarige ska se till att ditt projekt uppfyller de krav som finns i bygglagstiftningen. Det är även den kontrollansvarige som ska hjälpa till att ta fram ett förslag till en kontrollplan, se till att kontrollplanen följs samt bland annat medverka vid tekniskt samråd samt skriva ett utlåtande som ligger som underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

När du bygger ditt nya drömhus eller gör en stor renovering är det även viktigt att se till att entreprenören utför arbetet enligt den offert och det avtal som ni har. Det kan då vara en bra idé att utföra besiktning av arbetet. Längst ner på sidan ser du våra paket.

Våra kontrollansvariga finns registrerade hos Boverket och innehar sin certifiering genom Kiwa.

Våra paket:

Våra paket:

BAS

Grunden i ditt projekt är att ha en KA som hjälper dig att upprätta kontrollplan, genomför platsbesök samt skriver ett utlåtande som ligger till grund för byggnadsnämndens slutbesked.

UTÖKAD

Som Bas, med tillägget att vi utför en slutbesiktning när entreprenörens arbete är färdigställt.

 

PREMIUM

Som Utökad, med tillägget att vi även utför 2 förbesiktningar under arbetets gång. Skulle fel eller brister noteras kan entreprenören åtgärda dem i ett tidigt skede.

Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion