Besiktningsföretaget

Underhållsplan för er BRF

Vad? När? Vad kostar det?

Med hjälp av vår underhållsplan får föreningen stenkoll på fastigheten. Underhållsplanen beskriver fastighetens kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärderna ska utföras. Planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser lönar sig.

SBR-godkända byggingengörer

Våra underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkända byggingenjörer med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i underhållsplanering för flerbostadshus & kommersiella byggnader.

IMG_0474

Få koll på fastighetens nästa 10, 20 eller 30 år

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen omfattar:

 • Tak
 • Fasader
 • Allmänna utrymmen
 • Installationer
 • Mark och utemiljö
 • Komplementbyggnader

Underhållsplanen innehåller:

 • Besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
 • Åtgärdsplan
 • Mängder
 • Ekonomisk analys och nyckeltal
 • Rekommendation om avsättning till underhållsfonden

Underhållsplanen är fastighetens hälsodeklaration & en viktig investering för framtiden

Underhållsplan

Underhållsplanen är en investering för framtiden. För en bostadrättsförening är fastigheten den största tillgången och den behöver skötas om. Kortfattat kan man säga att en underhållsplan berättar om vilka framtida underhållsåtgärder som finns och hur stora de är, vad det kommer att kosta och hur lång tid det tar. Underhållsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kostnader föreningen har. 

Fördelar med en underhållsplan?

Planera för framtiden

 • Förutse kostsamma underhållsåtgärder.
 • Förenkla styrelsearbetet.
 • Högre boendetrivsel.
 • Lägre boendekostnader.
 • Lägre försäkringspremier.

Kostnadseffektivisera er BRF

 • Ökat fastighetsvärde.
 • Ökad kreditvärdighet.
 • Lägre driftskostnader.
 • Jämnare avgiftsutveckling.

Ett urval av de bostadsrättsföreningar som vi har hjälpt:

Hur går underhållsplanen till?

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00

Email Info@Besiktningsforetaget.se

Vill ni ha en offert på en underhållsplan för er BRF?