För en trygg och smidig bostadsaffär

Ska du sälja en fastighet?

Eftersom varje fastighet är unik kan besiktningsbehoven se olika ut. Därför erbjuder vi tre olika säljarpaket – ett litet, ett mellan och ett stort.

Detta ingår i våra paket:
Detta ingår i våra paket:
Bas
16,000kr
Utökad
18,000kr
Premium
22,000kr
Säljarbesiktning
Okulär el- och VA-kontroll
Dolda felförsäkring
Radonindikering
Fuktmätning i riskkonstruktion
Areamätning
Energideklaration
Öka försäljningspriset

Med vår hjälp eliminerar du risken att fel och brister upptäcks efter att affären har avslutats. Det gör att du slipper tråkiga ekonomiska konsekvenser.

För din trygghet

Hjälp din mäklare att få en tydlig bild av vad för hus som ska säljas. En säljar- besiktning ger information om fastighetens status och skick. Eventuella småfel och brister som upptäcks kan enkelt åtgärdas innan försäljning.

Betala när huset är sålt

Som ett rikstäckande besiktningsföretag erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster vid din bostadsaffär. Oavsett vad som passar dig, betalar du först när huset är sålt!*

Tilläggstjänster
Kostnadsuppskattning av åtgärder
3.500 kr
Avloppskontroll med kamera
1.500 kr
Köpargenomgång via telefon av befintligt utlåtande
3.500 kr
Köpargenomgång på plats av befintligt utlåtande
5.000 kr
Säljarbesiktning
Genomgång av relevanta handlingar
Riskanalys av åtgärder
Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador
Föreslagen fortsatt teknisk utredning
Besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt
Okulär el- och VA-kontroll

Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Vidare utför vi kontroll av ventilation i huset för att försäkra att fukt avleds korrekt samt att syretillförseln är god.

Radonindikering

Vi använder ett instrument som ger en indikation på radonhalten i huset. Indikationsmätningen är framtagen för att du som kund snabbt ska få veta om huset är i riskzonen för förhöjda radonhalter.

Fuktmätning i riskkonstruktion

Kontroll/fuktmätningar görs av rikskonstruktioner. Kontrollen görs i exem- pelvis vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, krypgrund, vind och yttertak.

Energideklaration

Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Vidare utför vi kontroll av ventilation i huset för att försäkra att fukt avleds korrekt samt att syretillförseln är god.

Dolda fel- försäkring

Det är viktigt att känna till att du som säljare är ansvarig för dolda fel på den sålda fastigheten i tio år från tillträdesdagen. Om köparen upptäcker ett dolt fel i sitt nya hus, kan felet reklameras till säljaren. Säljare och köpare måste utreda vem som ansvarar för felet och göra upp om ersättning.
Om parterna inte kommer överens kan det i värsta fall leda till en rättsprocess.
Med en dolda fel-försäkring kan ansvaret för utredningen lämnas över till försäkringsbolaget.

Om felet omfattas av försäkringen betalar försäkringsbo- laget ut ersättning, vilket innebär en trygghet för både säljare och köpare.

I våra paket ingår föksäkringen Standard (7.350 kr) och då är du som säljare försäkrad för dolda fel upp till 750 000 kr.

Vi samarbetar med Länsförsäkringar och följer försäkringsbranschens regler och rekommendationer.

Kostnadsfri offert

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi er med rådgivning och en kostnadsfri offert.

Anlita endast
certifierade experterVi ser lösningen, inte problemet!

Våra besiktningsmän är byggingenjörer eller motsvarande och är certifierade inom facken besiktning, energi och ventilation. Det gör att vi kan erbjuda dig som beställare ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar våra 

tjänster med högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt. Besiktningsföretaget finns där våra beställare finns. Vi är ett rikstäckande företag och hjälper privatpersoner, BRF:er och företag. Kom ihåg att vi ser lösningen, inte problemet.

Endast certifierade besiktningsexperter.

Våra besiktningsmän är byggingenjörer eller motsvarande och är certifierade inom facken besiktning, energi och ventilation. Det gör att vi kan erbjuda dig som beställare ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar våra tjänster med högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

Besiktningsföretaget finns där våra beställare finns. Vi är ett rikstäckande företag och hjälper privatpersoner, BRF:er och företag. Vi ser lösningen, inte problemet.


Kontakta oss så kontakar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
09.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsföretaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerande medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Vår ansvarsförsäkring går via Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Vi är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja Dolda fel-försäkring till våra kunder. Försäkringsbolaget som tillhandahåller produkten är Länsförsäkringar.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar. 08.00 – 18.00)
Boka paket

Sektion

Sektion