Besiktningsföretaget

Underhållsplan för er BRF

Vad? När? Vad kostar det?

Med hjälp av vår underhållsplan får föreningen stenkoll på fastigheten. Underhållsplanen beskriver fastighetens kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärderna ska utföras. Planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser lönar sig.

SBR-godkända byggingengörer

Våra underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkända byggingenjörer med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i underhållsplanering för flerbostadshus & kommersiella byggnader.

IMG_0474

Få koll på fastighetens nästa 10, 20 eller 30 år

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen omfattar:

Underhållsplanen innehåller:

Underhållsplanen är fastighetens hälsodeklaration & en viktig investering för framtiden

Underhållsplan

Underhållsplanen är en investering för framtiden. För en bostadrättsförening är fastigheten den största tillgången och den behöver skötas om. Kortfattat kan man säga att en underhållsplan berättar om vilka framtida underhållsåtgärder som finns och hur stora de är, vad det kommer att kosta och hur lång tid det tar. Underhållsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kostnader föreningen har. 

Fördelar med en underhållsplan?

Planera för framtiden

Kostnadseffektivisera er BRF

Ett urval av de bostadsrättsföreningar som vi har hjälpt:

Hur går underhållsplanen till?

Hur kan vi hjälpa dig?

Öppet vardagar: 09:00 – 18:00

Vill ni ha en offert på en underhållsplan för er BRF?