Digital underhållsplan för er fastighet

Digital underhållsplan för er fastighet

Vad? När? Vad kostar det?

Med hjälp av vår underhållsplan får ni stenkoll på er fastighet. Underhållsplanen beskriver fastighetens kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärderna ska utföras. Planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser lönar sig.

Digitalt = smidigt och smart

Som modernt besiktningsföretag erbjuder vi mer än bara kontroller. Vi hjälper även fastighetsägare att bättre agera, planera och budgetera för sina fastigheters framtid. Med vår digitala underhållsplan kan ni snabbt kan se vad som behöver renoveras eller utföras – när, av vem och till vilken kostnad. Det är ett smart, smidigt och webbaserat verktyg där allt loggas automatiskt och inget lämnas åt slumpen. Kort sagt, med en digital underhållsplan får ni full koll på läget. Fördelarna och möjligheterna är många – hör gärna av er, så berättar vi mer.

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen omfattar

Underhållsplanen omfattar
  • Tak
  • Fasader
  • Samtliga invändiga utrymmen
  • Installationer
  • Mark och utemiljö
  • Komplementbyggnader

Underhållsplanen innehåller

Underhållsplanen innehåller
  • Besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
  • Åtgärdsplan
  • Ekonomisk analys och nyckeltal
  • Rekommendation om avsättning till underhållsfonden

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Underhållsplanen är fastighetens hälsodeklaration och en viktig investering för framtiden

Underhållsplanen är fastighetens hälsodeklaration och en viktig investering för framtiden

Hur går underhållsplanen till?

Hur går underhållsplanen till?

Insamling av information

Innan platsbesiktningen behöver vi få in uppgifter från er angående fastigheten. Skulle ni ha problem att hitta dessa hjälper vi gärna till i den mån vi kan. Vissa uppgifter kan kompletteras i efterhand.

Platsbesiktning

En av våra bygginjengörer kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar ert underhållsbehov.

Upprättande av underhållsplan

Vi sammanställer ert underhållsbehov enkelt och tydligt i en underhållsplan. Ni får en klar bild över vad som ska underhållas, när det ska underhållas och till vilket pris underhållet kommer att kosta.

Vår digitala underhållsplan finns i tre varianter:

BAS
Detta är en lättläst underhållsplan i PDF-format. Här får ni koll på fastigheten med hjälp av en enkel checklista på vad som ska göras, när och hur mycket det kommer att kosta. BAS är en avskalad underhållsplan som ej kräver aktivt arbete.

UTÖKAD
Som BAS, men med tillägget att ni kommer åt planen online i verktyget Planima. Det innebär att ni bland annat kan göra sökningar i underhållsplanen, se nyckeltal och kommentera händelser. Ändringar i planen görs av er kontaktperson hos oss på Besiktningsföretaget. Med UTÖKAD får ni full koll på hur fastigheten mår i dag och i framtiden.

PREMIUM
Som UTÖKAD, men med tillägget att ni får full åtkomst till Planima och kan använda alla spännande funktioner. Då kan ni själva göra ändringar i er underhållsplan, samtidigt som ni får ett kraftfullt verktyg för planering och budgetering. PREMIUM passar bäst för er som verkligen vill effektivisera ert underhållsarbete och arbeta proaktivt med underhåll och projekt.

Vanliga frågor

Varför behöver verksamheter ha en underhållsplan?

Vad innebär en digital underhållsplan?

Vad täcker en underhållsplan?

Vilken information får man av en underhållsplan?

Vilka utför en underhållsplan för företag?


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-företag

Sektion

Sektion


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerande medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Vår ansvarsförsäkring går via Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR). Vi är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja Dolda fel-försäkring till våra kunder. Försäkringsbolaget som tillhandahåller produkten är Länsförsäkringar.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar. 08.00 – 18.00)
Boka paket

Sektion

Sektion