Ämne: Underhållsplan

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

Hur gör man en underhållsplan?

I tidigare artiklar har vi både gått igenom vad en underhållsplan är för något samt hur man ska använda sin underhållsplan. I denna artikeln går vi igenom hur man tar fram en underhållsplan och vilka steg det innefattar. Vi på Besiktningsföretaget hjälper till att ta fram underhållsplaner för både bostadsrättsföreningar och företag.

Underhållsplanering är ett viktigt och långsiktigt sätt att sänka underhållskostnaderna för er fastighet samtidigt som ni bibehåller eller ökar fastighetsvärdet. Det ger er en tydlig överblick över kommande underhållsarbete för just er fastighet. Underhållsplaner är unikt framtagna för varje fastighet för att säkerställa att rätt underhållsarbete planeras för respektive fastighet. Underhållsplanen kan exempelvis innehålla information om när fasaden ska målas om, när en Energideklaration ska utföras eller när ni behöver göra en Obligatorisk Ventilationskontroll. Som ni märker kan underhållsplanen innehålla många olika underhållsarbeten och därför är det viktigt att den tas fram på ett professionellt sätt av någon som har expertis och ett stort engagemang.

Nedan går vi igenom hur vår process ser ut när vi gör en underhållsplan åt er.

Steg 1: Förstudie av fastigheten

För att göra en underhållsplan som ger er fastighet alla fördelar det faktiskt innebär är det viktigt att den anpassas efter er unika fastighet. Första steget brukar inledas med en förstudie av fastigheten. Här inventerar vi fastigheten som ska täckas av underhållsplanen. Några av de viktiga faktorer som vi går igenom är bl.a.

 • Fastighetens byggår
 • Fastighetens storlek
 • Fastighetens utformning
 • Fastighetens konstruktion
 • Fastighetstyp (bostadshus, industrilokal, lagerlokal etc.)

Steg 2: Insamling av information

I det andra steget så samlar vi in information om fastigheten, arbetet underlättas om ni som fastighetsägare och/eller bostadsrättsförening har bra underlag. Exempel på underlag som kan underlätta framtagandet av en underhållsplan är:

 • Ritningar
 • Besiktningsprotokoll
 • Inventarielistor
 • Information om utförda arbeten på fastigheten

Om ni inte redan har digitaliserat och sorterat all dokumentation om er fastighet, är detta steget ett utmärkt tillfälle att göra det. Det kommer att förenkla arbetet för er framöver.

Steg 3: Besiktning av fastigheten

Under det tredje steget så genomförs noggranna besiktningar av samtliga delar som ska ingå i underhållsplanen. Exempelvis så analyserar vi nuvarande skick av olika komponenter och fastställer kommande underhållsåtgärder. Det tredje steget kräver hög expertis inom respektive område (material, installationer samt konstruktion). De kommande underhållsåtgärder som fastställs förses även med år för genomförande, tidsintervall om hur ofta de bör upprepas samt estimerad kostnad för arbetet. För att ge er underhållsplan korrekta kostnadsestimat är det viktigt att personen som genomför underhållsplanen är kunnig samt har tillgång till aktuella prisuppgifter.

Steg 4: Sammanställning av underhållsplan

När all information är insamlad och alla delar är besiktigade är det dags att sammanställa detta till en underhållsplan. Detta bör göras på ett vis så att även en lekman ska förstå underhållsplanen samt kunna arbeta med den på ett smidigt sätt. Vi på Besiktningsföretaget ger våra kunder en digital underhållsplan i ett lättarbetat verktyg som heter Planima där vi även är en certifierad partner.

Steg 5: Leverans samt arbete med er underhållsplan

När underhållsplanen är levererad är det viktigt att ni förstår den och enkelt kan arbeta med den. Den fyller ingen funktion om ni som beställare inte vet hur ni använder verktyget. Därför säkerställer vi alltid att den är tydlig och svarar på eventuella frågor som kan uppstå från våra beställare. Underhållsplanen är ett levande dokument som hela tiden ska uppdateras och hållas aktuell.

Beställ en underhållsplan

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

Hur använder man en underhållsplan?

I denna artikeln kommer vi gå igenom hur ni använder er underhållsplan på ett smart och effektivt sätt. I tidigare artiklar har vi förklarat vad en underhållsplan är för något. Nu är det dags att lära sig hur vi kan använda underhållsplanen, oavsett om ni är en BRF, fastighetsförvaltare eller privatperson.

Innan vi börjar så är det viktigt att förstå att en underhållsplan aldrig blir helt klar, utan uppdateras löpande med kommande underhåll för att förlänga livslängden på fastigheten.

En underhållsplan är ett verktyg som ger er smidig och kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.

Koppla ihop underhållsplanen med er budget

När ni har tagit fram er underhållsplan så har ni fått en ungefärlig överblick över kommande underhållskostnader för er fastighet. Det är nu viktigt att jämföra dessa planerade kostnader mot er budget samt framtida avsättningar till er underhållsfond. I vissa fall kanske er avsättning för underhållsarbete är för låg. Då rekommenderar vi att ni ser över ekonomin och överväger att öka er avsättning så att budgeten täcker framtida kostnader.

Om ni istället inser att er budget täcker framtida underhållsarbete samt att det blir lite överskott så är det bara bra. Att ha ett litet överskott i underhållsfonden är alltid bra då oväntat underhållsarbete alltid kan uppstå.

Uppdatera underhållsplanen löpande

Att hålla er underhållsplan aktuell och uppdatera den löpande rekommenderar vi starkt. Varje gång ni genomfört något underhållsarbete är det viktigt att ni uppdaterar underhållsplanen. Dokumentera vilket årtal ni genomförde åtgärden samt vilket år det är dags att genomföra denna åtgärd igen. I och med att ni fått ett exakt pris på vad den specifika åtgärden kostade så är det även viktigt att justera den uppskattade kostnaden för att den ska vara så aktuell som möjligt.

Kombinera underhållsarbete

Om ni tittar på er underhållsplan och ser att det är flera åtgärder som ska genomföras under de närmsta åren, då kan det vara aktuellt att kombinera dessa arbeten. Om man kombinerar arbeten under samma period så medför det ofta positiva efterföljder. Dels blir det ofta mer kostnadseffektivt samtidigt som man minskar olägenheter för hyresgäster och/eller BRF-medlemmar.

Var ute i god tid

När ni planerar större underhållsarbete är det viktigt att vara ute i god tid, gärna året innan arbetet ska utföras. Entreprenörer kan snabbt bli uppbokade och är man sent ute så kan det ha tråkiga konsekvenser. I bästa fallet blir det ”bara ett högre pris”, men i vissa fall kan det även resultera i att man inte får tag på en entreprenör som kan genomföra arbetet.

Underhållsplan för era behov

Vi på Besiktningsföretaget hjälper er att ta fram en underhållsplan åt er. Nedan kan ni läsa mer och boka underhållsplan helt enligt era behov:

Kontakta oss för underhållsplan

Besiktningsföretaget är en certifierad partner till Planima som är systemet ni kommer att använda när ni beställer en underhållsplan från oss. Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

En underhållsplan innehåller information om vilken typ av underhåll en fastighet behöver framöver. Underhållsplanen visar olika åtgärder som behöver genomföras med fastigheten. Den visar även när arbetet behöver utföras samt hur mycket det planerade underhållet kommer att kosta. En underhållsplan är ett av de viktigaste verktygen för en fastighetsägare eller bostadsrättsförening när det kommer till en långsiktig fastighetsförvaltning. Underhållsplanen bör alltid innehålla nedan information:

 • Framtida underhåll för er fastighet
 • Tidpunkt för respektive åtgärd
 • Kostnad för respektive åtgärd

Hur långt sträcker sig en underhållsplan?

En vanlig underhållsplan brukar inkludera underhåll för er fastighet 10 – 30 år framåt i tiden. Desto längre tid underhållsplanen sträcker sig, desto större kontroll och överblick får man som fastighetsägare över sina framtida underhållsarbeten samt tillhörande kostnader. Oavsett hur långt framåt i tiden en underhållsplan sträcker sig är det viktigt att veta att den endast innehåller planerade underhållsarbeten. D.v.s. en underhållsplan innehåller inte oförutsedda händelser och löpande reparationer såsom skador vid inbrott, vattenläckor eller liknande.

Underhållsplan för BRF

Vanligtvis är en fastighet en väldigt stor och viktig tillgång, framförallt för en bostadsrättsförening. I och med att en BRFs största tillgång är själva fastigheten så är det oerhört viktigt att man tar hand om och förvaltar sin fastighet väl. Om man inte tar hand om sin fastighet kan det innebära värdeminskningar vilket påverkar alla som bor i fastigheten. Utöver underhållet av fastigheten så hjälper den bostadsrättsföreningar att planera kommande underhållsarbete, tillhörande kostnader och gör även att ni kan undvika akuta och oplanerade åtgärder. Här kan ni kan läsa mer om hur vi på Besiktningsföretaget arbetar med underhållsplaner för er BRF.

Varför behöver man en underhållsplan?

Du behöver en underhållsplan för att kunna planera framtida kostnader tillhörande underhållet av er fastighet. Utöver det så hjälper den till så att ni utför rätt underhåll vid rätt tidpunkt. Fastigheter består av många olika delar och komponenter och dessa behöver underhållas med olika tidsmellanrum. En underhållsplan hjälper er att hålla koll på vad som behöver göras samt när det behöver utföras.

Vi är en certifierad partner

Besiktningsföretaget är en certifierad partner till Planima som är systemet ni kommer att använda när ni beställer en underhållsplan från oss.

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.

Lägenhetskomplex

Den digitala underhållsplanen – att få full koll på fastigheten har aldrig varit enklare!

I dag är det naturligt att beställa varor med mobilen och signera avtal med en app. Det som förr kunde upplevas som bökigt och tidskrävande går nu med andra ord snabbt och smidigt. På samma sätt fungerar en digital underhållsplan i en BRF. Nu är det nämligen enkelt för styrelser att få full fastighetsöverblick, total kostnadskontroll och tid över till annat som rör föreningen. I den här artikel förklarar vi hur det går till.

Långsiktigt underhåll ska vara enkelt
Vad behöver renoveras och när? Hur gör vi med underhåll och besiktningar? Och vad kommer kalaset att landa på den här gången? Stora frågor, som ofta behöver snabba svar och alltid kräver god kommunikation. Därför är det viktigt att ha en underhållsplan där styrelsemedlemmarna tydligt och direkt kan se vilka åtgärder som är aktuella, när dessa bör ske, av vem och till vilket pris. Med hjälp av en digital underhållsplan är detta enkelt. Här kan man tryggt förlita sig på smarta funktioner och vyer som pedagogiskt presenterar beslutsunderlag, historik och viktiga nyckeltal. Dessutom slipper man den tidskrävande administration som annars förknippas med utskrivna papper i förlegade pärmar. Det gör det lätt för styrelsen att arbeta både effektivt och proaktivt.

Rätt hjälp är A och O
Med hjälp av modern teknik blir vardagen smidigare. Men, det räcker inte att bara köpa en digital underhållsplan. För att er styrelse ska få ut det bästa och mesta av dagens nya teknik krävs en erfaren och nytänkande leverantör som kan BRF:er och som förstår er vardag. Därför finns vi. Besiktningsföretaget är ett rikstäckande företag som hjälper styrelser att bättre agera, planera och budgetera för sina fastigheters framtid. Kort sagt, med oss och vår digitala underhållsplan kan ni enkelt att stärka er BRF. Nyfiken? Vi är bara ett samtal bort och berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa till att förbättra och förenkla för just er styrelse. Boka ett kostnadsfritt konsultationsmöte i dag.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion