Ämne: Tips & Råd

Fritidshus

Checklista vid köp av fritidshus

Är du intresserad av att köpa ett fritidshus? Här nedan har vi listat en checklista för dig med saker du bör tänka på när du går på visning.

Utför en husbesiktning och kontrollera husets svaga punkter:

1. Taket:
Takets skick bedömer du inte med hjälp av hur pannorna ser ut, utan det är takpappen samt underlagstaket som bestämmer skicket på taket.

2. Fasaden:
Det finns olika typer av fasader som medför olika typer av risker.

3. Fönster:
Fönsterbyte är en stor kostnad. Därav är fönsternas befintliga skick av stort intresse för dig som köpare.

4. Vinden:
Undersök om det finns tecken på fuktskador såsom färgförändringar, mögelpåväxt eller ruttna brädor.

5. Grundläggning:
Vilken typ av grundläggning har fastigheten? Olika grundläggningar för med sig olika risker som du som köpare bör vara medveten om.

6. Markförhållanden:
Hur ser marken ut runt huset? Kontrollera om det finns närliggande sluttningar som medför att vatten rinner mot huset.

7. El:
Kontrollera hur gammal elcentralen är samt om det finns jordfelsbrytare.

8. Vatten:
Kontrollera vattentillgång och vattenkvalitet om huset har egen brunn. Vattnets kvalitet ingår i köparens undersökningsplikt.

9. Avlopp:
De flesta sommarstugor har enskilt avlopp. Man bör därför kontrollera förhållandena med avloppet.

10. Renovering & underhåll:
Tänk efter hur mycket tid du vill lägga på renoveringar och underhåll. Det kan vara bra att bilda dig en uppfattning om vilka åtgärder som kommer krävas av dig som köpare.

Låt oss hjälpa dig!
Boka en överlåtelsebesiktning vid köp av ditt nya fritidshus. Överlåtelsebesiktningen blir ett sätt för dig som köpare att kontrollera om huset lever upp till vad säljaren lovat, vilket också minskar risken för en tvist mellan er i framtiden.

Ha stenkoll
Under besiktningen går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Med vår hjälp kan du alltså få stenkoll på din nya bostad.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Kontroll av tak vid överlåtelsebesiktning.

Varför ska du göra en överlåtelsebesiktning?

Som köpare har du undersökningsplikt
Detta betyder att du måste undersöka om bostaden har några fel eller brister innan du skriver på köpekontraktet av bostaden. Besiktningen blir alltså ett sätt att uppfylla en del av din lagstadgade undersökningsplikt.

Upptäcka fel & brister
Vissa fel och brister som till exempel fukt, mögel och röta kan vara svåra att upptäcka för en lekman. Därför är det smart att anlita en expert som kan upptäcka sådana problem i tid. Här kan du läsa mer om vanliga fel som brukar dyka upp vid en överlåtelsebesiktning.

Minska risk för tvist
Överlåtelsebesiktningen blir ett sätt för dig som köpare att kontrollera om huset lever upp till vad säljaren lovat, vilket också minskar risken för en tvist mellan er i framtiden.

Ha stenkoll
Under besiktningen går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Med vår hjälp kan du alltså få stenkoll på din nya bostad.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Besiktningsman

6 frågor att ställa på visning.

 1. Finns det blåbetong och har det utförts en radonmätning?
  Radon är en osynlig giftig gas, som kan förekomma i till exempel blåbetong eller naturligt i berggrunden. En hög radonhalt i bostaden kan medföra allvarliga hälsorisker.
 2. Har man undersökt efter mögel i husgrunden?
  Mögel, bakterier och rötsvampar riskerar att utvecklas i denna fuktiga miljö. Att det växer mögel i grunden beror på att fukthalten är för hög. Detta är vad som kallas mikrobakteriell påväxt. En negativ effekt av detta kan vara en avvikande doft i huset.
 3. På vilken typ av grund står huset och när byggdes det?
  ​​Husets grundkonstruktion är en viktig aspekt. Först när du vet vilken typ av grund det är kan du bli medveten om de risker och problem som olika hustyper kan ha. Husets ålder har också stor betydelse.
 4. Är det kommunalt eller enskilt vatten och avlopp?
  Om vatten och avlopp är enskilt kan det behövas ta vattenprover eller utföras kontroller för att kontrollera skick och status.
 5. Vad har renoverats och finns alla intyg?
  Med den här frågan säkerställer du att alla ombyggnationer har gjorts fackmannamässigt.
 6. Hur gammalt är taket?
  Takets skick har en stor betydelse i din kostnadsberäkning som köpare.

När du väl har bestämt dig för att gå vidare med husköpet är det viktigt att du får in ett besiktningsförbehåll i köpekontraktet. Detta ger dig rätten att inom en bestämd tid utföra en överlåtelsebesiktning.

För mer information om vanliga fel i hus, hör bara av dig eller boka en utökad köparbesiktning.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Lägenhetskomplex

Den digitala underhållsplanen – att få full koll på fastigheten har aldrig varit enklare!

I dag är det naturligt att beställa varor med mobilen och signera avtal med en app. Det som förr kunde upplevas som bökigt och tidskrävande går nu med andra ord snabbt och smidigt. På samma sätt fungerar en digital underhållsplan i en BRF. Nu är det nämligen enkelt för styrelser att få full fastighetsöverblick, total kostnadskontroll och tid över till annat som rör föreningen. I den här artikel förklarar vi hur det går till.

Långsiktigt underhåll ska vara enkelt
Vad behöver renoveras och när? Hur gör vi med underhåll och besiktningar? Och vad kommer kalaset att landa på den här gången? Stora frågor, som ofta behöver snabba svar och alltid kräver god kommunikation. Därför är det viktigt att ha en underhållsplan där styrelsemedlemmarna tydligt och direkt kan se vilka åtgärder som är aktuella, när dessa bör ske, av vem och till vilket pris. Med hjälp av en digital underhållsplan är detta enkelt. Här kan man tryggt förlita sig på smarta funktioner och vyer som pedagogiskt presenterar beslutsunderlag, historik och viktiga nyckeltal. Dessutom slipper man den tidskrävande administration som annars förknippas med utskrivna papper i förlegade pärmar. Det gör det lätt för styrelsen att arbeta både effektivt och proaktivt.

Rätt hjälp är A och O
Med hjälp av modern teknik blir vardagen smidigare. Men, det räcker inte att bara köpa en digital underhållsplan. För att er styrelse ska få ut det bästa och mesta av dagens nya teknik krävs en erfaren och nytänkande leverantör som kan BRF:er och som förstår er vardag. Därför finns vi. Besiktningsföretaget är ett rikstäckande företag som hjälper styrelser att bättre agera, planera och budgetera för sina fastigheters framtid. Kort sagt, med oss och vår digitala underhållsplan kan ni enkelt att stärka er BRF. Nyfiken? Vi är bara ett samtal bort och berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa till att förbättra och förenkla för just er styrelse. Boka ett kostnadsfritt konsultationsmöte i dag.

Hus

Letar du hus? Här kommer tre bra tips!

1. Se bortom stylingen

När ett hus ligger ute till försäljning är det ofta piffat och polerat för att du som köpare snabbt ska känna att du hittat hem. Därför är det viktigt att du försöker se bortom stylingen och inte dra dig från att ”leta fel”. Ställ hellre en fråga för mycket än för lite. Till exempel:

 • Finns det blåbetong och har det utförts en radonmätning?
 • Har man undersökt efter mögel i husgrunden?
 • På vilken typ av grund står huset och när byggdes det?
 • Har det gjorts ombyggnader på fackmannamässigt sätt?
 • Hur många ägare har huset haft och vad har renoverats?
 • Har det gjorts asbestprover?

Hör gärna av dig om du vill ha fler tips på viktiga frågor inför husköp.

 

2. Var medveten om husets akilleshälar

Innan du går på visning är det bra att känna till vanliga fel i ett hus. Ofta handlar det om fuktskador. Att bo i ett fuktskadat hem kan vara hälsofarligt och att åtgärda fuktskadorna kan bli dyrt. Här kommer några exempel på vad du ska fråga om och hålla utkik efter:

Felbyggda våtrum. Ett mindre fel i ett badrum kan orsaka att badrummet behöver rivas ut och göras om. Det finns regler om hur ett badrum och andra våtutrymmen ska byggas för att det ska anses vara fackmannamässigt. Kravet på fackmässighet har dessutom stor betydelse för möjligheten att få ersättning från försäkringsbolaget om något skulle hända. Fråga därför alltid om det finns våtrumsintyg.  

Dålig dränering. Vissa hus har bristfällig dränering och somliga saknar det helt. Detta kan göra att vatten tar sig in i källaren och husgrunden, vilket kan resulterar i fukt- och mögelskador. Ibland kan man se detta med blotta ögat, och ett tips är därför att hålla ögonen öppna för blöta fläckar på väggarna.

Radonnivån. Radon är en luktfri, osynlig men hälsofarlig gas som ofta förekommer i byggnadsmaterial, marken och ibland i hushållsvatten. Långvarig radonexponering är skadligt och kan resultera i lungcancer. Ta därför reda på om en radonmätning har utförts, och i så fall när den utfördes.

Fasadens hälsa. Flagnad färg på träfasader och frostskador i tegel är ofta lätt att upptäcka. Men ibland är det svårt att se husfasadens hälsa med blotta ögat. Ett tips är att undersöka vegetationen runt fasaden. Växer det till exempel buskar tätt intill husväggarna? Då ökar risken för fuktskador, särskilt på putsfasader.

Bristfällig ventilation. Hus som inte kan ventilera ordentligt har större risk för fukt- och mögelskador. Dålig ventilation kan även innebära svårigheter för små barn, äldre och alla som har problem med astma eller allergi. Ett tips är därför att undersöka så att det finns fönsterventiler på bostadens fönster.

För mer information om vanliga fel i hus, hör bara av dig.

 

3. Gör en överlåtelsebesiktning

När du hittat ett hus som känns mitt i prick finns det en viktig sak att komma ihåg: du som köpare har undersökningsplikt. Mäklaren och säljaren har endast upplysningsplikt, och det betyder att du måste stå för själva undersökningen av husets hälsa. Därför bör du alltid göra en överlåtelsebesiktning, i form av en köparbesiktning. Då får du en professionell och opartisk bedömning av husets skick och status innan köpet slutförs.

Köparbesiktning – för ett tryggare boende och en bättre husaffär
Vi vill att du som husköpare får en ordentlig utredning av husets hälsa. Som certifierade och erfarna besiktningsmän kan vi därför erbjuda dig en utökad köparbesiktning. Det är ett skräddarsytt alternativ för husköpare som, utöver en vanlig köparbesiktning, även vill få koll på husets fuktnivåer och radonhalter. Dessutom är det ett utmärkt sätt för dig att lära känna ditt nya hus. Detta ingår i vår utökade köparbesiktning:

 • En köparbesiktning. Här går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov och övriga handlingar. Samtidigt undersöker vi husets skick med hjälp av en okulär besiktning, och ser över alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor. Till exempel tak, väggar, golv och fasader. Dessutom gör vi en riskanalys, ger rekommendationer och lämnar slutligen över ett tydligt besiktningsprotokoll.
 • Okulär el- och VA-kontroll. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Vidare utför vi kontroll av ventilation i huset för att försäkra att fukt avleds korrekt samt att syretillförseln är god.
 • En radonindikering. Med vår hjälp får du snabbt veta om huset är i riskzonen för förhöjda och därför skadliga Om huset är i riskzon ger vi dig rekommendationer på hur problemet bäst åtgärdas.
 • Fuktmätning i riskkonstruktion. För din hälsa och plånboks skull mäter och kontrollerar vi fuktnivåer i bland annat krypgrunder, inredda källare, yttertak samt vissa typer av väggar och golv.

Besiktningsförbehåll – viktigt att få med i köpekontraktet!
Det är av yttersta vikt att du får in ett besiktningsförbehåll, även kallat besiktningsklausul, i ditt köpekontrakt vid signering. Utan detta har du ingen rätt att utföra en besiktning och är därmed fast med huset oavsett vad för anmärkningar som senare uppdagas. Kom ihåg: Gör du besiktningen innan du har skrivit på kontraktet riskerar du att en annan spekulant budar över dig och besiktningen blir således i onödan. Besiktningsförbehållet ger dig rätten att under en bestämd tid utföra en besiktning och därefter fatta beslut om du vill gå vidare med köpet eller inte. Med hjälp av en köparbesiktning säkerställer du alltså att inga oförutsedda huskostnader dyker upp i framtiden. Du får helt enkelt en tryggare och smidigare bostadsaffär.

Med oss är det ingen fara på taket
Problem med tak kan ofta bli dyrt. Detta vet vi av erfarenhet. När vi besiktar ditt hus är vi därför mycket noggranna med ditt tak. Dels mäter vi fuktnivån i innertaket, dels kontrollerar vi så att det inte läcker in på vinden. Detta gör det möjlig för dig att upptäcka eventuella fuktskador i god tid, så att du slipper onödigt höga åtgärdskostnader. Varje hus har unika förutsättningarna för fuktmätning. Hör gärna av dig till oss och beskriv ditt hus, så berättar vi om hur vi kan hjälpa just dig.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

 

 

Radonmätning – varför behövs det och hur går det till?

Enligt lag måste en fastighetsägare känna till radonhalten i sin BRF. Risken är annars att alla boende tar skada, helt utan föreningens vetskap. Därför är det viktigt att man regelbundet kontrollerar radonhalterna i sin bostadsrättsförening. Här förklarar vi hur radonmätningen går till och varför den är så viktig.

Var finns radon?
Oftast förekommer radon i byggnadsmaterial eller i marken, men radongasen kan även förekomma i hushållsvatten. Det enda sättet att ta reda på sina radonnivåer är att utföra en radonmätning.

Är radon hälsofarligt?
Ja. Radon är en luktfri, osynlig och radioaktiv gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller. Långvarig radonexponering är mycket skadligt. Efter rökning är radon den största orsaken till lungcancer, och enligt Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas omkring 500 svenskar varje år.

När och hur länge bör man mäta?
Den bästa mätperioden för radon är under eldningssäsongen, från 1 oktober till 30 april. När det gäller en bostadsrättsföreningen så rekommenderar vi en så kallad  långtidsmätning, som pågår i ca två månader. Med hjälp av en långtidsmätning får ni reda på om er BRF exponeras för skadliga radonnivåer. Har ni planer på att bygga om i föreningen? Då är det bäst att ni avvaktar med radonmätningen till dess att ombyggnaden är färdig. Hör gärna av er till oss, så berättar vi mer. 

Vem bär ansvaret och vem ställer kraven?
Det är alltid ni som fastighetsägare som bär ansvaret för att hålla koll på era radonhalter. Så säger lagen, och samtidigt ställer kommunen särskilda krav på att mätningarna utförs på ett korrekt sätt. Om era mätningar ej godkänns av kommunen kommer ni att behöva göra om dem, vilket kostar er mer pengar och dyrbar tid. Därför hjälper vi er gärna. Besiktningsföretaget har lång erfarenhet av radonmätningar och vi tar alltid hand om helheten – från utplacering och mätning till administration och protokoll. Ett smart tips är att låta oss mäta era radonnivåer i samband med att vi utför en Obligatorisk ventilationskontroll i er BRF. Då betalar ni endast en administrationsavgift för två arbeten. 

Läs mer om hur Besiktningsföretaget arbetar med radonmätning.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion