Ämne: OVK Besiktning

Ventilationssystem

Ventilationssystem – Vi förklarar

Ventilationssytem

Här kommer vi att gå igenom lite olika typer av ventilationssystem och förklara vad de olika förkortningarna betyder. Det är viktigt att veta vilken typ av ventilationssystem er fastighet använder samt hur ofta ni behöver besiktiga systemet. En sådan besiktning kallas OVK besiktning (även obligatorisk ventilationskontroll) och måste utföras med jämna mellanrum beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har.

Hur ofta behöver man besiktiga ett ventilationssystem?

En obligatorisk ventilationskontroll behöver utföras med jämna mellanrum och det beror helt på vilken typ av fastighet samt vilket ventilationssystem det handlar om. En viktig detalj är att man alltid måste genomföra en OVK besiktning innan man tar ett helt nytt ventilationssystem i bruk för första gången. Nedan finner ni en lista på olika typer av fastigheter samt hur ofta de behöver genomföra en OVK.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

  • OVK ska utföras med 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

  • OVK ska utföras med 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

  • OVK ska utföras med 6 års intervall

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

  • OVK ska utföras innan systemet tas i bruk första gången. Därefter behöver man inte utföra en återkommande OVK besiktning.

Ventilationssystem – förkortningar

Ventilationssystem är ofta förkortade med någon eller några bokstäver och det kan därför vara svårt att veta vad respektive förkortning står för. Här har vi listat vanliga ventilationsförkortningar samt vad de står för.

S-ventilation

  • S-ventilation står för självdragsventilation.

F-ventilation

  • F-ventilation innebär fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation

  • FT-ventilation innebär fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation

  • FX-ventilation är F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation

  • FTX-ventilation är FT- ventilation med värmeåtervinning.

Glöm inte bort att besiktiga ert ventilationssystem

Det är oerhört viktigt att genomföra en OVK besiktning i tid och inom rätt tidsintervall för er fastighet. Därför rekommenderar vi er att alltid använda er utav en underhållsplan. Med hjälp av en underhållsplan kan ni säkerställa att er fastighet alltid får besiktningar och underhåll utfört inom rätt tidsram.

Behöver ni hjälp att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll är ni varmt välkomna att kontakta oss på Besiktningsföretaget. Vi utför OVK besiktningar för både kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Ni kan läsa mer om respektive tjänst nedan:

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion