För en trygg och smidig bostadsaffär

Ska du sälja en fastighet?

Eftersom varje fastighet är unik kan besiktningsbehoven se olika ut. Därför erbjuder vi tre olika säljarpaket – ett litet, ett mellan och ett stort.

Detta ingår i våra paket:
Detta ingår i våra paket:
Bas
20,500kr
Utökad
22,000kr
Extra
24,000kr
Säljarbesiktning
Okulär el- och VA-kontroll
Energideklaration
Dolda felförsäkring
Radonindikering
Fuktmätning i riskkonstruktion
Areamätning
Öka försäljningspriset

Med vår hjälp eliminerar du risken att fel och brister upptäcks efter att affären har avslutats. Det gör att du slipper tråkiga ekonomiska konsekvenser.

För din trygghet

Hjälp din mäklare att få en tydlig bild av vad för hus som ska säljas. En säljar- besiktning ger information om fastighetens status och skick. Eventuella småfel och brister som upptäcks kan enkelt åtgärdas innan försäljning.

Betala när huset är sålt

Som ett rikstäckande besiktningsföretag erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster vid din bostadsaffär. Oavsett vad som passar dig, betalar du först när huset är sålt!*

Tilläggstjänster
Kostnadsuppskattning av åtgärder.
3.500 kr
Avloppskontroll med kamera (Tillgängligt i Västra Götaland. För övriga orter kontakta oss.)
1.500 kr
Köpargenomgång via telefon av befintligt utlåtande
3.500 kr
Köpargenomgång på plats av befintligt utlåtande
5.000 kr
Säljarbesiktning
Genomgång av relevanta handlingar
Riskanalys av åtgärder
Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
Föreslagen fortsatt teknisk utredning
Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
Okulär el- och VA-kontroll

Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. 

Radonindikering

Vi använder oss av ett mätinstrument som ger en indikation på radonhalten i fastigheten. Indikationsmätningen är framtagen för att du som kund snabbt ska få veta om huset är i riskzonen för förhöjda radonhalter och snabbt kunna fatta ett beslut ut efter det.

Fuktmätning i riskkonstruktion

Vi utför fuktmätningar i husets riskkonstruktioner. Kontrollen görs i de mer utsatta delar av fastigheten som t.ex vind, grundläggning, källare, i uppreglade eller flytande golvkonstruktioner. Om konstruktionsdelar är utsatta för fukt syns det inte alltid för blotta ögat men kan få stora konsekvenser.

Kostnadsuppskattning av åtgärder

Vi gör en sammanfattning där kostnadsuppskattning av kritiska åtgärder noteras. Bilagan kan användas som underlag för kostnadseffektiva insatser i bostaden inför försäljning. Kostnaderna kan variera beroende på val av entreprenör.

Energideklaration

Energideklarationen visar hur energieffektivt ett hus är och enligt svensk lag så måste det finnas en giltig deklaration vid försäljning. Energideklarationen registreras hos Boverket och är giltig i 10 år.

Dolda fel- försäkring

När du säljer din bostad kan det vara skönt att känna att ansvaret för hanteringen av eventuella framtida reklamationer avseende dolda fel i ett hus eller fel i bostadsrätt är omhändertaget.

Uppdaga Flex är en försäkring som hjälper dig att hantera sådana frågor. Vi har enligt avtal med försäkringsförmedlaren Willis Towers Watson Sweden AB (WTW) möjlighet att som s.k. tipsombud hänvisa dig till WTW för information och erbjudande om Uppdaga Flex Dolda fel-försäkring.

Om ni väljer alternativet besiktning och samfakturering med Uppdaga Flex kommer era uppgifter att vidareförmedlas till WTW. WTW kommer då att skicka dig information och ett erbjudande om försäkringen: produktfaktablad, förköpsinformation och försäkringsvillkor, så att du kan avgöra om försäkringen uppfyller dina krav och behov, och bestämma om du vill teckna försäkringen.

Vi har också av WTW fått i uppdrag att ta emot premien för dolda felförsäkringen och kan därför samfakturera arvodet för besiktningen och försäkringspremien. Även vid samfakturering kan du välja att betala endast för besiktningen och inte acceptera WTW:s erbjudande om dolda fel-försäkring.

Försäkringen gäller i enlighet med det försäkringsbesked som utfärdas av WTW när försäkringspremien betalats. Frågor, administration och rådgivning kring tecknande av Uppdaga Flex Dolda fel-försäkring hanteras av WTW, 08-5463 5990 eller saljservice@willis.com. Information finns även på www.doldafel.se. Försäkringsgivare är Gjensidige Forsikring ASA, Norge, Svensk filial.

*Betala när huset är sålt

*Fakturan ställs ut på 90 dagar. 

Kostnadsfri offert

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi er med rådgivning och en kostnadsfri offert.Vi ser lösningen, inte problemet!

Våra besiktningsmän är byggingenjörer eller motsvarande och är certifierade inom facken besiktning, energi och ventilation. Det gör att vi kan erbjuda dig som beställare ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar våra 

tjänster med högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt. Besiktningsföretaget finns där våra beställare finns. Vi är ett rikstäckande företag och hjälper privatpersoner, BRF:er och företag. Kom ihåg att vi ser lösningen, inte problemet.

Endast certifierade besiktningsexperter.

Våra besiktningsmän är byggingenjörer eller motsvarande och är certifierade inom facken besiktning, energi och ventilation. Det gör att vi kan erbjuda dig som beställare ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar våra tjänster med högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

Besiktningsföretaget finns där våra beställare finns. Vi är ett rikstäckande företag och hjälper privatpersoner, BRF:er och företag. Vi ser lösningen, inte problemet.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
09.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion