Slutbesiktning

Slutbesiktning

Har du byggt ett nytt hus eller gjort en omfattande renovering?

Vid en slutbesiktning undersöker våra opartiska besiktningsmän om entreprenören som byggt huset eller utfört renoveringen har gjort arbetet på ett korrekt sätt och följt det kontrakt som upprättats. När det kommer till bygg- och fastighetsfrågor är det lätt att det blir en dyr gissningslek. Undvik det genom att alltid anlita en besiktningsman!

Slutbesiktning

Slutbesiktning

Vad är en slutbesiktning?

Vad är en slutbesiktning?

Vid en slutbesiktning undersöker våra opartiska besiktningsmän om entreprenören som byggt huset eller utfört renoveringen har gjort arbetet på ett korrekt sätt och följt det kontrakt som upprättats.  Det blir en säkerhet för både dig som beställare och för entreprenören att få klartecken på att arbetet är slutfört eller få en bild över vad som behöver åtgärdas. Slutbesiktningen utgår från det avtal som finns mellan beställare och entreprenör för att säkerställa att inga oväntade avvikelser har skett. Utöver detta säkerställer även besiktningsmannen att de branschregler som finns har följt och att arbetet är fackmannamässigt utfört.

Vad kan besiktas?

Vad kan besiktas?
  • Nyproduktion
  • Takomläggning
  • Badrumsrenovering
  • Tillbyggnad
  • Totalrenovering

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Säkerställ att arbetet är korrekt utfört

Säkerställ att arbetet är korrekt utfört

Hur går en slutbesiktning till?

Hur går en slutbesiktning till?

Inför besiktningen:

En kallelse skickas ut av besiktningsmannen till dig som beställt husbygget och de entreprenörer som byggt huset och besiktningen utförs sedan på den dag och tid som anges i kallelsen. Den som är kontrollansvarig brukar också vara med. Säkerställ med aktuell besiktningsman vem som kallar den kontrollansvarige.

Besiktningsmannen börjar med att förklara hur besiktningen går till och tar del av alla kontraktshandlingar, ritningar och övriga underlag.

På plats:

Alla delar av entreprenaden besiktigas, men det kan förekomma att vissa delar ej är möjliga att besiktiga på grund av exempelvis säkerhetsskäl. Det anges i förekommande fall i utlåtandet och de delar besiktigas vid ett senare tillfälle när de är åtkomliga.

På besiktningen bedömer besiktningsmannen om entreprenaden godkänns eller ej. Entreprenaden godkänns om det inte finns några fel, eller bara fel av mindre betydelse och i begränsad omfattning.

Vid eventuella fel:

Vid upptäckta fel på besiktningen värderar besiktningsmannen vad dessa fel kostar att åtgärda. Det beloppet kan du som beställare hålla inne med tills felen är åtgärdade.

De fel som besiktningsmannen noterar vid besiktningen har entreprenören både rätt och skyldighet att avhjälpa. Avhjälpandet ska normalt ske snarast eller inom två månader.

Ett skriftligt utlåtande upprättas alltid efter besiktningen, där de fel som besiktningsmannen hittat antecknas. Utlåtandet skickas sedan till alla parter.


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion