Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

Pris fr. 5,900 kr (inkl. moms)

För din trygghet

En lägenhetsbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av bostadsrättens skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden.

Uppfyll din undersökningsplikt

Som köpare har man en långtgående undersökningsplikt vid ett lägenhetsköp då man köper lägenheten i befintligt skick. Det betyder att du inte har någon rätt till ersättning för skador som hittas efter att köpet är genomfört.

Vad ingår i en lägenhetsbesiktning?

Vad ingår i en lägenhetsbesiktning?

Detta ingår i besiktningen:

Detta ingår i besiktningen:
  • Genomgång av handlingar som tex. ritningar eller tekniska beskrivningar .
  • Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador.
  • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen, inklusive våtrum.
  • Riskanalys av brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.
  • Föreslagen fortsatt teknisk utredning.

Möjliga tilläggstjänster

Möjliga tilläggstjänster
  • Areamätning
  • Utökad fuktkontroll i våtrum

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

En lägenhet köper du alltid i befintligt skick

En lägenhet köper du alltid i befintligt skick

Hur går lägenhetsbesiktningen till?

Hur går lägenhetsbesiktningen till?

Insamling av information

På en lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med köparen, igenom alla lägenhetens rum och gör en grundlig okulär besiktning. På en lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med köparen, igenom alla lägenhetens rum och gör en grundlig okulär besiktning.

Platsbesiktning

På en lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med köparen, igenom alla lägenhetens rum och gör en grundlig okulär besiktning. Det görs även en okulär besiktning av tvätt- och diskmaskinsanslutningar samt kontroll av element och rörledningar. Väl på plats har köparen alltid möjlighet att ställa frågor och ta del av besiktningsmannens expertis.

Upprättande av utlåtande

Efter utförd besiktning upprättar besiktningsmannen ett utlåtande som, med hjälp av bilder, tydligt beskriver lägenhetens skick, eventuella anmärkningar och åtgärder till dessa samt en riskanalys av vad som behöver undersökas djupare eller de risker som kan leda till problem i framtiden. Som köpare har du alltid möjlighet, att via telefon, gå igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen.

Vanliga frågor

Vad kostar en lägenhetsbesiktning?

Vad sker under en lägenhetsbesiktning?

Vad är undersökningsplikt?

Vad betyder “i befintligt skick”?

Vad kostar en areamätning?


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerande medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Vår ansvarsförsäkring går via Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Vi är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja Dolda fel-försäkring till våra kunder. Försäkringsbolaget som tillhandahåller produkten är Länsförsäkringar.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar. 08.00 – 18.00)
Boka paket

Sektion

Sektion