Ämne: Radonmätning

Mätverktyg som används vid besiktning.

Vad är radon?

Vad är Radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur vet du om det finns radon i din bostad?

Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör, och i vissa fall ska, åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

När ska jag mäta radonhalten?

  • Om byggnadsmaterial som t ex blåbetong finns i, eller i anslutning till bostaden. Det kan betyda extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • Om du tidigare haft höga halter och utfört åtgärder för att sänka halten.
  • Om du har renoverat. Små sprickor kan då ha uppstått i grunden och radongasen kan tränga igenom från marken.
  • Om du mätning aldrig genomförts i bostaden tidigare.
  • Om det gått mer än fem år sedan den senaste mätningen.

Vad gör jag om radonhalten är för hög?

För att ta reda på var radonet kommer ifrån samt hur hög radonhalten är görs en besiktning och först därefter kan åtgärder planeras. Det finns en mängd olika bolag som är specialiserade på just radonsanering. Vi hjälper dig gärna i rätt riktning!

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

 

Radonmätning – varför behövs det och hur går det till?

Enligt lag måste en fastighetsägare känna till radonhalten i sin BRF. Risken är annars att alla boende tar skada, helt utan föreningens vetskap. Därför är det viktigt att man regelbundet kontrollerar radonhalterna i sin bostadsrättsförening. Här förklarar vi hur radonmätningen går till och varför den är så viktig.

Var finns radon?
Oftast förekommer radon i byggnadsmaterial eller i marken, men radongasen kan även förekomma i hushållsvatten. Det enda sättet att ta reda på sina radonnivåer är att utföra en radonmätning.

Är radon hälsofarligt?
Ja. Radon är en luktfri, osynlig och radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Långvarig radonexponering är mycket skadligt. Efter rökning är radon den största orsaken till lungcancer, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring 500 svenskar varje år.

När och hur länge bör man mäta?
Den bästa mätperioden för radon är under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. När det gäller en bostadsrättsföreningen så rekommenderar vi en så kallad  långtidsmätning, som pågår i ca två månader. Med hjälp av en långtidsmätning får ni reda på om er BRF exponeras för skadliga radonnivåer. Har ni planer på att bygga om i föreningen? Då är det bäst att ni avvaktar med radonmätningen till dess att ombyggnaden är färdig. Hör gärna av er till oss, så berättar vi mer. 

Vem bär ansvaret och vem ställer kraven?
Det är alltid ni som fastighetsägare som bär ansvaret för att hålla koll på era radonhalter. Så säger lagen, och samtidigt ställer kommunen särskilda krav på att mätningarna utförs på ett korrekt sätt. Om era mätningar ej godkänns av kommunen kommer ni att behöva göra om dem, vilket kostar er mer pengar och dyrbar tid. Därför hjälper vi er gärna. Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av radonmätningar och vi tar alltid hand om helheten – från utplacering och mätning till administration och protokoll. Ett smart tips är att låta oss mäta era radonnivåer i samband med att vi utför en Obligatorisk ventilationskontroll i er BRF. Då betalar ni endast en administrationsavgift för två arbeten. 

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion