Ämne: Tips & Råd

Okulär Besiktning

Okulär Besiktning

Okulär besiktning – Vi förklarar

Här får du svar på dina frågor gällande en okulär besiktning. Vi kommer att gå igenom vad det är, hur det går till samt varför det är bra att få hjälp med denna typ av besiktningstjänst.

Vad betyder okulär?

Innan vi djupdyker i vad en okulär besiktning innebär så är det viktigt att förstå vad ordet okulär innebär. Svenska Akademin förklarar ordet ’okulär’ enligt nedan:

 • ”som ut­förs med (en­bart) ögonen” (Svensk ordbok)

Med andra ord, okulär innebär något som utförs med synen, d.v.s. en persons ögon. Definitionen av en ”okulär besiktning” är därför en besiktning som genomförs med blotta ögat, eller rättare sagt med synen.

Okulär besiktning – mer än bara synen

Per definition utförs en okulär besiktning med enbart ögonen, men det är fler sinnen som spelar in. Andra sinnen som används vid denna typ av besiktning är även hörsel och lukt. Detta beror på att personen som utför besiktningen inte kan ’stänga av’ sina andra sinnen.

Exempelvis vid utförandet av en överlåtelsebesiktning är en av delarna en okulär besiktning. När besiktningsmannen håller på att genomföra den okulära besiktningen kommer han eller hon inte att stänga av sina sinnen för lukt och hörsel. Om besiktningsmannen går igenom ett hus ni är påväg att köpa så kommer han eller hon att reagera om de hör något avvikande ljud (golv som knarrar) eller känner någon ovanlig lukt (ex. mögel). Därför är det fler sinnen än ”enbart ögonen” som används vid utförandet av en okulär besiktning.

Erfarenhet är viktigt vid en okulär besiktning

När ni bokar en överlåtelsebesiktning med oss på Besiktningsföretaget så genomför vi alltid en okulär besiktning av huset. Självklart kan ni försöka hitta eventuella fel på egen hand, men kom ihåg att det är inte alltid lätt att veta vad ni ska titta efter.

Alla våra besiktningsmän har gedigen erfarenhet inom branschen och vet vad de ska titta efter vid utförandet av en okulär besiktning. Genom att anlita oss får ni en extra trygghet att en erfaren besiktningsman har gått igenom huset och säkerställt att de inte ser några uppenbara fel som gemene man enkelt kan missa.

Överlåtelsebesiktning är en trygghet

En överlåtelsebesiktning är en trygghet för både dig som husköpare och säljare. Vi hjälper dig att kartlägga skicket på huset och upptäcka eventuella fel innan fastighetsaffären är klar. Det är bra att genomföra en överlåtelsebesiktning både om du är säljare och köpare.

För köpare:

För dig som köpare är en överlåtelsebesiktning ovärderlig. Dels får du åsikter från ett proffs med god erfarenhet gällande husets skick. Du får även reda på eventuella brister innan du köper huset. Det sistnämnda kan antingen ge dig ett bättre förhandlingsläge, alternativt kan du be att dessa brister åtgärdas innan tillträde.

För säljare:

För dig som säljare är en överlåtelsebesiktning också väldigt viktig. Innan du säljer ditt hus får du information om skicket på fastigheten du ska sälja. På så sätt vet du att allting står rätt till och kan meddela potentiella köpare att en besiktning är genomförd och godkänd. Skulle besiktningsmannen upptäcka något fel vid den okulära besiktningen så har du tid att åtgärda det innan du ska sälja ditt hus för att öka värdet på fastigheten.

Boka alltid en överlåtelsebesiktning

Ska du köpa eller sälja en fastighet så rekommenderar vi alltid att boka en överlåtelsebesiktning. Vi på Besiktningsföretaget har lång och gedigen erfarenhet inom området och våra besiktningsmän genomför alltid professionella okulära besiktningar. För att boka in en överlåtelsebesiktning är ni varmt välkomna att kontakta oss.

Takbesiktning

Takbesiktning

Takbesiktning

I denna artikeln går vi igenom vad en takbesiktning är, samt varför det är viktigt att utföra en takbesiktning. Kom ihåg att taket är ett av husets viktigaste delar och det är därför viktigt att ta hand sitt tak. Taket skyddar oss från vind, regn, snö och annat ruggigt väder och är faktiskt vårt största och absolut viktigaste skydd på huset.

Ta hand om ditt tak

Som vi nämnde ovan är taket en oerhört viktig beståndsdel då det skyddar huset eller fastigheten mot väder och vind och i slutändan fukt.
Taket är den mest utsatta delen på ert hus då det drabbas av regn, snö, vind m.m. Om otätheter eller andra brister skulle förekomma på taket så kan detta leda till omfattande fuktskador i fastigheten. Har du dessutom ett äldre eller lågt lutande tak så ökar risken för att skador kan ha inträffat. Därför är det viktigt att utföra en takbesiktning med jämna mellanrum.

Takbesiktning i förebyggande syfte

Våra SBR certifierade besiktningsmän kan hjälpa er att hitta eventuella brister på ert tak samt ge förslag på åtgärder i ett förebyggande syfte. Genom att genomföra en takbesiktning med jämna mellanrum så kan du säkerställa att taket är i gott skick samt utföra åtgärder proaktivt som kan göra att ditt tak håller längre.

Olika typer av takbesiktningar

Det finns olika typer av takbesiktningar ni kan göra beroende på takets situation. Vi på Besiktningsföretaget kan hjälpa er att utföra dessa takbesiktningar på ett tryggt och professionellt sätt.

Statusbesiktning av tak

Om ni har ett befintligt tak som ni vill besiktiga och säkerställa takets nuvarande skick så rekommenderar vi att ni bokar en Statusbesiktning. En statusbesiktning av ert tak innebär att en av våra besiktningsmän går igenom nuvarande skick av ert tak och kommer med åtgärdsförslag på eventuella brister. Att göra en takbesiktning av ett befintligt tak är en trygghet för både husägare och fastighetsägare.

En annan vanlig anledning till att genomföra en statusbesiktning av tak är innan man ska installera solceller. Innan ni beslutar att installera solceller på ert tak är det väldigt viktigt att veta nuvarande skick och eventuella brister. På så sätt har montören mer information om takets skick innan arbetet påbörjas, ni får också ut det mesta av installationen och slipper träffa på oönskade överraskningar.

Slutbesiktning av tak

Om ni har byggt ett nytt hus, fastighet eller bara lagt nytt tak så rekommenderar vi att ni bokar en Slutbesiktning. Vid en slutbesiktning kommer en av våra besiktningsmän ut och granskar entreprenörens arbete. Vi rekommenderar att alltid genomföra en slutbesiktning efter att ni gjort någon form av renovering. Speciellt om ni lagt ett helt nytt tak på ert hus eller fastighet då det finns många saker man bör tänka på.

Beställ en takbesiktning

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra både statusbesiktningar och slutbesiktningar. Alla våra besiktningar utförs av certifierade besiktningsmän med lång branscherfarenhet. Ni är varmt välkomnat att kontakta oss direkt så hjälper vi er.

Besiktning Bostadsrätt

Besiktning Bostadsrätt

Besiktning av en bostadsrätt

Har du precis köpt en bostadsrätt eller går i tankarna på att köpa lägenhet? Då kan det vara bra att veta vad du ska tänka på när det kommer till besiktning av en bostadsrätt. Denna artikeln går igenom vad som gäller avseende besiktningar vid köp av bostadsrätt.

Behöver du göra en besiktning om säljaren redan gjort det?

Om säljaren av lägenheten redan har gjort en besiktning av bostadsrätten så är det viktigt för dig som köpare att få ta del av besiktningsprotokollet. När du får protokollet behöver du gå igenom innehållet och säkerställa att du förstår vad det innebär. Om du inte förstår besiktningsprotokollet bör du anlita en besiktningsman som kan hjälpa dig med en Köpargenomgång av befintligt utlåtande. Det innebär att du anlitar en besiktningsman som hjälper dig att gå igenom det befintliga besiktningsprotokollet och förklarar vad allt betyder samt vad som är bra att tänka på.

Säljaren har inte besiktigat bostadsrätten. Vad gör jag?

Om säljaren inte gjort en besiktning av bostadsrätten så rekommenderar vi dig som köpare att boka en lägenhetsbesiktning. När vi utför en lägenhetsbesiktning gör vi en opartisk bedömning av bostadsrättens skick och status innan köpet slutförs och lägenheten blir din. En sådan besiktning säkerställer att inga oförutsedda kostnader eller problem dyker upp i framtiden för dig som köpare.

Måste man göra en besiktning vid köp av bostadsrätt?

Nej, du behöver inte göra en besiktning när du köper eller säljer en bostadsrättslägenhet. Det sagt, så rekommenderar vi alltid dig som köpare att göra en lägenhetsbesiktning. Det är inte lika vanligt att man anlitar en besiktningsman för att besiktiga en bostadsrätt i jämförelse när man köper hus men det kan vara minst lika viktigt som vid köp av ett hus. Ofta genomförs inte en besiktning vid lägenhetsköp för att säljaren vill avsluta affären snabbt. Även om affären sker snabbt så är det viktigt för dig som köpare att känna till eventuella brister och risker med din nya bostad. Det förekommer ibland allvarliga fel och brister även i bostadsrätter. De delar av fastigheten som inte ägs av föreningen är ditt eget ansvar.

Undersökningsplikten – vad innebär det?

Undersökningsplikten vid köp av en bostadsrätt innebär att du köper bostaden i befintligt skick och det kan vara svårt att få ersättning för eventuella fel och brister i efterhand.

Tips vid köp av bostadsrätt

När du är på visningen av lägenheten så ska du utnyttja tiden väl. Kontrollera hela bostaden, undersök noga, testa kranar m.m. Ställ även många frågor till mäklaren och kom ihåg, det finns inga dumma frågor.

Säkra ditt köp – gör en besiktning av bostadsrätten

Om du vill göra en trygg affär och säkerställa att lägenheten du tänkt köpa är i gott skick så rekommenderar vi dig att göra en riktig lägenhetsbesiktning.

Kontakta oss på Besiktningsföretaget redan idag så utför vi en besiktning av bostadsrätten åt dig.

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan innehåller information om vilken typ av underhåll en fastighet behöver framöver. Underhållsplanen visar olika åtgärder som behöver genomföras med fastigheten. Den visar även när arbetet behöver utföras samt hur mycket det planerade underhållet kommer att kosta. En underhållsplan är ett av de viktigaste verktygen för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening när det kommer till en långsiktig fastighetsförvaltning. Underhållsplanen bör alltid innehålla nedan information:

 • Framtida underhåll för er fastighet
 • Tidpunkt för respektive åtgärd
 • Kostnad för respektive åtgärd

Hur långt sträcker sig en underhållsplan?

En vanlig underhållsplan brukar inkludera underhåll för er fastighet 10 – 30 år framåt i tiden. Desto längre tid underhållsplanen sträcker sig, desto större kontroll och överblick får man som fastighetsägare över sina framtida underhållsarbeten samt tillhörande kostnader. Oavsett hur långt framåt i tiden en underhållsplan sträcker sig är det viktigt att veta att den endast innehåller planerade underhållsarbeten. D.v.s. en underhållsplan innehåller inte oförutsedda händelser och löpande reparationer såsom skador vid inbrott, vattenläckor eller liknande.

Underhållsplan för BRF

Vanligtvis är en fastighet en väldigt stor och viktig tillgång, framförallt för en bostadsrättsförening. I och med att en BRFs största tillgång är själva fastigheten så är det oerhört viktigt att man tar hand om och förvaltar sin fastighet väl. Om man inte tar hand om sin fastighet kan det innebära värdeminskningar vilket påverkar alla som bor i fastigheten. Utöver underhållet av fastigheten så hjälper den bostadsrättsföreningar att planera kommande underhållsarbete, tillhörande kostnader och gör även att ni kan undvika akuta och oplanerade åtgärder. Här kan ni kan läsa mer om hur vi på Besiktningsföretaget arbetar med underhållsplaner för er BRF.

Varför behöver man en underhållsplan?

Du behöver en underhållsplan för att kunna planera framtida kostnader tillhörande underhållet av er fastighet. Utöver det så hjälper den till så att ni utför rätt underhåll vid rätt tidpunkt. Fastigheter består av många olika delar och komponenter och dessa behöver underhållas med olika tidsmellanrum. En underhållsplan hjälper er att hålla koll på vad som behöver göras samt när det behöver utföras.

Vi är en certifierad partner

Besiktningsföretaget är en certifierad partner till Planima som är systemet ni kommer att använda när ni beställer en underhållsplan från oss.

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Besiktningsman kontrollerar träreglar med hjälp av avancerat mätverktyg.

Exempel på dolda fel

Några exempel på dolda fel.

Dolda fel är någonting som många hus och lägenhets-köpare har blivit varnade för inför en kommande bostadsaffär. Många gånger kan det vara svårt att förstå vad som egentligen avses när det kommer till att klassas som ett dolt fel. Vi har därför listat några exempel på dolda fel som våra besiktningsmän har hittat genom åren.

Elfel

Dessa dolda fel är ofta svåra att upptäcka och kan leda till stora problem. Men du behöver inte oroa dig. Vi hjälper dig att hitta dina dolda fel så att du kan få ett bra fungerande system. Kontakta oss idag!

Bristfällig dränering

Kanske den största mardrömmen för alla villaägare är en bristfällig dränering vilket kan leda till att vatten tar sig in i husgrunden eller källaren. Detta kan exempelvis bero på att dräneringsledningarnas tekniska livslängd löpt ut, växtlighet förekommer tätt inpå huskroppen och dess rötter gjort sönder ledningarna eller att marklutning förekommer mot huskroppen som ökar fuktbelastningen.

Vattenskador i kök och badrum

Vatten och fuktskador kan vara svåra att upptäcka vid en okulärbesiktning och märks oftast när det blivit ett synligt mögelangrepp eller vid ett större ingrepp så som en renovering.

Ventilation

Dålig ventilation kan leda till att luften blir kvalmig och fuktig. Detta är inte bara obekvämt, utan kan också vara skadligt för hälsan. Dessutom uppstår mikrobiella påväxt på vinden vilket med tiden kan leda till omfattande skador på taket konstruktion.

Skadedjur

Om det visar sig att det finns skadedjur som vägglöss, husbock eller liknande insekter så kan detta innebära stora saneringskostnader. Det kan också påverka husets grundkonstruktion och få stora konsekvenser.

Värt att veta om dolda fel

Det är viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från frånträdet.

Beställ en dolda fel-försäkring

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra säljarbesiktningar. I våra paket så ingår dolda fel-försäkringen standard från Länsförsäkringar och då är du som säljare försäkrad på fel upp till 750 000 kr. Alla våra besiktningar utförs av väl meriterade besiktningsmän med lång branscherfarenhet. Om ni vill beställa en säljarbesiktning så kan ni läsa mer här alternativt kontakta oss direkt så hjälper vi er.

Ventilationssystem

Ventilationssystem – Vi förklarar

Ventilationssytem

Här kommer vi att gå igenom lite olika typer av ventilationssystem och förklara vad de olika förkortningarna betyder. Det är viktigt att veta vilken typ av ventilationssystem er fastighet använder samt hur ofta ni behöver besiktiga systemet. En sådan besiktning kallas OVK besiktning (även obligatorisk ventilationskontroll) och måste utföras med jämna mellanrum beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har.

Hur ofta behöver man besiktiga ett ventilationssystem?

En obligatorisk ventilationskontroll behöver utföras med jämna mellanrum och det beror helt på vilken typ av fastighet samt vilket ventilationssystem det handlar om. En viktig detalj är att man alltid måste genomföra en OVK besiktning innan man tar ett helt nytt ventilationssystem i bruk för första gången. Nedan finner ni en lista på olika typer av fastigheter samt hur ofta de behöver genomföra en OVK.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

 • OVK ska utföras med 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

 • OVK ska utföras med 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

 • OVK ska utföras med 6 års intervall

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

 • OVK ska utföras innan systemet tas i bruk första gången. Därefter behöver man inte utföra en återkommande OVK besiktning.

Ventilationssystem – förkortningar

Ventilationssystem är ofta förkortade med någon eller några bokstäver och det kan därför vara svårt att veta vad respektive förkortning står för. Här har vi listat vanliga ventilationsförkortningar samt vad de står för.

S-ventilation

 • S-ventilation står för självdragsventilation.

F-ventilation

 • F-ventilation innebär fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation

 • FT-ventilation innebär fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation

 • FX-ventilation är F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation

 • FTX-ventilation är FT- ventilation med värmeåtervinning.

Glöm inte bort att besiktiga ert ventilationssystem

Det är oerhört viktigt att genomföra en OVK besiktning i tid och inom rätt tidsintervall för er fastighet. Därför rekommenderar vi er att alltid använda er utav en underhållsplan. Med hjälp av en underhållsplan kan ni säkerställa att er fastighet alltid får besiktningar och underhåll utfört inom rätt tidsram.

Behöver ni hjälp att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll är ni varmt välkomna att kontakta oss på Besiktningsföretaget. Vi utför OVK besiktningar för både kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Ni kan läsa mer om respektive tjänst nedan:

Garantibesiktning - Tvåårsbesiktning

Vad är en garantibesiktning?

Vad är en garantibesiktning?

En garantibesiktning är en besiktning som ska utföras inom två år efter en godkänd slutbesiktning. Med en garantibesiktning kan ni som beställare få hjälp av en oberoende besiktningsman att gå igenom eventuella fel och brister som uppkommit efter att en godkänd slutbesiktning genomförts. Det är oerhört viktigt att besiktningen genomförs innan reklamationstiden (två år) går ut. Under reklamationstiden är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till eventuella fel och brister som uppstått. En garantibesiktning kallas även för Tvåårsbesiktning då det är längden av reklamationstiden.

För att kunna påvisa ett eventuellt garantifel samt vem som bär ansvaret för felet så behöver ni ett besiktningsutlåtande från en oberoende besiktningsman.

Vem ansvarar för att beställa en garantibesiktning?

Vanligtvis är det du som beställare eller byggherre som beställer en besiktningen och ser till att den genomförs. Självklart ska ni alltid dubbelkolla i erat avtal med företaget som utförde arbetet för att se vad som gäller i just erat fall. Men som vi nämnde tidigare är det vanligast att beställaren ansvarar för att en garantibesiktning genomförs inom reklamationstiden.

En juridisk besiktning

Garantibesiktningen är en juridisk besiktning vilket innebär att det som bestäms i utlåtandet av den oberoende besiktningsmannen har laga kraft. En garantibesiktning görs enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (även kallat ABT). Det är utlåtandet som blir ert bevis och kvitto på vad entreprenören behöver åtgärda.

Vem ska betala för en garantibesiktning?

Då det oftast är beställaren som ansvarar för att en garantibesiktning genomförs är det även beställaren som betalar för garantibesiktningen. Du som beställare kan se detta som en trygghet för att få ett bevis på att allt är som det ska. Om besiktningsmannen skulle hitta eventuella fel eller brister med bygget så är det väldigt viktigt att detta görs inom reklamationstiden på två år.

Vem ska betala för en garantibesiktning?

Då det oftast är beställaren som ansvarar för att en garantibesiktning genomförs är det även beställaren som betalar för besiktningen. Du som beställare kan se detta som en trygghet för att få ett bevis på att allt är som det ska. Om besiktningsmannen skulle hitta eventuella fel eller brister med bygget så är det väldigt viktigt att detta görs inom reklamationstiden på två år.

Vanliga garantiärenden

Nedan finner ni en lista på några vanliga exempel som ni kan upptäcka tack vare en tvåårsbesiktning:

 • Sprickor i väggar
 • Sättningsskador
 • Sprickor i tak
 • Fel på värmeanläggning
 • Sprickor i fasad
 • Fönsterkarmar som är svåra att öppna
 • Material som inte håller enligt utlovad kvalitet

Beställ en garantibesiktning

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra garantibesiktningar. Alla våra besiktningar utförs av certifierade entreprenadbesiktningsmän med lång branscherfarenhet. Om ni vill beställa en garantibesiktning så kan ni läsa mer här alternativt kontakta oss direkt så hjälper vi er.

Energiklass Hus

Olika Energiklasser för Hus

Energiklass Hus

I denna artikeln kommer vi att gå igenom vad en energiklass för hus, fastigheter och byggnader innebär. Innan vi går in på vad varje energiklass står för och vad det innebär så är det viktigt att förstå vad en energiklass är samt var man hittar den.

Vad är en energiklass?

En fastighets energiklass berättar hur energieffektiv den specifika fastigheten är. Energiklasserna är indelade i sju olika kategorier beroende på hur mycket energi fastigheten förbrukar. De sju olika energiklasserna är A-G, där A är den mest energieffektiva och G är således den sämsta energiklassen med en hög förbrukning. De olika energiklasserna utgår från det krav som ställs på fastigheter som byggs idag. Kraven kan ni finna i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och varierar beroende på vilken typ av byggnad det är, om den värms upp av el eller ej samt var geografiskt i Sverige byggnaden ligger.

Var hittar jag energiklassen?

Energiklassen för ert hus, byggnad eller fastighet hittar ni i er energideklaration. Det finns dock undantag för äldre energideklarationer där energiklassen inte anges. Detta då energiklassning infördes i energideklarationer den 1 januari, 2014. Energideklarationer som utfördes innan detta datum saknar därför energiklass och istället anges den äldre beskrivningen av energianvändning i kWh/kvadratmeter.

Vad betyder de olika energiklasserna?

Nu när vi lärt oss vad en energiklass är samt var man hittar den så är det dags att lära sig vad de olika klasserna står för. Nedan finner ni en lista på vad respektive energiklass innebär. Förkortningen EP innebär Energiprestanda för den aktuella byggnaden.

 • Energiklass A = Energiprestanda (EP) är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass B = Energiprestanda (EP) är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass C = Energiprestanda (EP) är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass D = Energiprestanda (EP) är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass E = Energiprestanda (EP) är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass F = Energiprestanda (EP) är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass G = Energiprestanda (EP) är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Är energiklassen viktig?

Ja, energiklassen är viktig för att det påverkar hur mycket huset kostar i energi. Ett hus i energiklass A kommer troligtvis att kosta mindre i energi årligen jämfört med ett hus i energiklass G. Detta kan göra stor skillnad för hushållens ekonomi, särskilt om man bor i ett större hus.

Är energiklasser av hus samma som för andra produkter?

En energiklass för hus är av samma typ som för andra elektroniska produkter (kylskåp, frys, TV, m.m.). Hursomhelst, det finns en viktig skillnad. Majoriteten av elektroniska produkter säljs nästintill endast som nya och moderna produkter och därför har dessa produkter oftast en energiklass mellan A-C.

Om vi istället tittar på byggnader så är de flesta äldre och får därför en sämre energiklass i jämförelse med andra elektroniska produkter. På grund av detta så hamnar därför många byggnaders energiklass mellan D-G.

Glöm inte att göra er energideklaration

Nu när vi lärt oss vad de olika energiklasserna betyder så är det viktigt att ni inte glömmer att göra er energideklaration. Oavsett om ni är privatperson, en BRF eller ett företag så måste man ha ordning på sin energideklaration enligt lag. Ett smidigt och enkelt tips för att inte glömma bort det är att inkludera detta i er underhållsplan. Behöver ni hjälp att utföra en energideklaration så kan självklart vi på Besiktningsföretaget hjälpa er med detta. Nedan finner ni information om respektive tjänst.

Kontroll av takpannor

Så håller du koll på ditt tak

Taket är den delen på huset som får stå emot hårdast när det kommer till väder och vind. Skador på taket kan leda till större skador på ditt hus, därför är det viktigt att regelbundet kolla statusen på ditt tak. Nedan har vi listat tips för dig, samt åtgärdsförslag.

Minst en gång per år rekommenderar vi att du inspekterar ditt tak, både utifrån och inifrån vinden. När det gäller insidan ska du leta efter missfärgningar, fuktfläckar och rinnmärken på innertak eller väggar.

På utsidan letar du efter olika saker beroende på vilken taktäckning du har.

Tegel eller betongplattor:
Se över så alla pannor är hela och att de ligger som de ska. Kontrollera därefter att plattorna inte har för mycket mossa på sig.

Plåttak:
Se till att alla plåtar ligger på plats och om det är spikat så är det viktigt att spikarna har kvar sin gummibussning runtom. Den förhindrar vatten från att tränga in genom spikhålet. Titta också efter rost, färgsläpp eller andra håligheter.

Papptak:
Kolla så att skarvarna inte har släppt samt kontrollera att det inte har sprickor eller blåsor. Är taket dessutom platt får du vara extra uppmärksam då exempelvis snö blir liggande.

Gemensamt för alla tak är att du bör kontroller att alla genomföringar är täta och att hängrännorna är hela. Kolla också så inte hängrännorna är fulla med löv eller annat skräp.

Misstänker du att ditt tak är skadat är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill boka in en statusbesiktning.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Mätverktyg som används vid besiktning.

Vad är radon?

Vad är Radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur vet du om det finns radon i din bostad?

Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör, och i vissa fall ska, åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

När ska jag mäta radonhalten?

 • Om byggnadsmaterial som t ex blåbetong finns i, eller i anslutning till bostaden. Det kan betyda extra höga halter av radon i inomhusluften.
 • Om du tidigare haft höga halter och utfört åtgärder för att sänka halten.
 • Om du har renoverat. Små sprickor kan då ha uppstått i grunden och radongasen kan tränga igenom från marken.
 • Om du mätning aldrig genomförts i bostaden tidigare.
 • Om det gått mer än fem år sedan den senaste mätningen.

Vad gör jag om radonhalten är för hög?

För att ta reda på var radonet kommer ifrån samt hur hög radonhalten är görs en besiktning och först därefter kan åtgärder planeras. Det finns en mängd olika bolag som är specialiserade på just radonsanering. Vi hjälper dig gärna i rätt riktning!

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

 

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion