Ämne: Energideklaration

Tips på hur du energieffektiviserar din bostad

Tips på hur du energieffektiviserar din bostad

I takt med att allt högre krav ställs på energieffektivitet både för miljöns och ekonomins skull, blir det allt viktigare att veta hur man kan göra sin bostad mer energieffektiv. I den här artikeln utforskar vi konkreta åtgärder du kan vidta för att inte bara sänka dina energikostnader utan också bidra till en mer hållbar framtid.

Varför är energieffektivisering viktigt för din ekonomi och miljön?

Energieffektivisering är inte bara en kostnadsbesparande åtgärd; det är en investering i både din ekonomi och vår planet. Genom att minska energianvändningen i din bostad minskar du också utsläppen av växthusgaser, vilket är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. På det ekonomiska planet innebär lägre energiförbrukning minskade månatliga utgifter för uppvärmning, kylning och el.
I längden kan dessa besparingar vara betydande, vilket gör energieffektivisering till en smart finansiell strategi samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid.

Grundläggande steg för att börja energieffektivisera ditt hem

För att starta din resa mot ett energieffektivt hem, börja med att genomföra en energideklaration för att identifiera var störst besparingar kan göras. I energideklarationen får du en överblick över din bostads energiförbrukning och på så sätt kan du hitta områden där det finns potential för energibesparingar.
Nedan går vi igenom några av de vanligaste åtgärdsförslagen för att energieffektivisera din bostad.

Fönsteruppgraderingar: En nyckel till bättre energiprestanda

Att uppgradera dina fönster kan ha en stor inverkan på din bostads energieffektivitet. Genom att installera energieffektiva och moderna fönster minskar värmeförlusten betydligt, vilket håller värmen inomhus under vintern och den kalla luften inomhus under sommaren. Dessa fönster är utformade för att reflektera bort solens värme och isolera bättre, vilket bidrar till en jämnare temperatur i hemmet och mindre användning av uppvärmning och kylsystem.

Isoleringstekniker som minskar ditt energibehov

Effektiv isolering är kritisk för att minimera energiförlust och öka komforten i ditt hem. Kontrollera att din bostad har effektiv isolering i väggar, tak, golv och runt dörrar samt fönster. En välisolerad bostad behåller värme och kyla bättre och kräver därför mindre energi för uppvärmning och kylning. Att investera i högkvalitativ isolering kan ge betydande besparingar på dina energiräkningar över tid.

Modernt uppvärmningssystem

Att uppgradera till ett modernare och mer energieffektivt uppvärmningssystem kan avsevärt förbättra din bostads energiförbrukning. Moderna system är inte bara effektivare, utan de är ofta också utrustade med smarta funktioner för att optimera energianvändningen. Detta innebär lägre kostnader för uppvärmning och en mindre miljöpåverkan.

Solpaneler: Investera i förnybar energi hemma

Installering av solpaneler är en effektiv väg för att minska beroendet av icke förnybara energikällor och sänka dina energikostnader. Solpaneler omvandlar solljus till elektricitet, vilket kan användas för att driva ditt hem och till och med säljas tillbaka till elnätet i vissa fall. Med tiden kan investeringen i solpaneler betala sig själv genom de besparingar du gör.

Smart teknologi för energihantering i hemmet

Smart hemteknologi kan påverka din bostads energiförbrukning betydande. Genom att installera smarta termostater, lampor och energihanteringssystem kan man automatisera och finjustera energianvändningen. Dessa system tillåter inte bara fjärrstyrning och övervakning av energiförbrukningen utan också realtidsjusteringar baserat på dina faktiska behov, vilket minskar onödig förbrukning och optimerar energieffektiviteten i ditt hem.

Hur bokar jag en energideklaration?

Att boka en energideklaration är enkelt och kan göra en stor skillnad för både din plånbok och miljön. Vi på Besiktningsföretaget erbjuder professionellt utförda energideklarationer av våra certifierade energiexperter och besiktningsmän, tillgängliga över hela Sverige. För att boka din energideklaration, kontakta oss direkt via telefon (010-18 20 250), e-post (info@besiktningsforetaget.se) eller fyll i vårt kontaktformulär

Vårt team av kvalificerade experter kommer att guida dig genom hela processen, från första kontakt till den färdiga energideklarationen, och ser till att allt utförs enligt gällande regler och standarder. En energideklaration inte bara identifierar potentiella förbättringar i ditt hem utan ger också värdefulla insikter i hur du kan minska ditt energibehov och därmed dina kostnader.

Förståelse för energiklasser

Energiklasser är ett system som klassificerar byggnader baserat på deras energiprestanda, vilket hjälper dig att förstå hur energieffektiv din bostad är. Denna klassificering är central för att bedöma och jämföra energianvändningen mellan olika fastigheter. En bättre energiklass innebär bättre energieffektivitet och lägre driftskostnader. Om du vill fördjupa din kunskap om energiklasser och förstå hur de kan påverka ditt hem, rekommenderar vi att du läser vår utförliga artikel om energiklasser. Där förklarar vi detaljerat vad varje energiklass innebär.

Energideklaration villa

Energideklaration Villa

Energideklaration för din villa

Energideklaration Villa: Här går vi igenom vad du som villaägare bör veta om energideklarationer.

Är det lagkrav på energideklaration för villa?

Det är inget lagkrav på att ha en energideklaration för din villa om du inte ska sälja huset. Det sagt så är det alltid bra att ha en energideklaration. På så sätt får du en uppfattning om hur mycket energi huset drar. Utöver det så får du även åtgärdsförslag på hur du kan minska husets energiförbrukning. Det sparar dig pengar och kan även öka värdet på huset. Om du däremot har byggt ett nytt hus så behöver en energideklaration upprättas inom två år efter att huset togs i bruk för att att säkerställa att energiförbrukningen ligger i nivå med den planerade som redovisades i samband med bygglovet.

Jag ska sälja min villa – behöver jag göra en energideklaration?

Svaret är ja. Om ni ska sälja ert hus så måste ni ha en energideklaration tillgänglig enligt lag. En energideklaration är giltig i 10 år från det att den utförs. Vid försäljning av hus måste du som säljare alltid ha en giltig energideklaration tillgänglig.

Energideklarationen för min villa är äldre än 10 år

Om din villas energideklaration är äldre än 10 år så har den passerat sin giltighetstid och är inte giltig vid en eventuell försäljning. Därför är du som säljare skyldig att säkerställa att en ny energideklaration upprättas innan ni säljer ert hus.

Om ni har köpt ett hus och fått en energideklaration för er villa som ännu inte passerat 10 år så är den fortfarande giltig. D.v.s. om ni ska sälja huset igen innan energideklarationen löpt ut så behöver ni inte upprätta en ny vid eventuell försäljning.

Hur går energideklarationen för villor till?

Vi på Besiktningsföretaget utför energideklarationer för villor och hus i hela Sverige och processen ser ut enligt nedan:

Steg 1: Insamling av information

Innan vi kommer ut till er villa och ska genomföra platsbesiktningen så behöver vi få in uppgifter från er gällande huset.

Steg 2: Platsbesiktning

En av våra certifierade energiexperter kommer ut till er villa och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och får fram dess energiförbrukning.

Steg 3: Upprättande av energideklaration för din villa

Här sammanställer vi husets energianvändning och upprättar en energideklaration åt er. Vi förser er även med förbättringsförslag för att minska er villas energiförbrukning samt information om vilken ekonomisk investering det innebär för er som villaägare. Slutligen registrerar vi även er villas energideklaration hos Boverket åt er.

Boka en energideklaration för er villa

Oavsett om ni ska sälja ert hus eller önskar mer information om er villas energiförbrukning så kan vi hjälpa er att utföra en energideklaration. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för att få hjälp av våra certifierade energiexperter.

Energiklass Hus

Olika Energiklasser för Hus

Energiklass Hus

I denna artikeln kommer vi att gå igenom vad en energiklass för hus, fastigheter och byggnader innebär. Innan vi går in på vad varje energiklass står för och vad det innebär så är det viktigt att förstå vad en energiklass är samt var man hittar den.

Vad är en energiklass?

En fastighets energiklass berättar hur energieffektiv den specifika fastigheten är. Energiklasserna är indelade i sju olika kategorier beroende på hur mycket energi fastigheten förbrukar. De sju olika energiklasserna är A-G, där A är den mest energieffektiva och G är således den sämsta energiklassen med en hög förbrukning. De olika energiklasserna utgår från det krav som ställs på fastigheter som byggs idag. Kraven kan ni finna i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och varierar beroende på vilken typ av byggnad det är, om den värms upp av el eller ej samt var geografiskt i Sverige byggnaden ligger.

Var hittar jag energiklassen?

Energiklassen för ert hus, byggnad eller fastighet hittar ni i er energideklaration. Det finns dock undantag för äldre energideklarationer där energiklassen inte anges. Detta då energiklassning infördes i energideklarationer den 1 januari, 2014. Energideklarationer som utfördes innan detta datum saknar därför energiklass och istället anges den äldre beskrivningen av energianvändning i kWh/kvadratmeter.

Vad betyder de olika energiklasserna?

Nu när vi lärt oss vad en energiklass är samt var man hittar den så är det dags att lära sig vad de olika klasserna står för. Nedan finner ni en lista på vad respektive energiklass innebär. Förkortningen EP innebär Energiprestanda för den aktuella byggnaden.

  • Energiklass A = Energiprestanda (EP) är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
  • Energiklass B = Energiprestanda (EP) är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
  • Energiklass C = Energiprestanda (EP) är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
  • Energiklass D = Energiprestanda (EP) är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
  • Energiklass E = Energiprestanda (EP) är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
  • Energiklass F = Energiprestanda (EP) är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
  • Energiklass G = Energiprestanda (EP) är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Är energiklassen viktig?

Ja, energiklassen är viktig för att det påverkar hur mycket huset kostar i energi. Ett hus i energiklass A kommer troligtvis att kosta mindre i energi årligen jämfört med ett hus i energiklass G. Detta kan göra stor skillnad för hushållens ekonomi, särskilt om man bor i ett större hus.

Är energiklasser av hus samma som för andra produkter?

En energiklass för hus är av samma typ som för andra elektroniska produkter (kylskåp, frys, TV, m.m.). Hursomhelst, det finns en viktig skillnad. Majoriteten av elektroniska produkter säljs nästintill endast som nya och moderna produkter och därför har dessa produkter oftast en energiklass mellan A-C.

Om vi istället tittar på byggnader så är de flesta äldre och får därför en sämre energiklass i jämförelse med andra elektroniska produkter. På grund av detta så hamnar därför många byggnaders energiklass mellan D-G.

Glöm inte att göra er energideklaration

Nu när vi lärt oss vad de olika energiklasserna betyder så är det viktigt att ni inte glömmer att göra er energideklaration. Oavsett om ni är privatperson, en BRF eller ett företag så måste man ha ordning på sin energideklaration enligt lag. Ett smidigt och enkelt tips för att inte glömma bort det är att inkludera detta i er underhållsplan. Behöver ni hjälp att utföra en energideklaration så kan självklart vi på Besiktningsföretaget hjälpa er med detta. Nedan finner ni information om respektive tjänst.

Allt du behöver veta om energideklaration

Alla fastigheter i Sverige, med vissa undantag, ska upprätta en energideklaration. Energideklarationen kan även hos de flesta banker hjälpa dig att sänka din ränta, förutsatt att rätt klassificering uppnås. Nedan har vi listan de vanligaste frågorna kring energideklarationen:

Vad är en energideklaration?
Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Varför ska jag göra en energideklaration?
Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Hur utförs en energideklaration?
Energideklarationen utförs av en certifierad energiexpert. På plats protokollförs bland annat uppgifter om den uppvärmda arean i huset, energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Sedan lämnas åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana. Experten informerar också byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd. Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Hur ofta ska man göra en energideklaration?
Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Därefter behöver byggnaden inte energideklareras igen förrän byggnaden ska säljas. I de fallen en byggnad säljs inom tio år från det att energideklarationen upprättades, behöver ingen ny energideklaration göras. I de fall en byggnad säljs efter tio år från det att energideklarationen upprättades behöver en ny energideklaration göras.

Hur länge gäller en energideklaration?
Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration.

Vad kostar en energideklaration?
Pris från 3500 kr. Kontakta våra kundrådgivare så hjälper dem dig med just ditt hus.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion