Ämne: Tips & Råd

Radon - En osynlig fara i din bostad

Radon – En osynlig fara i din bostad

Radon

Radon är en färglös och luktfri gas som bildas vid nedbrytning av radium, ett naturligt förekommande ämne i mark och berg. Eftersom radon är en radioaktiv gas kan den vid inandning skada lungorna och öka risken för lungcancer.

Den här artikeln ger dig en djupgående förståelse för radon: vad det är, var det finns, hur det påverkar hälsan och vilka åtgärder du kan vidta för att skydda dig själv och din familj.

Var kommer radon ifrån?

Radon bildas kontinuerligt i mark och berg. När radon sönderfaller bildas andra radioaktiva ämnen, så kallade radonhustrur. Dessa ämnen kan fästa på dammpartiklar i luften och vid inandning stanna kvar i lungorna, vilket ökar risken för cellskador och lungcancer.

Radon kan ta sig in i din bostad på flera sätt:

 • Från marken under huset: Radon kan tränga in genom sprickor i golv och grundläggning.
 • Från byggnadsmaterial: Vissa byggnadsmaterial, som granit och murtegel, innehåller naturligt radium som kan frigöra radon.
 • Från vattnet: Radon kan finnas i grundvatten och frigöras till luften vid användning av vatten, t.ex. vid duschning.

Hur påverkar radon hälsan?

Radon är den största orsaken till lungcancer hos personer som inte röker. Ju högre radonhalten är i din bostad, desto större är risken att utveckla lungcancer.

Symtom på radonexponering är oftast frånvarande. Lungcancer kan utvecklas under många år utan att ge några märkbara tecken. Därför är det viktigt att mäta radonhalten i din bostad för att förebygga hälsoproblem.

Vilka är hälsoriskerna med radon?

Långvarig exponering för höga radonhalter kan leda till:

 • Lungcancer: Radon är den största orsaken till lungcancer hos icke-rökande.
 • Andra lungproblem: Astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kan förvärras av radonexposition.

Risken för hälsoproblem ökar med stigande radonhalt och exponeringstid.

Radonmätning

Det enda sättet att veta om du har förhöjda radonhalter i din bostad är att göra en radonmätning. Ni kan alltid kontakta oss på Besiktningsföretaget så hjälper vi er att utföra en radonmätning.

Vilka radonnivåer är farliga?

Strålsäkerhetsmyndigheten rekommenderar en radonhalt under 200 Bq/m³ i bostäder. Om du har en radonhalt över denna gräns bör du vidta åtgärder för att sänka radonhalten.

Hur sänker man radonhalten i bostaden?

Det finns flera åtgärder du kan vidta för att sänka radonhalten i din bostad:

 • Radonsug: En radonsug installeras under huset och suger bort radon innan den tränger in i bostaden.
 • Försegling: Sprickor i golv och grundläggning kan tätas för att förhindra att radon tränger in.
 • Ventilation: Ökad ventilation kan hjälpa till att späda ut radonhalten i inomhusluften.

Vem kan hjälpa mig med radonproblem?

För att ta reda på var radonet kommer ifrån samt hur hög radonhalten är görs en radonmätning och först därefter kan åtgärder planeras. Kontakta oss på Besiktningsföretaget för att få hjälp med att mäta radonhalten och vidta åtgärder för att sänka den.

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

Sammanfattning

Radon är en osynlig fara som kan finnas i din bostad. Genom att mäta radonhalten och vidta åtgärder för att sänka den vid behov kan du skydda dig själv och din familj från hälsorisker.

Tips på hur du energieffektiviserar din bostad

Tips på hur du energieffektiviserar din bostad

I takt med att allt högre krav ställs på energieffektivitet både för miljöns och ekonomins skull, blir det allt viktigare att veta hur man kan göra sin bostad mer energieffektiv. I den här artikeln utforskar vi konkreta åtgärder du kan vidta för att inte bara sänka dina energikostnader utan också bidra till en mer hållbar framtid.

Varför är energieffektivisering viktigt för din ekonomi och miljön?

Energieffektivisering är inte bara en kostnadsbesparande åtgärd; det är en investering i både din ekonomi och vår planet. Genom att minska energianvändningen i din bostad minskar du också utsläppen av växthusgaser, vilket är avgörande för att bekämpa klimatförändringarna. På det ekonomiska planet innebär lägre energiförbrukning minskade månatliga utgifter för uppvärmning, kylning och el.
I längden kan dessa besparingar vara betydande, vilket gör energieffektivisering till en smart finansiell strategi samtidigt som du bidrar till en mer hållbar framtid.

Grundläggande steg för att börja energieffektivisera ditt hem

För att starta din resa mot ett energieffektivt hem, börja med att genomföra en energideklaration för att identifiera var störst besparingar kan göras. I energideklarationen får du en överblick över din bostads energiförbrukning och på så sätt kan du hitta områden där det finns potential för energibesparingar.
Nedan går vi igenom några av de vanligaste åtgärdsförslagen för att energieffektivisera din bostad.

Fönsteruppgraderingar: En nyckel till bättre energiprestanda

Att uppgradera dina fönster kan ha en stor inverkan på din bostads energieffektivitet. Genom att installera energieffektiva och moderna fönster minskar värmeförlusten betydligt, vilket håller värmen inomhus under vintern och den kalla luften inomhus under sommaren. Dessa fönster är utformade för att reflektera bort solens värme och isolera bättre, vilket bidrar till en jämnare temperatur i hemmet och mindre användning av uppvärmning och kylsystem.

Isoleringstekniker som minskar ditt energibehov

Effektiv isolering är kritisk för att minimera energiförlust och öka komforten i ditt hem. Kontrollera att din bostad har effektiv isolering i väggar, tak, golv och runt dörrar samt fönster. En välisolerad bostad behåller värme och kyla bättre och kräver därför mindre energi för uppvärmning och kylning. Att investera i högkvalitativ isolering kan ge betydande besparingar på dina energiräkningar över tid.

Modernt uppvärmningssystem

Att uppgradera till ett modernare och mer energieffektivt uppvärmningssystem kan avsevärt förbättra din bostads energiförbrukning. Moderna system är inte bara effektivare, utan de är ofta också utrustade med smarta funktioner för att optimera energianvändningen. Detta innebär lägre kostnader för uppvärmning och en mindre miljöpåverkan.

Solpaneler: Investera i förnybar energi hemma

Installering av solpaneler är en effektiv väg för att minska beroendet av icke förnybara energikällor och sänka dina energikostnader. Solpaneler omvandlar solljus till elektricitet, vilket kan användas för att driva ditt hem och till och med säljas tillbaka till elnätet i vissa fall. Med tiden kan investeringen i solpaneler betala sig själv genom de besparingar du gör.

Smart teknologi för energihantering i hemmet

Smart hemteknologi kan påverka din bostads energiförbrukning betydande. Genom att installera smarta termostater, lampor och energihanteringssystem kan man automatisera och finjustera energianvändningen. Dessa system tillåter inte bara fjärrstyrning och övervakning av energiförbrukningen utan också realtidsjusteringar baserat på dina faktiska behov, vilket minskar onödig förbrukning och optimerar energieffektiviteten i ditt hem.

Hur bokar jag en energideklaration?

Att boka en energideklaration är enkelt och kan göra en stor skillnad för både din plånbok och miljön. Vi på Besiktningsföretaget erbjuder professionellt utförda energideklarationer av våra certifierade energiexperter och besiktningsmän, tillgängliga över hela Sverige. För att boka din energideklaration, kontakta oss direkt via telefon (010-18 20 250), e-post (info@besiktningsforetaget.se) eller fyll i vårt kontaktformulär

Vårt team av kvalificerade experter kommer att guida dig genom hela processen, från första kontakt till den färdiga energideklarationen, och ser till att allt utförs enligt gällande regler och standarder. En energideklaration inte bara identifierar potentiella förbättringar i ditt hem utan ger också värdefulla insikter i hur du kan minska ditt energibehov och därmed dina kostnader.

Förståelse för energiklasser

Energiklasser är ett system som klassificerar byggnader baserat på deras energiprestanda, vilket hjälper dig att förstå hur energieffektiv din bostad är. Denna klassificering är central för att bedöma och jämföra energianvändningen mellan olika fastigheter. En bättre energiklass innebär bättre energieffektivitet och lägre driftskostnader. Om du vill fördjupa din kunskap om energiklasser och förstå hur de kan påverka ditt hem, rekommenderar vi att du läser vår utförliga artikel om energiklasser. Där förklarar vi detaljerat vad varje energiklass innebär.

Överlåtelsebesiktning - för både köpare och säljare

Överlåtelsebesiktning – för både köpare och säljare

I denna artikel utforskar vi överlåtelsebesiktningens viktiga roll i fastighetsaffärer, från dess definition och fördelar till den detaljerade processen och hur den påverkar både köpare och säljare. Genom att förstå dess betydelse kan parterna navigera fastighetstransaktioner med ökad trygghet, minska risken för framtida tvister och främja en smidig affär.

Inledning till överlåtelsebesiktning

En Överlåtelsebesiktning är en kritisk del av processen vid köp och försäljning av fastigheter. Den fungerar som en oberoende granskning av fastighetens skick och syftar till att identifiera brister som kanske inte är synliga för en lekman. Genom att genomföra en sådan besiktning får både köpare och säljare en tydligare bild av fastighetens verkliga skick. Detta skapar en tryggare grund för affären och minskar risken för framtida tvister. Överlåtelsebesiktningen bidrar därmed till ökad transparens och trygghet i fastighetstransaktioner.

Definition av överlåtelsebesiktning

En överlåtelsebesiktning är en detaljerad teknisk undersökning av en fastighet som utförs av en kvalificerad besiktningstekniker. Syftet är att upptäcka eventuella fel och brister som kan påverka fastighetens värde och användbarhet. Besiktningen omfattar en noggrann teknisk undersökning av både byggnaden och marken som har betydelse för dess tekniska förutsättningar. Resultatet av besiktningen dokumenteras i ett besiktningsutlåtande, som ger en omfattande översikt över fastighetens skick vid tidpunkten för besiktningen.

Varför är överlåtelsebesiktning viktig?

Överlåtelsebesiktningen spelar en viktig roll för både köpare och säljare genom att erbjuda en objektiv bedömning av fastighetens skick. För köparen innebär det en trygghet i att man är medveten om eventuella fel och brister och kan fatta ett välgrundat beslut. För säljaren minskar risken för framtida anspråk och kan bidra till en smidigare affärsprocess genom att eventuella problem identifieras och kan åtgärdas i förväg. Detta förebygger även framtida tvister och stärker förtroendet mellan parterna. Överlåtelsebesiktningen bidrar således till en mer transparent och rättvis fastighetsöverlåtelse.

Fördelar med överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktningen erbjuder flera fördelar för både köpare och säljare. För köparen är det en “försäkring” mot oväntade reparationer och kostnader, medan säljaren får en möjlighet att rätta till eventuella problem innan försäljning, vilket kan öka fastighetens marknadsvärde. Besiktningen ger även en ökad förståelse för fastighetens skick och underlättar prisförhandlingar, då båda parter har samma information om eventuella brister. Det bidrar till en smidigare överlåtelseprocess och minskar risken för missförstånd och konflikter efter att affären är slutförd.

Trygghet och säkerhet för köparen

Genom en överlåtelsebesiktning får köparen en djupgående insyn i fastighetens aktuella skick. Detta innebär en betydande trygghet och säkerhet, eftersom köparen kan fatta ett informerat beslut baserat på objektiva uppgifter snarare än enbart visuella intryck. Det minskar risken för kostsamma överraskningar efter köpet
Här kan ni läsa mer om köparbesiktning.

Förebygger framtida tvister och kostnader

En väl genomförd överlåtelsebesiktning kan avsevärt minska risken för framtida tvister mellan köpare och säljare. Genom att klargöra fastighetens skick redan från början och dokumentera eventuella problem, skapas en tydlig förväntansbild som minskar risken för missförstånd. Detta kan leda till att både köpare och säljare känner sig mer trygga i affären, vilket förebygger framtida rättsliga processer och de kostnader sådana processer innebär.

Säljarens perspektiv: Att minska ansvar och öka attraktiviteten

För säljaren bidrar en överlåtelsebesiktning (säljarbesiktning) till att minska det framtida ansvaret genom att eventuella problem med fastigheten identifieras och kan åtgärdas eller kommuniceras öppet till köparen. Detta ökar även fastighetens attraktivitet och kan underlätta försäljningsprocessen genom att potentiella köpare känner större förtroende för fastigheten och säljaren. Att proaktivt genomföra en överlåtelsebesiktning kan ses som ett tecken på transparens och omsorg om köparen, vilket positivt kan påverka försäljningspriset och tiden det tar att sälja fastigheten.

Processen för en överlåtelsebesiktning

Processen för en överlåtelsebesiktning inleds med valet av en kvalificerad besiktningstekniker. Det är viktigt att välja någon som har god erfarenhet och kunskap inom området för att säkerställa en grundlig och pålitlig granskning. Efter att en besiktningstekniker har valts, bestäms en tid för besiktningen där både köpare och säljare kan välja att vara närvarande. Besiktningen är omfattande och inkluderar en noggrann genomgång av fastighetens alla delar för att identifiera eventuella fel och brister.

Förberedelser inför besiktningen

Inför besiktningen bör säljaren se till att fastigheten är tillgänglig för en grundlig undersökning. Detta innebär att ge tillträde till alla utrymmen, inklusive vind, källare, och andra utrymmen som kan vara svåra att nå. Det är också viktigt att förbereda och tillhandahålla dokumentation om eventuella tidigare renoveringar, installationer eller reparationer som har genomförts på fastigheten. En väl förberedd fastighet underlättar besiktningsprocessen och bidrar till en mer korrekt och effektiv granskning.

Utförandet av överlåtelsebesiktningen

Under själva besiktningen går besiktningsteknikern systematiskt igenom fastigheten och dokumenterar sina iakttagelser. Kommunikation är nyckeln under detta skede, och en bra besiktningstekniker kommer att förklara det man hittar för köpare och säljare under processens gång. Detta är också en utmärkt möjlighet för köparen att ställa frågor och få en djupare förståelse för fastighetens skick.

Sammanställning av besiktningsutlåtandet

Efter att besiktningen är slutförd sammanställer besiktningsteknikern en detaljerad rapport som beskriver fastighetens skick, inklusive alla identifierade brister och rekommendationer för åtgärder. Utlåtandet innehåller beskrivningar och en bedömning av eventuella risker eller problem. Denna rapport blir ett viktigt dokument i affären och en guide för framtida underhåll och reparationer. Sammanställningen av besiktningsutlåtandet är avgörande för transparensen i fastighetsöverlåtelsen och hjälper till att säkerställa att båda parter har en klar förståelse av fastighetens skick.

Boka en överlåtelsebesiktning

Om ni ska sälja eller köpa ett hus, lägenhet eller fastighet så rekommenderar vi att ni bokar en överlåtelsebesiktning. Vi på Besiktningsföretaget har flera erfarna besiktningstekniker som kan hjälpa er med er överlåtelsebesiktning.

Kontakta oss redan idag så hjälper vi er genom hela processen.

Ny lag kräver obligatorisk underhållsplan från 1 januari 2024

Ny lag kräver obligatorisk underhållsplan från 1 januari 2024

Den 1 januari 2024 trädde en ny lag i kraft gällande obligatorisk underhållsplan för nya bostadsrättsföreningar. Vi på Besiktningsföretaget har lång och omfattande erfarenhet av att arbeta med underhållsplaner. Vi bistår många bostadsrättsföreningar med att kontinuerligt övervaka och upprätthålla fastigheternas status.

Den här omfattande guiden är utformad för att navigera dig genom de nya kraven, förståelsen och implementeringen av en underhållsplan som sträcker sig över de kommande 50 åren. Oavsett om du är ny i styrelsen eller en erfaren fastighetsförvaltare, kommer denna guide att ge dig de verktyg och kunskaper som behövs för att möta de nya lagkraven, samtidigt som den lyfter fram vikten av proaktivt underhåll för att säkra fastighetens långsiktiga värde och välbefinnande.

Introduktion till den nya lagen

Från 1 januari 2024 införs en ny lag som kräver att alla nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar ska ha en underhållsplan som täcker de kommande 50 åren. Denna lag är en del av regeringens proposition ”Tryggare bostadsrätt” och syftar till att stärka bostadsrättsföreningarnas långsiktiga planering och ekonomiska stabilitet. Genom att införa ett lagkrav på underhållsplaner ökar transparensen kring fastigheternas skick och underhållsbehov, vilket i sin tur bidrar till en mer rättvis fördelning av kostnader för underhåll över tid.

Bakgrund och syfte med lagen

Lagen om underhållsplan för bostadsrättsföreningar grundar sig i en ökad medvetenhet om vikten av långsiktig planering för fastigheters underhåll. Syftet är att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en solid grund för att hantera framtida underhållsbehov, vilket skyddar både fastighetens värde och boendes investeringar. Genom att kräva en 50-årig underhållsplan vill lagstiftaren främja en ansvarsfull ekonomisk förvaltning och minska risken för oväntade kostnader och avgiftshöjningar.

Vem påverkas av lagen?

Den nya lagen om underhållsplaner gäller för nyproducerade och nyombildade bostadsrättsföreningar från och med 1 januari 2024. Det innebär att alla som bildar en ny bostadsrättsförening eller ombildar befintliga fastigheter till bostadsrätter efter detta datum måste upprätta en underhållsplan enligt de nya riktlinjerna. Detta påverkar en bred grupp av aktörer inom fastighetsbranschen, inklusive byggföretag, fastighetsutvecklare, och bostadsrättsföreningars styrelser, som nu behöver anpassa sig till dessa nya krav för att säkerställa lagens efterlevnad.

Vikten av en underhållsplan

En underhållsplan är ett centralt verktyg för effektiv förvaltning och planering av en fastighets långsiktiga underhåll. Vi upprättar underhållsplanen i en modern och digital plattform som bostadsrättsföreningen aktivt deltar i och följer.
Underhållsplanen bidrar till att säkerställa att byggnadens skick upprätthålls över tid, vilket skyddar fastighetens värde och boendes komfort. Genom att proaktivt identifiera och planera för framtida underhållsåtgärder, hjälper den styrelser och fastighetsförvaltare att fördela resurser mer effektivt och undvika kostsamma akutåtgärder.

Förståelse för underhållsplanens roll

Underhållsplanens huvudroll är att ge en översikt och en tidsplan för när och hur underhållsåtgärder ska utföras för att bibehålla fastighetens skick och funktion. Den är inte bara en checklista för reparationer och underhåll, utan en strategisk plan som tar hänsyn till fastighetens långsiktiga behov och ekonomiska förutsättningar.

Vi hjälper er att regelbundet uppdatera underhållsplanen

Att regelbundet uppdatera underhållsplanen innebär flera fördelar. Det säkerställer att planen reflekterar den aktuella statusen för fastigheten och möjliggör justeringar baserat på förändrade förutsättningar eller behov. En aktuell underhållsplan främjar även en transparent kommunikation med boende om kommande underhållsarbeten och ekonomiska åtaganden, vilket bidrar till en starkare gemenskap och trygghet bland de boende.

Krav och riktlinjer enligt den nya lagen

Den nya lagen ställer specifika krav på underhållsplaner för att säkerställa att bostadsrättsföreningar har en tydlig och långsiktig strategi för fastighetsskötsel.
Detta innefattar en detaljerad beskrivning av fastighetens skick, en tidsplan för när underhållsåtgärder behöver genomföras samt en ekonomisk planering för dessa åtgärder.

Lagens krav på underhållsplaner

Lagens krav omfattar att underhållsplanen ska täcka en period på 50 år och inkludera en omfattande bedömning av fastighetens nuvarande skick samt en förteckning över nödvändigt underhåll. Det krävs också att planen uppdateras regelbundet för att återspegla eventuella förändringar i fastighetens skick eller underhållsbehov.

Hur vi upprättar en godkänd underhållsplan

För att upprätta en godkänd underhållsplan inleder vi med en grundlig statusbesiktning av fastigheten för att identifiera alla befintliga och potentiella framtida underhållsbehov. Vi sammanställer alla observationer i en digital underhållsplan, där vi inkluderar en detaljerad tidsplan och en kostnadsuppskattning för varje underhållsåtgärd. 

Exempel på underhållsåtgärder och budgetering

Exempel på vanliga underhållsåtgärder inkluderar regelbunden kontroll och underhåll av tak, fasader, VVS-system och hissar. För varje åtgärd bör en kostnadsuppskattning tas fram som tar hänsyn till både de direkta kostnaderna för arbete och material samt eventuella indirekta kostnader, som till exempel tillfälliga boendearrangemang för de boende under större renoveringsprojekt. Budgeteringen bör även inkludera en buffert för oväntade utgifter för att säkerställa att föreningen kan hantera oförutsedda underhållsbehov.

 

Hur påverkar lagändringen bostadsrättsföreningars ekonomi?

Den nya lagen kan innebära initiala kostnader för upprättandet av en underhållsplan, men på lång sikt syftar den till att fördela kostnader jämnare över tiden. Det hjälper föreningar att undvika stora, oväntade utgifter genom att planera och budgetera för underhåll på ett mer förutsägbart och hållbart sätt.

Summering

Denna guide har gått igenom den nya lagen om underhållsplaner som trädde i kraft den 1 januari 2024, dess syfte, påverkan och genomförande. Denna information syftar till att förbereda och vägleda föreningar genom övergången till de nya regelverken, för att säkerställa hållbara och välskötta fastigheter för framtiden.

Vi hjälper er med er underhållsplan och erbjuder även ett smidigt och förmånligt besiktningsabonnemang för bostadsrättsföreningar


Välkommen att kontakta oss för mer information!

Badrumsbesiktning

Badrumsbesiktning

Badrumsbesiktning

I den här artikeln går vi igenom vad en badrumsbesiktning är för något, olika typer av badrumsbesiktningar, samt när det är bra att genomföra dessa.

Vad är en badrumsbesiktning?

En badrumsbesiktning (även kallad våtrumsbesiktning) innebär att en besiktningsman gör en noggrann besiktning av ert badrum. Oftast utförs en badrumsbesiktning när man renoverat ett badrum. Detta för att man ska säkerställa att arbetet utförts på ett korrekt sätt och att badrummet uppfyller alla krav.

Det finns flera olika typer av badrumsbesiktningar och vi går igenom dessa längre ner i artikeln.

När ska man göra en badrumsbesiktning?

En badrumsbesiktning bör genomföras i samband med att man byggt eller renoverat ett badrum. Självklart kan man även göra en badrumsbesiktning i ett befintligt badrum som inte är renoverat. Vanligtvis gör man det när man vill säkerställa att badrummets nuvarande skick håller den standard som krävs.

Varför ska man göra en badrumsbesiktning?

Det är viktigt att göra en badrumsbesiktning för att säkerställa att allt arbete är utfört på ett korrekt och fackmässigt sätt. Utöver det så får du en opartisk genomgång av badrummet, samt ett utlåtande på ditt badrums nuvarande skick. Oavsett om det gäller en renovering eller nybyggt badrum så granskar besiktningsmannen att arbetet är utfört enligt de branschregler som finns.

Olika typer av badrumsbesiktningar

Som vi nämnde tidigare i artikeln så finns det flera olika typer av badrumsbesiktningar. Nedan har vi listat några som kan vara bra att känna till samt i vilket stadie de utförs.

Stegbesiktningar

Stegbesiktningar av badrum brukar innefatta att besiktningsmannen utför flera besiktningar vid olika tillfällen. Detta är ett vanligt och rekommenderat alternativ vid badrumsrenoveringar eller nybyggnation. Då kommer besiktningsmannen ut till er vid olika skeden i renoveringen och stämmer av att arbetet gått rätt till. Nedan kan ni se exempel på hur en stegbesiktning kan se ut:

 • Första besiktningen: Kontroll av installationer innan de byggs in (exempelvis avloppsgroda och dragning av ventilation och el). Kontroll av golvfallet innan tätskiktet börjar monteras. Här mäter besiktningsmannen golvfallet och säkerställer att de följer de krav som är avtalat.
 • Andra besiktningen: Kontrollera tätskiktet och säkerställa att allt är är rätt monterat.
 • Tredje besiktningen: Slutbesiktning av badrummet där entreprenaden kontrolleras i sin helhet och säkerställer att allt är genomfört på ett fackmässigt sätt. Här går man även gå igenom intyg samt egenkontroller.
Statusbesiktning

En statusbesiktning av badrum genomförs oftast i ett befintligt badrum. Exempelvis om du är orolig eller misstänker att något är fel med ditt badrum. Vid en statusbesiktning så kollar besiktningsmannen att ventilation, golvfall och VVS ser bra och korrekt ut. En bedömning görs även på tät- och ytskikts tekniska livslängd.

Besiktning av golvfall

Här säkerställer besiktningsmannen att golvfallet i ditt badrum följer myndighetskrav och branschregler.

VVS besiktning

Vid en VVS besiktning går man igenom vattenledningar och kollar att vattenledningssystemet är korrekt inkopplat.

Elbesiktning badrum

Vid en elbesiktning av ett badrum så kollar besiktningsmannen så att elsäkerheten och installationen följer myndighetskrav samt regler från Elsäkerhetsverket.

Boka en badrumsbesiktning

Vi på Besiktningsföretaget utför besiktningar av badrum över hela Sverige. Kontakta oss för mer information eller boka en tid för en badrumsbesiktning på info@besiktningsforetaget.se eller 010-18 20 250.

Besiktningsman - Allt du behöver veta om besiktningsmän.

Besiktningsman – Allt Du Behöver Veta

Besiktningsman

I den här guiden går vi igenom allt du behöver veta om en besiktningsman. Allt från vilka certifikat som är viktiga till vad du kan förvänta dig av våra besiktningsmän på Besiktningsföretaget. Att välja rätt besiktningsman kan upplevas som svårt. Därför säkerställer vi alltid att alla våra besiktningsmän är opartiska samt genomför en professionell bedömning av er bostad eller fastighet.

Behöver ni boka en besiktningsman är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Vad är en besiktningsman?

En besiktningsman är en person som genomför byggnadstekniska besiktningar av fastigheter och bostäder. Vanligast är att man bokar in en besiktningsman vid köp, försäljning eller renovering av en fastighet. Självklart är det även viktigt att boka en besiktningsman vid färdigställande av nybyggda fastigheter också.

Andra tillfällen då det kan vara bra att boka in en genomgång med en besiktningsman är när man misstänker att något är fel i hemmet eller om man helt enkelt bara vill säkerställa att allting står rätt till.

Hur ska en besiktningsman vara?

Alla besiktningsmän är olika men hos oss på Besiktningsföretaget har vi vissa grundkrav. De är alltid opartiska vilket gör att besiktningen inte blir till en fördel för någon av parterna (säljare eller köpare). Utöver det så kräver vi att våra besiktningsmän ska vara erfarna, kunniga samt certifierade. Det sistnämnda är oerhört viktigt (läs mer om certifikat för besiktningsmän längre ner).

Ytterligare en viktig parameter är att besiktningsmannen ska följa upp varje besiktning med ett tydligt besiktningsprotokoll till våra kunder. Det är besiktningsprotokollet som är kvittot på själva besiktningen som ni sedan kan använda som bevis på att den genomförts på ett korrekt sätt.

Vilka besiktningar kan de utföra?

Det finns många olika områden och typer av besiktningar. Således finns det även många olika typer av besiktningsmän där man kan specialisera sig inom särskilda grenar. Vi på Besiktningsföretaget är rikstäckande och har besiktningsmän för alla typer av hus- och fastighetsbesiktningar. Våra besiktningsmän hjälper allt från privatpersoner och bostadsrättsföreningar till företag. Några exempel på besiktningar vi utför är:

För att se alla tjänster vi utför kan ni besöka Våra Tjänster alternativt kontakta vår fantastiska kundtjänst.

Anlita bara certifierade besiktningsmän

Som vi nämnde tidigare så har vi särskilda krav på våra anställda, en av dessa är certifieringar. Alla våra besiktningsmän har de viktigaste certifieringarna på plats. Utöver det så har alla även en ansvarsförsäkring. På så sätt kan alla våra kunder känna sig trygga med att anlita en besiktningsman från oss.

För er som ska beställa en besiktning är det alltid viktigt att säkerställa att besiktningsmannen är SBR-Certifierad eller innehar certifikat från Kiwa alternativt RISE samt att de har en ansvarsförsäkring. Det är en säkerhet och garanti för dig som kund.

Säg hej till Ulf – En av våra besiktningsmän

Säg hej till en av våra besiktningsmän - Ulf

Ulf är en av våra fantastiska besiktningsmän. Som besiktningsman har Ulf ett öga för detaljer och besitter gedigen erfarenhet inom besiktningar. Ulf utbildade sig till byggnadssnickare redan på 80-talet och har även drivit eget byggföretag i över 12 år. Efter det valde Ulf att ändra riktning och utbildade sig till Kontrollansvarig (KA). Idag är Ulf besiktningsman hos oss och är certifierad. Ni kan läsa hela reportaget om Ulf här.

Boka besiktning med en av våra besiktningsmän

Är ni i behov av en besiktning så är ni varmt välkomna att kontakta oss för att ta reda på hur våra besiktningsmän kan hjälpa just er.

Areamätning

Areamätning – Mät din bostad

Vad är en areamätning och varför är det bra att mäta sin bostad?

En areamätning är ett enkelt och effektivt sätt att mäta arean av en bostad. Mäter man bostaden får man exakt information om hur stor boendeytan är, vilket kan vara användbart för olika syften. Man kan till exempel använda areamätningen för att se till att bostaden har rätt storlek för de behov man har eller att man betalar det pris som är angivet med tanke på dagens kvadratmeterpris i många områden. Dessutom är det extra bra att mäta arean av sin bostad om man utfört en omfattande renovering eller tillbyggnad.

Det är viktigt att uppgifter om arean på en lägenhet är korrekt vid en försäljning eller vid arende av en bostad. En felaktig areauppgift kan innebära att man betalar för mycket i skatt eller avgift, eller att man inte får tillräckligt med betalt vid en försäljning. Därför är det bra att anlita en behörig areaexpert som har rätt kunskap och utrustning för att göra en exakt areamätning.

Areamätningen är en utmärkt tilläggstjänst till våra överlåtelsebesiktningar. En areamätning utförs med en lasermätare och beroende på storleken på ditt boende så tar det vanligtvis inte lång tid att genomföra. Därför är detta en relativt prisvärd tilläggstjänst, framförallt om det visar sig att bostaden är större än vad som är föreskrivits.

Vi på Besiktningsföretaget kan hjälpa dig att mäta din lägenhet eller ditt hus snabbt och enkelt, eller som ett komplement till din besiktning.

Kontakta oss för mer information eller boka en tid för areamätning på info@besiktningsforetaget.se eller 010-18 20 250.

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

I tidigare artiklar har vi både gått igenom vad en underhållsplan är för något samt hur man ska använda sin underhållsplan. I denna artikeln går vi igenom hur man tar fram en underhållsplan och vilka steg det innefattar. Vi på Besiktningsföretaget hjälper till att ta fram underhållsplaner för både bostadsrättsföreningar och företag.

Underhållsplanering är ett viktigt och långsiktigt sätt att sänka underhållskostnaderna för er fastighet samtidigt som ni bibehåller eller ökar fastighetsvärdet. Det ger er en tydlig överblick över kommande underhållsarbete för just er fastighet. Underhållsplaner är unikt framtagna för varje fastighet för att säkerställa att rätt underhållsarbete planeras för respektive fastighet. Underhållsplanen kan exempelvis innehålla information om när fasaden ska målas om, när en Energideklaration ska utföras eller när ni behöver göra en Obligatorisk Ventilationskontroll. Som ni märker kan underhållsplanen innehålla många olika underhållsarbeten och därför är det viktigt att den tas fram på ett professionellt sätt av någon som har expertis och ett stort engagemang.

Nedan går vi igenom hur vår process ser ut när vi gör en underhållsplan åt er.

Steg 1: Förstudie av fastigheten

För att göra en underhållsplan som ger er fastighet alla fördelar det faktiskt innebär är det viktigt att den anpassas efter er unika fastighet. Första steget brukar inledas med en förstudie av fastigheten. Här inventerar vi fastigheten som ska täckas av underhållsplanen. Några av de viktiga faktorer som vi går igenom är bl.a.

 • Fastighetens byggår
 • Fastighetens storlek
 • Fastighetens utformning
 • Fastighetens konstruktion
 • Fastighetstyp (bostadshus, industrilokal, lagerlokal etc.)

Steg 2: Insamling av information

I det andra steget så samlar vi in information om fastigheten, arbetet underlättas om ni som fastighetsägare och/eller bostadsrättsförening har bra underlag. Exempel på underlag som kan underlätta framtagandet av en underhållsplan är:

 • Ritningar
 • Besiktningsprotokoll
 • Inventarielistor
 • Information om utförda arbeten på fastigheten

Om ni inte redan har digitaliserat och sorterat all dokumentation om er fastighet, är detta steget ett utmärkt tillfälle att göra det. Det kommer att förenkla arbetet för er framöver.

Steg 3: Besiktning av fastigheten

Under det tredje steget så genomförs noggranna besiktningar av samtliga delar som ska ingå i underhållsplanen. Exempelvis så analyserar vi nuvarande skick av olika komponenter och fastställer kommande underhållsåtgärder. Det tredje steget kräver hög expertis inom respektive område (material, installationer samt konstruktion). De kommande underhållsåtgärder som fastställs förses även med år för genomförande, tidsintervall om hur ofta de bör upprepas samt estimerad kostnad för arbetet. För att ge er underhållsplan korrekta kostnadsestimat är det viktigt att personen som genomför underhållsplanen är kunnig samt har tillgång till aktuella prisuppgifter.

Steg 4: Sammanställning av underhållsplan

När all information är insamlad och alla delar är besiktigade är det dags att sammanställa detta till en underhållsplan. Detta bör göras på ett vis så att även en lekman ska förstå underhållsplanen samt kunna arbeta med den på ett smidigt sätt. Vi på Besiktningsföretaget ger våra kunder en digital underhållsplan i ett lättarbetat verktyg som heter Planima där vi även är en certifierad partner.

Steg 5: Leverans samt arbete med er underhållsplan

När underhållsplanen är levererad är det viktigt att ni förstår den och enkelt kan arbeta med den. Den fyller ingen funktion om ni som beställare inte vet hur ni använder verktyget. Därför säkerställer vi alltid att den är tydlig och svarar på eventuella frågor som kan uppstå från våra beställare. Underhållsplanen är ett levande dokument som hela tiden ska uppdateras och hållas aktuell.

Beställ en underhållsplan

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur ni använder er underhållsplan på ett smart och effektivt sätt. I tidigare artiklar har vi förklarat vad en underhållsplan är för något. Nu är det dags att lära sig hur vi kan använda underhållsplanen, oavsett om ni är en BRF, fastighetsförvaltare eller privatperson.

Innan vi börjar så är det viktigt att förstå att en underhållsplan aldrig blir helt klar, utan uppdateras löpande med kommande underhåll för att förlänga livslängden på fastigheten.

En underhållsplan är ett verktyg som ger er smidig och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Koppla ihop underhållsplanen med er budget

När ni har tagit fram er underhållsplan så har ni fått en ungefärlig överblick över kommande underhållskostnader för er fastighet. Det är nu viktigt att jämföra dessa planerade kostnader mot er budget samt framtida avsättningar till er underhållsfond. I vissa fall kanske er avsättning för underhållsarbete är för låg. Då rekommenderar vi att ni ser över ekonomin och överväger att öka er avsättning så att budgeten täcker framtida kostnader.

Om ni istället inser att er budget täcker framtida underhållsarbete samt att det blir lite överskott så är det bara bra. Att ha ett litet överskott i underhållsfonden är alltid bra då oväntat underhållsarbete alltid kan uppstå.

Uppdatera underhållsplanen löpande

Att hålla er underhållsplan aktuell och uppdatera den löpande rekommenderar vi starkt. Varje gång ni genomfört något underhållsarbete är det viktigt att ni uppdaterar underhållsplanen. Dokumentera vilket årtal ni genomförde åtgärden samt vilket år det är dags att genomföra denna åtgärd igen. I och med att ni fått ett exakt pris på vad den specifika åtgärden kostade så är det även viktigt att justera den uppskattade kostnaden för att den ska vara så aktuell som möjligt.

Kombinera underhållsarbete

Om ni tittar på er underhållsplan och ser att det är flera åtgärder som ska genomföras under de närmsta åren, då kan det vara aktuellt att kombinera dessa arbeten. Om man kombinerar arbeten under samma period så medför det ofta positiva efterföljder. Dels blir det ofta mer kostnadseffektivt samtidigt som man minskar olägenheter för hyresgäster och/eller BRF-medlemmar.

Var ute i god tid

När ni planerar större underhållsarbete är det viktigt att vara ute i god tid, gärna året innan arbetet ska utföras. Entreprenörer kan snabbt bli uppbokade och är man sent ute så kan det ha tråkiga konsekvenser. I bästa fallet blir det ”bara ett högre pris”, men i vissa fall kan det även resultera i att man inte får tag på en entreprenör som kan genomföra arbetet.

Underhållsplan för era behov

Vi på Besiktningsföretaget hjälper er att ta fram en underhållsplan åt er. Nedan kan ni läsa mer och boka underhållsplan helt enligt era behov:

Kontakta oss för underhållsplan

Besiktningsföretaget är en certifierad partner till Planima som är systemet ni kommer att använda när ni beställer en underhållsplan från oss. Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Energideklaration villa

Energideklaration Villa

Energideklaration för din villa

Energideklaration Villa: Här går vi igenom vad du som villaägare bör veta om energideklarationer.

Är det lagkrav på energideklaration för villa?

Det är inget lagkrav på att ha en energideklaration för din villa om du inte ska sälja huset. Det sagt så är det alltid bra att ha en energideklaration. På så sätt får du en uppfattning om hur mycket energi huset drar. Utöver det så får du även åtgärdsförslag på hur du kan minska husets energiförbrukning. Det sparar dig pengar och kan även öka värdet på huset. Om du däremot har byggt ett nytt hus så behöver en energideklaration upprättas inom två år efter att huset togs i bruk för att att säkerställa att energiförbrukningen ligger i nivå med den planerade som redovisades i samband med bygglovet.

Jag ska sälja min villa – behöver jag göra en energideklaration?

Svaret är ja. Om ni ska sälja ert hus så måste ni ha en energideklaration tillgänglig enligt lag. En energideklaration är giltig i 10 år från det att den utförs. Vid försäljning av hus måste du som säljare alltid ha en giltig energideklaration tillgänglig.

Energideklarationen för min villa är äldre än 10 år

Om din villas energideklaration är äldre än 10 år så har den passerat sin giltighetstid och är inte giltig vid en eventuell försäljning. Därför är du som säljare skyldig att säkerställa att en ny energideklaration upprättas innan ni säljer ert hus.

Om ni har köpt ett hus och fått en energideklaration för er villa som ännu inte passerat 10 år så är den fortfarande giltig. D.v.s. om ni ska sälja huset igen innan energideklarationen löpt ut så behöver ni inte upprätta en ny vid eventuell försäljning.

Hur går energideklarationen för villor till?

Vi på Besiktningsföretaget utför energideklarationer för villor och hus i hela Sverige och processen ser ut enligt nedan:

Steg 1: Insamling av information

Innan vi kommer ut till er villa och ska genomföra platsbesiktningen så behöver vi få in uppgifter från er gällande huset.

Steg 2: Platsbesiktning

En av våra certifierade energiexperter kommer ut till er villa och gör en grundlig energibesiktning av fastigheten och får fram dess energiförbrukning.

Steg 3: Upprättande av energideklaration för din villa

Här sammanställer vi husets energianvändning och upprättar en energideklaration åt er. Vi förser er även med förbättringsförslag för att minska er villas energiförbrukning samt information om vilken ekonomisk investering det innebär för er som villaägare. Slutligen registrerar vi även er villas energideklaration hos Boverket åt er.

Boka en energideklaration för er villa

Oavsett om ni ska sälja ert hus eller önskar mer information om er villas energiförbrukning så kan vi hjälpa er att utföra en energideklaration. Ni är varmt välkomna att kontakta oss för att få hjälp av våra certifierade energiexperter.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion