Statusbesiktning

Statusbesiktning

Opartisk överblick

Misstänker du att ditt hus är skadat eller att entreprenör har missköt sitt arbete kräver försäkringsbolaget ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part.

Erkänd expertis

Våra statusbesiktningar utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkända byggingenjörer med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i konstruktion och byggskador.

Vad är en statusbesiktning?

Vad är en statusbesiktning?

Exempel på statusbesiktning:

Exempel på statusbesiktning:
  • Badrumsbesiktning
  • Besiktning av tillbyggnad
  • Försäkringsärende
  • Takbesiktning
  • Besiktning av utehus
  • Konstruktionsfel
  • Statuskontroll inför renovering

När du vill veta mer:

När du vill veta mer:
  • Åtgärdsförslag
  • Kostnadsuppskattning
  • Juridiskt godkända utlåtanden

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Skräddarsydda besiktningar efter dina behov

Skräddarsydda besiktningar efter dina behov

Statusbesiktning

Statusbesiktning

En statusbesiktning är en nödvändighet vid en tvist eller när entreprenören har gått i konkurs. Vid statusbesiktningen noteras vad som är utfört i byggprocessen, vad som kvarstår både i arbete och material och ni kan även lägga till en kostnadsbedömning av besiktningsmannen gällande ett färdigställande av arbetet.

En statusbesiktning är även ett bra hjälpmedel när du är osäker på husets skick eller går i renoveringstankar. Omfattningen av statusbesiktningen skräddarsys efter era önskemål och kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar som tak, fönster, våtrum och liknande.


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion