Ämne: Tips & Råd

Besiktningsman utför kontroll av krypgrund.

Har du fukt i ditt hus?

Fuktskador är ett ständigt återkommande ämne för bostadsägare. 80% av alla skador är pågrund av just fukt i huset.
Tyvärr upptäcks skadorna ofta för sent, vilket kan leda till kostsamma renoveringar.
I denna artikel tar vi upp de vanligaste problemen och berättar också vad du kan göra åt det.

1. Hur märker jag om det finns fukt i huset?
Tyvärr syns inte alltid det som är fuktskadat i huset. Fukt doftar inte heller, och virke som angrips behöver inte ge ifrån sig någon avvikande doft. Däremot upptäcks det ofta genom att det just luktar illa i huset om det förekommer fukt- eller mögelskador. Doften kan ofta efterlikna en gammal jordkällare eller påminna om något instängt. När du bor i huset kan förändringen av doft vara svår att upptäcka och därför är det ofta vänner eller bekanta som lägger märke till det vid besök.

2. Vad är vanliga symptom på fukt- eller mögelskador?

 • Avvikande doft
 • Synlig mikrobiell påväxt
 • Kondens på väggar, golv och tak
 • Missfärgningar i huset
 • Stigande plastmatta eller våtrumstapet i badrum eller tvättstuga

3. Varför får huset fuktskador?
Fuktskador i huset uppstår oftast för att materialet som finns i väggar, golv och tak inte klarar av de naturliga belastningarna av fukt som huset normalt utsätts för. Det kan vara allt ifrån fukt från marken, regnvatten, matlagning, värme eller från oss själva. Givetvis kan fuktskador också uppstå vid till exempel en vattenläcka eller andra oförberedda händelser. Äldre hus utan ångspärrar men med ett modernt inomhusklimat är särskilt utsatta.

4. Vad ska jag göra om jag har fukt i huset?
Det är oerhört viktigt för vår hälsa att inomhusmiljön håller måttet och kontrolleras med jämna mellanrum. Även till synes enkla problem som otillräcklig ventilation eller felaktigt valda byggmaterial kan över tiden leda till en rad olika symptom. Huvudvärk, trötthet, astma, problem med hud eller slemhinnor är bara några av de saker som kan drabba människor som bor i bostaden. Vilka faktorer som leder till problemen kan vara svårt att utreda, vilket gör det viktigt att utföra en fuktutredning så tidigt som möjligt – innan långsiktiga eller till och med permanenta personskador uppstår.

Läs mer och boka en utökad fuktutredning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Allt du behöver veta om energideklaration

Alla fastigheter i Sverige, med vissa undantag, ska upprätta en energideklaration. Energideklarationen kan även hos de flesta banker hjälpa dig att sänka din ränta, förutsatt att rätt klassificering uppnås. Nedan har vi listan de vanligaste frågorna kring energideklarationen:

Vad är en energideklaration?
Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.

Varför ska jag göra en energideklaration?
Genom att göra en energideklaration får byggnadsägaren en god överblick över byggnadens energistatus och inomhusmiljö. Det går också att se hur det är möjligt att använda mindre energi utan att sänka kvalitén på inomhusmiljön. Genom att använda mindre energi kan byggnadsägaren spara pengar och göra en insats för miljön.

Hur utförs en energideklaration?
Energideklarationen utförs av en certifierad energiexpert. På plats protokollförs bland annat uppgifter om den uppvärmda arean i huset, energianvändning för uppvärmning, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel. Sedan lämnas åtgärdsförslag för att minska energianvändningen, om energiexperten har föreslagit sådana. Experten informerar också byggnadens radonvärde, om sådan mätning är utförd. Deklarationen innehåller även andra uppgifter, till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Hur ofta ska man göra en energideklaration?
Ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av en bostadsrättsförening) behöver upprätta en energideklaration inom två år efter det att byggnaden tagits i bruk. Därefter behöver byggnaden inte energideklareras igen förrän byggnaden ska säljas. I de fallen en byggnad säljs inom tio år från det att energideklarationen upprättades, behöver ingen ny energideklaration göras. I de fall en byggnad säljs efter tio år från det att energideklarationen upprättades behöver en ny energideklaration göras.

Hur länge gäller en energideklaration?
Energideklarationen är giltig i tio år. Därefter är det byggnadsägarens skyldighet att se till att få upprättat en ny energideklaration.

Vad kostar en energideklaration?
Pris från 3500 kr. Kontakta våra kundrådgivare så hjälper dem dig med just ditt hus.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Besiktningsman kontrollerar träreglar med hjälp av avancerat mätverktyg.

Så tar du hand om din krypgrund

En krypgrund anses vara en riskkonstruktion med hög risk för fuktskador. Här kommer några enkla tips från oss på hur du får din krypgrund att må bättre:

1. Håll fukten borta
Om vatten tränger igenom markytan betyder det att fukt kommer in utifrån. Det ökar fuktbelastningen på syllar och trossbotten markant. Ett bra förslag är att lägga in en plast.

2. Undvik organiskt material mot markytan
Det organiska materialet kommer börja fuktas upp där nere vilket i sin tur kan leda till påväxt. En bra lösning är att lägga in en syllpapp.

3. Häng upp rör
Det är vanligt att vi som besiktningsmän ser avloppsrör, vattenrör samt eldragningar ligga längs marken i grunden. Detta kan leda till att någon enkelt råkar förstöra något när man besöker grunden.
En enkel lösning är att hänga upp och sätta fast dessa rör.

4. Håll markytan ren
I allmänhet håll markytan så ren det går. Ta bort gammalt byggspill och organiskt material överlag så kommer grunden må mycket bättre.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Besiktningsman

Checklista inför husbesiktning

Det är viktigt att ni förbereder inför överlåtelsebesiktningen. Det kommer att öka effektiviteten av besiktningen och säkerställa att ni får full nytta av uppdraget.

1. Förbered information om huset

 • Samla viktiga dokument som din besiktningstekniker kan behöva, såsom ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar.
 • Var redo att informera besiktningsteknikern om allt du vet om huset, inklusive eventuella renoveringar, om- eller tillbyggnader och andra relevanta detaljer. Årtalen är av särskild vikt för att säkerställa en korrekt bedömning.
 • Om det finns viktiga skador i huset, se till att du kan beskriva dem.

2. Gör rent

 • Ett rent och städat hus gör det enklare att göra bedömningar. Se till att golvet och golvbrunnar är rena.
 • Undvik starka dofter i huset och försök att inte vädra ut kraftigt före besiktningen.

3. Säkerställ åtkomst

 • En godkänd stege ska finnas tillgänglig.
 • Se till att källarväggarna är tillgängliga för besiktning, och se till att det finns inspektionsluckor för vindsutrymmen, sidovindar, förråd och krypgrund. Det är viktigt att inspektionsluckorna är öppna och möjliggör enkel åtkomst
 • Ta bort föremål som blockerar åtkomsten till de utrymmen som ska besiktigas, som utrymmen under diskbänken och handfat.

4. Allmänna åtgärder

 • Om huset har varit kallställt, se till att sätta på värmen i tid före besiktningen.
 • Var ärlig och försök inte att dölja något, då det kan leda till problem senare.

5. Finns det fler byggnader på tomten?

 • Kom ihåg att besiktningen omfattar endast huvudbyggnaden och eventuella vidbyggda delar.
 • Om du önskar att besikta andra byggnader på tomten, meddela oss detta innan besiktningstillfället.för att vara optimalt förberedd för din

6. Om en energideklaration ska upprättas behöver vi följande information:

• Senaste fakturan av er energiförbrukning (el/fjärrvärme/gas etc.) där vi kan läsa av årsförbrukningen i kWh.

• Senaste vattenfakturan där vi kan läsa av årsförbrukningen (gäller ej egen brunn).

• Protokoll från en eventuell genomförd radonmätning.

• Eventuell förbrukning av organiskt bränsle (ved, pellets, briketter, olja etc.).

Följ dessa enkla steg för att vara optimalt förberedd för din husbesiktning!

Fritidshus

Checklista vid köp av fritidshus

Är du intresserad av att köpa ett fritidshus? Här nedan har vi listat en checklista för dig med saker du bör tänka på när du går på visning.

Utför en husbesiktning och kontrollera husets svaga punkter:

1. Taket:
Takets skick bedömer du inte med hjälp av hur pannorna ser ut, utan det är takpappen samt underlagstaket som bestämmer skicket på taket.

2. Fasaden:
Det finns olika typer av fasader som medför olika typer av risker.

3. Fönster:
Fönsterbyte är en stor kostnad. Därav är fönsternas befintliga skick av stort intresse för dig som köpare.

4. Vinden:
Undersök om det finns tecken på fuktskador såsom färgförändringar, mögelpåväxt eller ruttna brädor.

5. Grundläggning:
Vilken typ av grundläggning har fastigheten? Olika grundläggningar för med sig olika risker som du som köpare bör vara medveten om.

6. Markförhållanden:
Hur ser marken ut runt huset? Kontrollera om det finns närliggande sluttningar som medför att vatten rinner mot huset.

7. El:
Kontrollera hur gammal elcentralen är samt om det finns jordfelsbrytare.

8. Vatten:
Kontrollera vattentillgång och vattenkvalitet om huset har egen brunn. Vattnets kvalitet ingår i köparens undersökningsplikt.

9. Avlopp:
De flesta sommarstugor har enskilt avlopp. Man bör därför kontrollera förhållandena med avloppet.

10. Renovering & underhåll:
Tänk efter hur mycket tid du vill lägga på renoveringar och underhåll. Det kan vara bra att bilda dig en uppfattning om vilka åtgärder som kommer krävas av dig som köpare.

Låt oss hjälpa dig!
Boka en överlåtelsebesiktning vid köp av ditt nya fritidshus. Överlåtelsebesiktningen blir ett sätt för dig som köpare att kontrollera om huset lever upp till vad säljaren lovat, vilket också minskar risken för en tvist mellan er i framtiden.

Ha stenkoll
Under besiktningen går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Med vår hjälp kan du alltså få stenkoll på din nya bostad.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Kontroll av tak vid överlåtelsebesiktning.

Varför ska du göra en överlåtelsebesiktning?

Som köpare har du undersökningsplikt
Detta betyder att du måste undersöka om bostaden har några fel eller brister innan du skriver på köpekontraktet av bostaden. Besiktningen blir alltså ett sätt att uppfylla en del av din lagstadgade undersökningsplikt.

Upptäcka fel & brister
Vissa fel och brister som till exempel fukt, mögel och röta kan vara svåra att upptäcka för en lekman. Därför är det smart att anlita en expert som kan upptäcka sådana problem i tid. Här kan du läsa mer om vanliga fel som brukar dyka upp vid en överlåtelsebesiktning.

Minska risk för tvist
Överlåtelsebesiktningen blir ett sätt för dig som köpare att kontrollera om huset lever upp till vad säljaren lovat, vilket också minskar risken för en tvist mellan er i framtiden.

Ha stenkoll
Under besiktningen går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Med vår hjälp kan du alltså få stenkoll på din nya bostad.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Besiktningsman

6 frågor att ställa på visning.

 1. Finns det blåbetong och har det utförts en radonmätning?
  Radon är en osynlig giftig gas, som kan förekomma i till exempel blåbetong eller naturligt i berggrunden. En hög radonhalt i bostaden kan medföra allvarliga hälsorisker.
 2. Har man undersökt efter mögel i husgrunden?
  Mögel, bakterier och rötsvampar riskerar att utvecklas i denna fuktiga miljö. Att det växer mögel i grunden beror på att fukthalten är för hög. Detta är vad som kallas mikrobakteriell påväxt. En negativ effekt av detta kan vara en avvikande doft i huset.
 3. På vilken typ av grund står huset och när byggdes det?
  ​​Husets grundkonstruktion är en viktig aspekt. Först när du vet vilken typ av grund det är kan du bli medveten om de risker och problem som olika hustyper kan ha. Husets ålder har också stor betydelse.
 4. Är det kommunalt eller enskilt vatten och avlopp?
  Om vatten och avlopp är enskilt kan det behövas ta vattenprover eller utföras kontroller för att kontrollera skick och status.
 5. Vad har renoverats och finns alla intyg?
  Med den här frågan säkerställer du att alla ombyggnationer har gjorts fackmannamässigt.
 6. Hur gammalt är taket?
  Takets skick har en stor betydelse i din kostnadsberäkning som köpare.

När du väl har bestämt dig för att gå vidare med husköpet är det viktigt att du får in ett besiktningsförbehåll i köpekontraktet. Detta ger dig rätten att inom en bestämd tid utföra en överlåtelsebesiktning.

För mer information om vanliga fel i hus, hör bara av dig eller boka en utökad köparbesiktning.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Lägenhetskomplex

Den digitala underhållsplanen – att få full koll på fastigheten har aldrig varit enklare!

I dag är det naturligt att beställa varor med mobilen och signera avtal med en app. Det som förr kunde upplevas som bökigt och tidskrävande går nu med andra ord snabbt och smidigt. På samma sätt fungerar en digital underhållsplan i en BRF. Nu är det nämligen enkelt för styrelser att få full fastighetsöverblick, total kostnadskontroll och tid över till annat som rör föreningen. I den här artikel förklarar vi hur det går till.

Långsiktigt underhåll ska vara enkelt
Vad behöver renoveras och när? Hur gör vi med underhåll och besiktningar? Och vad kommer kalaset att landa på den här gången? Stora frågor, som ofta behöver snabba svar och alltid kräver god kommunikation. Därför är det viktigt att ha en underhållsplan där styrelsemedlemmarna tydligt och direkt kan se vilka åtgärder som är aktuella, när dessa bör ske, av vem och till vilket pris. Med hjälp av en digital underhållsplan är detta enkelt. Här kan man tryggt förlita sig på smarta funktioner och vyer som pedagogiskt presenterar beslutsunderlag, historik och viktiga nyckeltal. Dessutom slipper man den tidskrävande administration som annars förknippas med utskrivna papper i förlegade pärmar. Det gör det lätt för styrelsen att arbeta både effektivt och proaktivt.

Rätt hjälp är A och O
Med hjälp av modern teknik blir vardagen smidigare. Men, det räcker inte att bara köpa en digital underhållsplan. För att er styrelse ska få ut det bästa och mesta av dagens nya teknik krävs en erfaren och nytänkande leverantör som kan BRF:er och som förstår er vardag. Därför finns vi. Besiktningsföretaget är ett rikstäckande företag som hjälper styrelser att bättre agera, planera och budgetera för sina fastigheters framtid. Kort sagt, med oss och vår digitala underhållsplan kan ni enkelt att stärka er BRF. Nyfiken? Vi är bara ett samtal bort och berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa till att förbättra och förenkla för just er styrelse. Boka ett kostnadsfritt konsultationsmöte i dag.

Hus

Letar du hus? Här kommer tre bra tips!

1. Se bortom stylingen

När ett hus ligger ute till försäljning är det ofta piffat och polerat för att du som köpare snabbt ska känna att du hittat hem. Därför är det viktigt att du försöker se bortom stylingen och inte dra dig från att ”leta fel”. Ställ hellre en fråga för mycket än för lite. Till exempel:

 • Finns det blåbetong och har det utförts en radonmätning?
 • Har man undersökt efter mögel i husgrunden?
 • På vilken typ av grund står huset och när byggdes det?
 • Har det gjorts ombyggnader på fackmannamässigt sätt?
 • Hur många ägare har huset haft och vad har renoverats?
 • Har det gjorts asbestprover?

Hör gärna av dig om du vill ha fler tips på viktiga frågor inför husköp.

 

2. Var medveten om husets akilleshälar

Innan du går på visning är det bra att känna till vanliga fel i ett hus. Ofta handlar det om fuktskador. Att bo i ett fuktskadat hem kan vara hälsofarligt och att åtgärda fuktskadorna kan bli dyrt. Här kommer några exempel på vad du ska fråga om och hålla utkik efter:

Felbyggda våtrum. Ett mindre fel i ett badrum kan orsaka att badrummet behöver rivas ut och göras om. Det finns regler om hur ett badrum och andra våtutrymmen ska byggas för att det ska anses vara fackmannamässigt. Kravet på fackmässighet har dessutom stor betydelse för möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget om något skulle hända. Fråga därför alltid om det finns våtrumsintyg.  

Dålig dränering. Vissa hus har bristfällig dränering och somliga saknar det helt. Detta kan göra att vatten tar sig in i källaren och husgrunden, vilket kan resulterar i fukt- och mögelskador. Ibland kan man se detta med blotta ögat, och ett tips är därför att hålla ögonen öppna för blöta fläckar på väggarna.

Radonnivån. Radon är en luktfri, osynlig men hälsofarlig gas som ofta förekommer i byggnadsmaterial, marken och ibland i hushållsvatten. Långvarig radonexponering är skadligt och kan resultera i lungcancer. Ta därför reda på om en radonmätning har utförts, och i så fall när den utfördes.

Fasadens hälsa. Flagnad färg på träfasader och frostskador i tegel är ofta lätt att upptäcka. Men ibland är det svårt att se husfasadens hälsa med blotta ögat. Ett tips är att undersöka vegetationen runt fasaden. Växer det till exempel buskar tätt intill husväggarna? Då ökar risken för fuktskador, särskilt på putsfasader.

Bristfällig ventilation. Hus som inte kan ventilera ordentligt har större risk för fukt- och mögelskador. Dålig ventilation kan även innebära svårigheter för små barn, äldre och alla som har problem med astma eller allergi. Ett tips är därför att undersöka så att det finns fönsterventiler på bostadens fönster.

För mer information om vanliga fel i hus, hör bara av dig.

 

3. Gör en överlåtelsebesiktning

När du hittat ett hus som känns mitt i prick finns det en viktig sak att komma ihåg: du som köpare har undersökningsplikt. Mäklaren och säljaren har endast upplysningsplikt, och det betyder att du måste stå för själva undersökningen av husets hälsa. Därför bör du alltid göra en överlåtelsebesiktning, i form av en köparbesiktning. Då får du en professionell och opartisk bedömning av husets skick och status innan köpet slutförs.

Köparbesiktning – för ett tryggare boende och en bättre husaffär
Vi vill att du som husköpare får en ordentlig utredning av husets hälsa. Som certifierade och erfarna besiktningsmän kan vi därför erbjuda dig en utökad köparbesiktning. Det är ett skräddarsytt alternativ för husköpare som, utöver en vanlig köparbesiktning, även vill få koll på husets fuktnivåer och radonhalter. Dessutom är det ett utmärkt sätt för dig att lära känna ditt nya hus. Detta ingår i vår utökade köparbesiktning:

 • En köparbesiktning. Här går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov och övriga handlingar. Samtidigt undersöker vi husets skick med hjälp av en okulär besiktning, och ser över alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor. Till exempel tak, väggar, golv och fasader. Dessutom gör vi en riskanalys, ger rekommendationer och lämnar slutligen över ett tydligt besiktningsprotokoll.
 • Okulär el- och VA-kontroll. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Vidare utför vi kontroll av ventilation i huset för att försäkra att fukt avleds korrekt samt att syretillförseln är god.
 • En radonindikering. Med vår hjälp får du snabbt veta om huset är i riskzonen för förhöjda och därför skadliga Om huset är i riskzon ger vi dig rekommendationer på hur problemet bäst åtgärdas.
 • Fuktmätning i riskkonstruktion. För din hälsa och plånboks skull mäter och kontrollerar vi fuktnivåer i bland annat krypgrunder, inredda källare, yttertak samt vissa typer av väggar och golv.

Besiktningsförbehåll – viktigt att få med i köpekontraktet!
Det är av yttersta vikt att du får in ett besiktningsförbehåll, även kallat besiktningsklausul, i ditt köpekontrakt vid signering. Utan detta har du ingen rätt att utföra en besiktning och är därmed fast med huset oavsett vad för anmärkningar som senare uppdagas. Kom ihåg: Gör du besiktningen innan du har skrivit på kontraktet riskerar du att en annan spekulant budar över dig och besiktningen blir således i onödan. Besiktningsförbehållet ger dig rätten att under en bestämd tid utföra en besiktning och därefter fatta beslut om du vill gå vidare med köpet eller inte. Med hjälp av en köparbesiktning säkerställer du alltså att inga oförutsedda huskostnader dyker upp i framtiden. Du får helt enkelt en tryggare och smidigare bostadsaffär.

Med oss är det ingen fara på taket
Problem med tak kan ofta bli dyrt. Detta vet vi av erfarenhet. När vi besiktar ditt hus är vi därför mycket noggranna med ditt tak. Dels mäter vi fuktnivån i innertaket, dels kontrollerar vi så att det inte läcker in på vinden. Detta gör det möjlig för dig att upptäcka eventuella fuktskador i god tid, så att du slipper onödigt höga åtgärdskostnader. Varje hus har unika förutsättningarna för fuktmätning. Hör gärna av dig till oss och beskriv ditt hus, så berättar vi om hur vi kan hjälpa just dig.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

 

 

Radonmätning – varför behövs det och hur går det till?

Enligt lag måste en fastighetsägare känna till radonhalten i sin BRF. Risken är annars att alla boende tar skada, helt utan föreningens vetskap. Därför är det viktigt att man regelbundet kontrollerar radonhalterna i sin bostadsrättsförening. Här förklarar vi hur radonmätningen går till och varför den är så viktig.

Var finns radon?
Oftast förekommer radon i byggnadsmaterial eller i marken, men radongasen kan även förekomma i hushållsvatten. Det enda sättet att ta reda på sina radonnivåer är att utföra en radonmätning.

Är radon hälsofarligt?
Ja. Radon är en luktfri, osynlig och radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Långvarig radonexponering är mycket skadligt. Efter rökning är radon den största orsaken till lungcancer, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring 500 svenskar varje år.

När och hur länge bör man mäta?
Den bästa mätperioden för radon är under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. När det gäller en bostadsrättsföreningen så rekommenderar vi en så kallad  långtidsmätning, som pågår i ca två månader. Med hjälp av en långtidsmätning får ni reda på om er BRF exponeras för skadliga radonnivåer. Har ni planer på att bygga om i föreningen? Då är det bäst att ni avvaktar med radonmätningen till dess att ombyggnaden är färdig. Hör gärna av er till oss, så berättar vi mer. 

Vem bär ansvaret och vem ställer kraven?
Det är alltid ni som fastighetsägare som bär ansvaret för att hålla koll på era radonhalter. Så säger lagen, och samtidigt ställer kommunen särskilda krav på att mätningarna utförs på ett korrekt sätt. Om era mätningar ej godkänns av kommunen kommer ni att behöva göra om dem, vilket kostar er mer pengar och dyrbar tid. Därför hjälper vi er gärna. Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av radonmätningar och vi tar alltid hand om helheten – från utplacering och mätning till administration och protokoll. Ett smart tips är att låta oss mäta era radonnivåer i samband med att vi utför en Obligatorisk ventilationskontroll i er BRF. Då betalar ni endast en administrationsavgift för två arbeten. 

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion