Hur gör man en underhållsplan?

2022-08-25

Hur gör man en underhållsplan?

I tidigare artiklar har vi både gått igenom vad en underhållsplan är för något samt hur man ska använda sin underhållsplan. I denna artikeln går vi igenom hur man tar fram en underhållsplan och vilka steg det innefattar. Vi på Besiktningsföretaget hjälper till att ta fram underhållsplaner för både bostadsrättsföreningar och företag.

Underhållsplanering är ett viktigt och långsiktigt sätt att sänka underhållskostnaderna för er fastighet samtidigt som ni bibehåller eller ökar fastighetsvärdet. Det ger er en tydlig överblick över kommande underhållsarbete för just er fastighet. Underhållsplaner är unikt framtagna för varje fastighet för att säkerställa att rätt underhållsarbete planeras för respektive fastighet. Underhållsplanen kan exempelvis innehålla information om när fasaden ska målas om, när en Energideklaration ska utföras eller när ni behöver göra en Obligatorisk Ventilationskontroll. Som ni märker kan underhållsplanen innehålla många olika underhållsarbeten och därför är det viktigt att den tas fram på ett professionellt sätt av någon som har expertis och ett stort engagemang.

Nedan går vi igenom hur vår process ser ut när vi gör en underhållsplan åt er.

Steg 1: Förstudie av fastigheten

För att göra en underhållsplan som ger er fastighet alla fördelar det faktiskt innebär är det viktigt att den anpassas efter er unika fastighet. Första steget brukar inledas med en förstudie av fastigheten. Här inventerar vi fastigheten som ska täckas av underhållsplanen. Några av de viktiga faktorer som vi går igenom är bl.a.

  • Fastighetens byggår
  • Fastighetens storlek
  • Fastighetens utformning
  • Fastighetens konstruktion
  • Fastighetstyp (bostadshus, industrilokal, lagerlokal etc.)

Steg 2: Insamling av information

I det andra steget så samlar vi in information om fastigheten, arbetet underlättas om ni som fastighetsägare och/eller bostadsrättsförening har bra underlag. Exempel på underlag som kan underlätta framtagandet av en underhållsplan är:

  • Ritningar
  • Besiktningsprotokoll
  • Inventarielistor
  • Information om utförda arbeten på fastigheten

Om ni inte redan har digitaliserat och sorterat all dokumentation om er fastighet, är detta steget ett utmärkt tillfälle att göra det. Det kommer att förenkla arbetet för er framöver.

Steg 3: Besiktning av fastigheten

Under det tredje steget så genomförs noggranna besiktningar av samtliga delar som ska ingå i underhållsplanen. Exempelvis så analyserar vi nuvarande skick av olika komponenter och fastställer kommande underhållsåtgärder. Det tredje steget kräver hög expertis inom respektive område (material, installationer samt konstruktion). De kommande underhållsåtgärder som fastställs förses även med år för genomförande, tidsintervall om hur ofta de bör upprepas samt estimerad kostnad för arbetet. För att ge er underhållsplan korrekta kostnadsestimat är det viktigt att personen som genomför underhållsplanen är kunnig samt har tillgång till aktuella prisuppgifter.

Steg 4: Sammanställning av underhållsplan

När all information är insamlad och alla delar är besiktigade är det dags att sammanställa detta till en underhållsplan. Detta bör göras på ett vis så att även en lekman ska förstå underhållsplanen samt kunna arbeta med den på ett smidigt sätt. Vi på Besiktningsföretaget ger våra kunder en digital underhållsplan i ett lättarbetat verktyg som heter Planima där vi även är en certifierad partner.

Steg 5: Leverans samt arbete med er underhållsplan

När underhållsplanen är levererad är det viktigt att ni förstår den och enkelt kan arbeta med den. Den fyller ingen funktion om ni som beställare inte vet hur ni använder verktyget. Därför säkerställer vi alltid att den är tydlig och svarar på eventuella frågor som kan uppstå från våra beställare. Underhållsplanen är ett levande dokument som hela tiden ska uppdateras och hållas aktuell.

Beställ en underhållsplan

Kontakta oss idag för att ta reda på mer hur vi kan hjälpa dig som fastighetsägare eller BRF med en underhållsplan.


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion