Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

För din trygghet

En lägenhetsbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av bostadsrättens skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden.

Uppfyll din undersökningsplikt

Som köpare har man en långtgående undersökningsplikt vid ett lägenhetsköp då man köper lägenheten i befintligt skick. Det betyder att du inte har någon rätt till ersättning för skador som hittas efter att köpet är genomfört.

Vad ingår i en lägenhetsbesiktning?

Vad ingår i en lägenhetsbesiktning?

Detta ingår i besiktningen:

Detta ingår i besiktningen:
  • Genomgång av handlingar som tex. ritningar eller tekniska beskrivningar .
  • Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador.
  • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen, inklusive våtrum.
  • Riskanalys av brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.
  • Föreslagen fortsatt teknisk utredning.

Möjliga tilläggstjänster

Möjliga tilläggstjänster
  • Areamätning
  • Utökad fuktkontroll i våtrum

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

En lägenhet köper du alltid i befintligt skick

En lägenhet köper du alltid i befintligt skick

Lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning

Att köpa en lägenhet är en av dom större investeringarna man kan göra i sitt liv men ändå väljer allt för många att inte besikta lägenheten, trots att du som köpare är mindre skyddad än vid köp av en villa.

Till skillnad från när du köper en villa så täcks inte lägenhetsköpet av jordabalken, utan av köplagen. Det betyder att du som köpare har undersökningsplikt och att du köper lägenheten i befintligt skick.

Därför blir det än mer viktigt att du noga undersöker din nya lägenhet inför köpet då du inte kan få ersättning av säljaren för uppkomna fel som upptäcks i efterhand.

Som privatperson är det svårt att utföra besiktningen själv om man inte har särskild kunskap, därför bör du alltid anlita en certifierad besiktningsman.

Hur går lägenhetsbesiktningen till?

Hur går lägenhetsbesiktningen till?

Insamling av information

På en lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med köparen, igenom alla lägenhetens rum och gör en grundlig okulär besiktning. På en lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med köparen, igenom alla lägenhetens rum och gör en grundlig okulär besiktning.

Platsbesiktning

På en lägenhetsbesiktning går besiktningsmannen, tillsammans med köparen, igenom alla lägenhetens rum och gör en grundlig okulär besiktning. Det görs även en okulär besiktning av tvätt- och diskmaskinsanslutningar samt kontroll av element och rörledningar. Väl på plats har köparen alltid möjlighet att ställa frågor och ta del av besiktningsmannens expertis.

Upprättande av utlåtande

Efter utförd besiktning upprättar besiktningsmannen ett utlåtande som, med hjälp av bilder, tydligt beskriver lägenhetens skick, eventuella anmärkningar och åtgärder till dessa samt en riskanalys av vad som behöver undersökas djupare eller de risker som kan leda till problem i framtiden. Som köpare har du alltid möjlighet, att via telefon, gå igenom besiktningsprotokollet med besiktningsmannen.


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion