Underhållsplan för er Bostadsrättsförening (BRF)

Underhållsplan för er Bostadsrättsförening (BRF)

Vad? När? Vad kostar det?

Med hjälp av vår underhållsplan får föreningen stenkoll på fastigheten. Underhållsplanen beskriver fastighetens kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärderna ska utföras. Planerade åtgärder istället för kostsamma akutinsatser lönar sig.

SBR-godkända byggingenjörer

Våra underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkända byggingenjörer med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i underhållsplanering för flerbostadshus & kommersiella byggnader.

 

Vad är en underhållsplan?

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen omfattar:

Underhållsplanen omfattar:
  • Tak
  • Fasader
  • Allmänna utrymmen
  • Installationer
  • Mark och utemiljö
  • Komplementbyggnader

Underhållsplanen innehåller:

Underhållsplanen innehåller:
  • Besiktningsrapport med beskrivande text och bilder
  • Åtgärdsplan
  • Ekonomisk analys och nyckeltal
  • Rekommendation om avsättning till underhållsfonden

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Underhållsplanen är fastighetens hälsodeklaration och en viktig investering för framtiden

Underhållsplanen är fastighetens hälsodeklaration och en viktig investering för framtiden

Underhållsplan

Underhållsplan

Underhållsplanen är en investering för framtiden. För en bostadrättsförening är fastigheten den största tillgången och den behöver skötas om. Kortfattat kan man säga att en underhållsplan berättar om vilka framtida underhållsåtgärder som finns och hur stora de är, vad det kommer att kosta och hur lång tid det tar.

Underhållsplanen är ett levande dokument som ska uppdateras och revideras efter behov för att på kort och lång sikt kunna avgöra vilka kostnader föreningen har.

Hur går underhållsplanen till?

Hur går underhållsplanen till?

Insamling av information

Innan platsbesiktningen behöver vi få in uppgifter från er angående fastigheten. Skulle ni ha problem att hitta dessa hjälper vi gärna till i den mån vi kan. Vissa uppgifter kan kompletteras i efterhand.

Platsbesiktning

En av våra bygginjengörer kommer ut på plats och gör en grundlig besiktning av fastigheten och de tillhörande områden som påverkar ert underhållsbehov.

Upprättande av underhållsplan

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-brf

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion