Ämne: Slutbesiktning

Takbesiktning

Takbesiktning

Takbesiktning

I denna artikeln går vi igenom vad en takbesiktning är, samt varför det är viktigt att utföra en takbesiktning. Kom ihåg att taket är ett av husets viktigaste delar och det är därför viktigt att ta hand sitt tak. Taket skyddar oss från vind, regn, snö och annat ruggigt väder och är faktiskt vårt största och absolut viktigaste skydd på huset.

Ta hand om ditt tak

Som vi nämnde ovan är taket en oerhört viktig beståndsdel då det skyddar huset eller fastigheten mot väder och vind och i slutändan fukt.
Taket är den mest utsatta delen på ert hus då det drabbas av regn, snö, vind m.m. Om otätheter eller andra brister skulle förekomma på taket så kan detta leda till omfattande fuktskador i fastigheten. Har du dessutom ett äldre eller lågt lutande tak så ökar risken för att skador kan ha inträffat. Därför är det viktigt att utföra en takbesiktning med jämna mellanrum.

Takbesiktning i förebyggande syfte

Våra SBR certifierade besiktningsmän kan hjälpa er att hitta eventuella brister på ert tak samt ge förslag på åtgärder i ett förebyggande syfte. Genom att genomföra en takbesiktning med jämna mellanrum så kan du säkerställa att taket är i gott skick samt utföra åtgärder proaktivt som kan göra att ditt tak håller längre.

Olika typer av takbesiktningar

Det finns olika typer av takbesiktningar ni kan göra beroende på takets situation. Vi på Besiktningsföretaget kan hjälpa er att utföra dessa takbesiktningar på ett tryggt och professionellt sätt.

Statusbesiktning av tak

Om ni har ett befintligt tak som ni vill besiktiga och säkerställa takets nuvarande skick så rekommenderar vi att ni bokar en Statusbesiktning. En statusbesiktning av ert tak innebär att en av våra besiktningsmän går igenom nuvarande skick av ert tak och kommer med åtgärdsförslag på eventuella brister. Att göra en takbesiktning av ett befintligt tak är en trygghet för både husägare och fastighetsägare.

En annan vanlig anledning till att genomföra en statusbesiktning av tak är innan man ska installera solceller. Innan ni beslutar att installera solceller på ert tak är det väldigt viktigt att veta nuvarande skick och eventuella brister. På så sätt har montören mer information om takets skick innan arbetet påbörjas, ni får också ut det mesta av installationen och slipper träffa på oönskade överraskningar.

Slutbesiktning av tak

Om ni har byggt ett nytt hus, fastighet eller bara lagt nytt tak så rekommenderar vi att ni bokar en Slutbesiktning. Vid en slutbesiktning kommer en av våra besiktningsmän ut och granskar entreprenörens arbete. Vi rekommenderar att alltid genomföra en slutbesiktning efter att ni gjort någon form av renovering. Speciellt om ni lagt ett helt nytt tak på ert hus eller fastighet då det finns många saker man bör tänka på.

Beställ en takbesiktning

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra både statusbesiktningar och slutbesiktningar. Alla våra besiktningar utförs av certifierade besiktningsmän med lång branscherfarenhet. Ni är varmt välkomnat att kontakta oss direkt så hjälper vi er.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion