Ämne: Tips & Råd

Besiktningsman kontrollerar träreglar med hjälp av avancerat mätverktyg.

Exempel på dolda fel

Några exempel på dolda fel.

Dolda fel är någonting som många hus och lägenhets-köpare har blivit varnade för inför en kommande bostadsaffär. Många gånger kan det vara svårt att förstå vad som egentligen avses när det kommer till att klassas som ett dolt fel. Vi har därför listat några exempel på dolda fel som våra besiktningsmän har hittat genom åren.

Elfel

Dessa dolda fel är ofta svåra att upptäcka och kan leda till stora problem. Men du behöver inte oroa dig. Vi hjälper dig att hitta dina dolda fel så att du kan få ett bra fungerande system. Kontakta oss idag!

Bristfällig dränering

Kanske den största mardrömmen för alla villaägare är en bristfällig dränering vilket kan leda till att vatten tar sig in i husgrunden eller källaren. Detta kan exempelvis bero på att dräneringsledningarnas tekniska livslängd löpt ut, växtlighet förekommer tätt inpå huskroppen och dess rötter gjort sönder ledningarna eller att marklutning förekommer mot huskroppen som ökar fuktbelastningen.

Vattenskador i kök och badrum

Vatten och fuktskador kan vara svåra att upptäcka vid en okulärbesiktning och märks oftast när det blivit ett synligt mögelangrepp eller vid ett större ingrepp så som en renovering.

Ventilation

Dålig ventilation kan leda till att luften blir kvalmig och fuktig. Detta är inte bara obekvämt, utan kan också vara skadligt för hälsan. Dessutom uppstår mikrobiella påväxt på vinden vilket med tiden kan leda till omfattande skador på taket konstruktion.

Skadedjur

Om det visar sig att det finns skadedjur som vägglöss, husbock eller liknande insekter så kan detta innebära stora saneringskostnader. Det kan också påverka husets grundkonstruktion och få stora konsekvenser.

Värt att veta om dolda fel

Det är viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från frånträdet.

Beställ en dolda fel-försäkring

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra säljarbesiktningar. I våra paket så ingår dolda fel-försäkringen standard från Länsförsäkringar och då är du som säljare försäkrad på fel upp till 750 000 kr. Alla våra besiktningar utförs av väl meriterade besiktningsmän med lång branscherfarenhet. Om ni vill beställa en säljarbesiktning så kan ni läsa mer här alternativt kontakta oss direkt så hjälper vi er.

Ventilationssystem

Ventilationssystem – Vi förklarar

Ventilationssytem

Här kommer vi att gå igenom lite olika typer av ventilationssystem och förklara vad de olika förkortningarna betyder. Det är viktigt att veta vilken typ av ventilationssystem er fastighet använder samt hur ofta ni behöver besiktiga systemet. En sådan besiktning kallas OVK besiktning (även obligatorisk ventilationskontroll) och måste utföras med jämna mellanrum beroende på vilket ventilationssystem fastigheten har.

Hur ofta behöver man besiktiga ett ventilationssystem?

En obligatorisk ventilationskontroll behöver utföras med jämna mellanrum och det beror helt på vilken typ av fastighet samt vilket ventilationssystem det handlar om. En viktig detalj är att man alltid måste genomföra en OVK besiktning innan man tar ett helt nytt ventilationssystem i bruk för första gången. Nedan finner ni en lista på olika typer av fastigheter samt hur ofta de behöver genomföra en OVK.

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem.

 • OVK ska utföras med 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation

 • OVK ska utföras med 3 års intervall

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation

 • OVK ska utföras med 6 års intervall

En- och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation.

 • OVK ska utföras innan systemet tas i bruk första gången. Därefter behöver man inte utföra en återkommande OVK besiktning.

Ventilationssystem – förkortningar

Ventilationssystem är ofta förkortade med någon eller några bokstäver och det kan därför vara svårt att veta vad respektive förkortning står för. Här har vi listat vanliga ventilationsförkortningar samt vad de står för.

S-ventilation

 • S-ventilation står för självdragsventilation.

F-ventilation

 • F-ventilation innebär fläktventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

FT-ventilation

 • FT-ventilation innebär fläktventilation där både frånluft- och tilluftsflödena är fläktstyrda.

FX-ventilation

 • FX-ventilation är F-ventilation med värmeåtervinning.

FTX-ventilation

 • FTX-ventilation är FT- ventilation med värmeåtervinning.

Glöm inte bort att besiktiga ert ventilationssystem

Det är oerhört viktigt att genomföra en OVK besiktning i tid och inom rätt tidsintervall för er fastighet. Därför rekommenderar vi er att alltid använda er utav en underhållsplan. Med hjälp av en underhållsplan kan ni säkerställa att er fastighet alltid får besiktningar och underhåll utfört inom rätt tidsram.

Behöver ni hjälp att genomföra en obligatorisk ventilationskontroll är ni varmt välkomna att kontakta oss på Besiktningsföretaget. Vi utför OVK besiktningar för både kommersiella fastigheter och bostadsrättsföreningar. Ni kan läsa mer om respektive tjänst nedan:

Garantibesiktning - Tvåårsbesiktning

Vad är en garantibesiktning?

Vad är en garantibesiktning?

En garantibesiktning är en besiktning som ska utföras inom två år efter en godkänd slutbesiktning. Med en garantibesiktning kan ni som beställare få hjälp av en oberoende besiktningsman att gå igenom eventuella fel och brister som uppkommit efter att en godkänd slutbesiktning genomförts. Det är oerhört viktigt att besiktningen genomförs innan reklamationstiden (två år) går ut. Under reklamationstiden är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till eventuella fel och brister som uppstått. En garantibesiktning kallas även för Tvåårsbesiktning då det är längden av reklamationstiden.

För att kunna påvisa ett eventuellt garantifel samt vem som bär ansvaret för felet så behöver ni ett besiktningsutlåtande från en oberoende besiktningsman.

Vem ansvarar för att beställa en garantibesiktning?

Vanligtvis är det du som beställare eller byggherre som beställer en besiktningen och ser till att den genomförs. Självklart ska ni alltid dubbelkolla i erat avtal med företaget som utförde arbetet för att se vad som gäller i just erat fall. Men som vi nämnde tidigare är det vanligast att beställaren ansvarar för att en garantibesiktning genomförs inom reklamationstiden.

En juridisk besiktning

Garantibesiktningen är en juridisk besiktning vilket innebär att det som bestäms i utlåtandet av den oberoende besiktningsmannen har laga kraft. En garantibesiktning görs enligt Allmänna bestämmelser för totalentreprenader (även kallat ABT). Det är utlåtandet som blir ert bevis och kvitto på vad entreprenören behöver åtgärda.

Vem ska betala för en garantibesiktning?

Då det oftast är beställaren som ansvarar för att en garantibesiktning genomförs är det även beställaren som betalar för garantibesiktningen. Du som beställare kan se detta som en trygghet för att få ett bevis på att allt är som det ska. Om besiktningsmannen skulle hitta eventuella fel eller brister med bygget så är det väldigt viktigt att detta görs inom reklamationstiden på två år.

Vem ska betala för en garantibesiktning?

Då det oftast är beställaren som ansvarar för att en garantibesiktning genomförs är det även beställaren som betalar för besiktningen. Du som beställare kan se detta som en trygghet för att få ett bevis på att allt är som det ska. Om besiktningsmannen skulle hitta eventuella fel eller brister med bygget så är det väldigt viktigt att detta görs inom reklamationstiden på två år.

Vanliga garantiärenden

Nedan finner ni en lista på några vanliga exempel som ni kan upptäcka tack vare en tvåårsbesiktning:

 • Sprickor i väggar
 • Sättningsskador
 • Sprickor i tak
 • Fel på värmeanläggning
 • Sprickor i fasad
 • Fönsterkarmar som är svåra att öppna
 • Material som inte håller enligt utlovad kvalitet

Beställ en garantibesiktning

Vi på Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av att utföra garantibesiktningar. Alla våra besiktningar utförs av certifierade entreprenadbesiktningsmän med lång branscherfarenhet. Om ni vill beställa en garantibesiktning så kan ni läsa mer här alternativt kontakta oss direkt så hjälper vi er.

Energiklass Hus

Olika Energiklasser för Hus

Energiklass Hus

I denna artikeln kommer vi att gå igenom vad en energiklass för hus, fastigheter och byggnader innebär. Innan vi går in på vad varje energiklass står för och vad det innebär så är det viktigt att förstå vad en energiklass är samt var man hittar den.

Vad är en energiklass?

En fastighets energiklass berättar hur energieffektiv den specifika fastigheten är. Energiklasserna är indelade i sju olika kategorier beroende på hur mycket energi fastigheten förbrukar. De sju olika energiklasserna är A-G, där A är den mest energieffektiva och G är således den sämsta energiklassen med en hög förbrukning. De olika energiklasserna utgår från det krav som ställs på fastigheter som byggs idag. Kraven kan ni finna i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och varierar beroende på vilken typ av byggnad det är, om den värms upp av el eller ej samt var geografiskt i Sverige byggnaden ligger.

Var hittar jag energiklassen?

Energiklassen för ert hus, byggnad eller fastighet hittar ni i er energideklaration. Det finns dock undantag för äldre energideklarationer där energiklassen inte anges. Detta då energiklassning infördes i energideklarationer den 1 januari, 2014. Energideklarationer som utfördes innan detta datum saknar därför energiklass och istället anges den äldre beskrivningen av energianvändning i kWh/kvadratmeter.

Vad betyder de olika energiklasserna?

Nu när vi lärt oss vad en energiklass är samt var man hittar den så är det dags att lära sig vad de olika klasserna står för. Nedan finner ni en lista på vad respektive energiklass innebär. Förkortningen EP innebär Energiprestanda för den aktuella byggnaden.

 • Energiklass A = Energiprestanda (EP) är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass B = Energiprestanda (EP) är > 50 – ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass C = Energiprestanda (EP) är > 75 – ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass D = Energiprestanda (EP) är > 100 – ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass E = Energiprestanda (EP) är > 135 – ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass F = Energiprestanda (EP) är > 180 – ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
 • Energiklass G = Energiprestanda (EP) är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.

Är energiklassen viktig?

Ja, energiklassen är viktig för att det påverkar hur mycket huset kostar i energi. Ett hus i energiklass A kommer troligtvis att kosta mindre i energi årligen jämfört med ett hus i energiklass G. Detta kan göra stor skillnad för hushållens ekonomi, särskilt om man bor i ett större hus.

Är energiklasser av hus samma som för andra produkter?

En energiklass för hus är av samma typ som för andra elektroniska produkter (kylskåp, frys, TV, m.m.). Hursomhelst, det finns en viktig skillnad. Majoriteten av elektroniska produkter säljs nästintill endast som nya och moderna produkter och därför har dessa produkter oftast en energiklass mellan A-C.

Om vi istället tittar på byggnader så är de flesta äldre och får därför en sämre energiklass i jämförelse med andra elektroniska produkter. På grund av detta så hamnar därför många byggnaders energiklass mellan D-G.

Glöm inte att göra er energideklaration

Nu när vi lärt oss vad de olika energiklasserna betyder så är det viktigt att ni inte glömmer att göra er energideklaration. Oavsett om ni är privatperson, en BRF eller ett företag så måste man ha ordning på sin energideklaration enligt lag. Ett smidigt och enkelt tips för att inte glömma bort det är att inkludera detta i er underhållsplan. Behöver ni hjälp att utföra en energideklaration så kan självklart vi på Besiktningsföretaget hjälpa er med detta. Nedan finner ni information om respektive tjänst.

Kontroll av takpannor

Så håller du koll på ditt tak

Taket är den delen på huset som får stå emot hårdast när det kommer till väder och vind. Skador på taket kan leda till större skador på ditt hus, därför är det viktigt att regelbundet kolla statusen på ditt tak. Nedan har vi listat tips för dig, samt åtgärdsförslag.

Minst en gång per år rekommenderar vi att du inspekterar ditt tak, både utifrån och inifrån vinden. När det gäller insidan ska du leta efter missfärgningar, fuktfläckar och rinnmärken på innertak eller väggar.

På utsidan letar du efter olika saker beroende på vilken taktäckning du har.

Tegel eller betongplattor:
Se över så alla pannor är hela och att de ligger som de ska. Kontrollera därefter att plattorna inte har för mycket mossa på sig.

Plåttak:
Se till att alla plåtar ligger på plats och om det är spikat så är det viktigt att spikarna har kvar sin gummibussning runtom. Den förhindrar vatten från att tränga in genom spikhålet. Titta också efter rost, färgsläpp eller andra håligheter.

Papptak:
Kolla så att skarvarna inte har släppt samt kontrollera att det inte har sprickor eller blåsor. Är taket dessutom platt får du vara extra uppmärksam då exempelvis snö blir liggande.

Gemensamt för alla tak är att du bör kontroller att alla genomföringar är täta och att hängrännorna är hela. Kolla också så inte hängrännorna är fulla med löv eller annat skräp.

Misstänker du att ditt tak är skadat är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill boka in en statusbesiktning.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Mätverktyg som används vid besiktning.

Vad är radon?

Vad är Radon?

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Radon kan orsaka lungcancer.

Hur vet du om det finns radon i din bostad?

Radon varken luktar, smakar eller syns. Det enda sättet att upptäcka radon är att mäta. Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i bostaden är högre än referensnivån 200 Bq/m3. För de bostäder där radonhalten ligger över referensnivån bör, och i vissa fall ska, åtgärder vidtas för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

När ska jag mäta radonhalten?

 • Om byggnadsmaterial som t ex blåbetong finns i, eller i anslutning till bostaden. Det kan betyda extra höga halter av radon i inomhusluften.
 • Om du tidigare haft höga halter och utfört åtgärder för att sänka halten.
 • Om du har renoverat. Små sprickor kan då ha uppstått i grunden och radongasen kan tränga igenom från marken.
 • Om du mätning aldrig genomförts i bostaden tidigare.
 • Om det gått mer än fem år sedan den senaste mätningen.

Vad gör jag om radonhalten är för hög?

För att ta reda på var radonet kommer ifrån samt hur hög radonhalten är görs en besiktning och först därefter kan åtgärder planeras. Det finns en mängd olika bolag som är specialiserade på just radonsanering. Vi hjälper dig gärna i rätt riktning!

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

 

Besiktningsman utför kontroll av krypgrund.

Har du fukt i ditt hus?

Fuktskador är ett ständigt återkommande ämne för bostadsägare. 80% av alla skador är pågrund av just fukt i huset.
Tyvärr upptäcks skadorna ofta för sent, vilket kan leda till kostsamma renoveringar.
I denna artikel tar vi upp de vanligaste problemen och berättar också vad du kan göra åt det.

1. Hur märker jag om det finns fukt i huset?
Tyvärr syns inte alltid det som är fuktskadat i huset. Fukt doftar inte heller, och virke som angrips behöver inte ge ifrån sig någon avvikande doft. Däremot upptäcks det ofta genom att det just luktar illa i huset om det förekommer fukt- eller mögelskador. Doften kan ofta efterlikna en gammal jordkällare eller påminna om något instängt. När du bor i huset kan förändringen av doft vara svår att upptäcka och därför är det ofta vänner eller bekanta som lägger märke till det vid besök.

2. Vad är vanliga symptom på fukt- eller mögelskador?

 • Avvikande doft
 • Synlig mikrobiell påväxt
 • Kondens på väggar, golv och tak
 • Missfärgningar i huset
 • Stigande plastmatta eller våtrumstapet i badrum eller tvättstuga

3. Varför får huset fuktskador?
Fuktskador i huset uppstår oftast för att materialet som finns i väggar, golv och tak inte klarar av de naturliga belastningarna av fukt som huset normalt utsätts för. Det kan vara allt ifrån fukt från marken, regnvatten, matlagning, värme eller från oss själva. Givetvis kan fuktskador också uppstå vid till exempel en vattenläcka eller andra oförberedda händelser. Äldre hus utan ångspärrar men med ett modernt inomhusklimat är särskilt utsatta.

4. Vad ska jag göra om jag har fukt i huset?
Det är oerhört viktigt för vår hälsa att inomhusmiljön håller måttet och kontrolleras med jämna mellanrum. Även till synes enkla problem som otillräcklig ventilation eller felaktigt valda byggmaterial kan över tiden leda till en rad olika symptom. Huvudvärk, trötthet, astma, problem med hud eller slemhinnor är bara några av de saker som kan drabba människor som bor i bostaden. Vilka faktorer som leder till problemen kan vara svårt att utreda, vilket gör det viktigt att utföra en fuktutredning så tidigt som möjligt – innan långsiktiga eller till och med permanenta personskador uppstår.

Läs mer och boka en utökad fuktutredning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Allt du behöver veta om energideklaration

Alla fastigheter i Sverige, med vissa undantag, ska upprätta en energideklaration. Energideklarationen kan även hos de flesta banker hjälpa dig att sänka din ränta, förutsatt att rätt klassificering uppnås. Nedan har vi listan de vanligaste frågorna kring energideklarationen:

Vad är en energideklaration?
Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Varför ska jag göra en energideklaration?
Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Hur utförs en energideklaration?
Energideklarationen utförs av en certifierad energiexpert. På plats protokollförs bland annat uppgifter om den uppvärmda arean i huset, energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Sedan lämnas åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana. Experten informerar också byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd. Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Hur ofta ska man göra en energideklaration?
Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Därefter behöver byggnaden inte energideklareras igen förrän byggnaden ska säljas. I de fallen en byggnad säljs inom tio år från det att energideklarationen upprättades, behöver ingen ny energideklaration göras. I de fall en byggnad säljs efter tio år från det att energideklarationen upprättades behöver en ny energideklaration göras.

Hur länge gäller en energideklaration?
Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration.

Vad kostar en energideklaration?
Pris från 3500 kr. Kontakta våra kundrådgivare så hjälper dem dig med just ditt hus.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Besiktningsman kontrollerar träreglar med hjälp av avancerat mätverktyg.

Så tar du hand om din krypgrund

En krypgrund anses vara en riskkonstruktion med hög risk för fuktskador. Här kommer några enkla tips från oss på hur du får din krypgrund att må bättre:

1. Håll fukten borta
Om vatten tränger igenom markytan betyder det att fukt kommer in utifrån. Det ökar fuktbelastningen på syllar och trossbotten markant. Ett bra förslag är att lägga in en plast.

2. Undvik organiskt material mot markytan
Det organiska materialet kommer börja fuktas upp där nere vilket i sin tur kan leda till påväxt. En bra lösning är att lägga in en syllpapp.

3. Häng upp rör
Det är vanligt att vi som besiktningsmän ser avloppsrör, vattenrör samt eldragningar ligga längs marken i grunden. Detta kan leda till att någon enkelt råkar förstöra något när man besöker grunden.
En enkel lösning är att hänga upp och sätta fast dessa rör.

4. Håll markytan ren
I allmänhet håll markytan så ren det går. Ta bort gammalt byggspill och organiskt material överlag så kommer grunden må mycket bättre.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Besiktningsman

Checklista inför husbesiktning

Det är viktigt att ni förbereder inför överlåtelsebesiktningen. Det kommer att öka effektiviteten av besiktningen och säkerställa att ni får full nytta av uppdraget.

1. Förbered information om huset

 • Samla viktiga dokument som din besiktningstekniker kan behöva, såsom ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar.
 • Var redo att informera besiktningsteknikern om allt du vet om huset, inklusive eventuella renoveringar, om- eller tillbyggnader och andra relevanta detaljer. Årtalen är av särskild vikt för att säkerställa en korrekt bedömning.
 • Om det finns viktiga skador i huset, se till att du kan beskriva dem.

2. Gör rent

 • Ett rent och städat hus gör det enklare att göra bedömningar. Se till att golvet och golvbrunnar är rena.
 • Undvik starka dofter i huset och försök att inte vädra ut kraftigt före besiktningen.

3. Säkerställ åtkomst

 • En godkänd stege ska finnas tillgänglig.
 • Se till att källarväggarna är tillgängliga för besiktning, och se till att det finns inspektionsluckor för vindsutrymmen, sidovindar, förråd och krypgrund. Det är viktigt att inspektionsluckorna är öppna och möjliggör enkel åtkomst
 • Ta bort föremål som blockerar åtkomsten till de utrymmen som ska besiktigas, som utrymmen under diskbänken och handfat.

4. Allmänna åtgärder

 • Om huset har varit kallställt, se till att sätta på värmen i tid före besiktningen.
 • Var ärlig och försök inte att dölja något, då det kan leda till problem senare.

5. Finns det fler byggnader på tomten?

 • Kom ihåg att besiktningen omfattar endast huvudbyggnaden och eventuella vidbyggda delar.
 • Om du önskar att besikta andra byggnader på tomten, meddela oss detta innan besiktningstillfället.för att vara optimalt förberedd för din

6. Om en energideklaration ska upprättas behöver vi följande information:

• Senaste fakturan av er energiförbrukning (el/fjärrvärme/gas etc.) där vi kan läsa av årsförbrukningen i kWh.

• Senaste vattenfakturan där vi kan läsa av årsförbrukningen (gäller ej egen brunn).

• Protokoll från en eventuell genomförd radonmätning.

• Eventuell förbrukning av organiskt bränsle (ved, pellets, briketter, olja etc.).

Följ dessa enkla steg för att vara optimalt förberedd för din husbesiktning!

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion