Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning

Tryggare husaffär

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en bostadsförmedling.

För både köpare och säljare

Professionell genomgång av husets skick så att både köpare och säljare får koll på fastighetens status. Som säljare kan du hinna åtgärda eventuella fel innan försäljningen och som köpare kan du vara trygg i att veta vad du betalar för.

Köpare

Läs mer om våra överlåtelsebesiktningar anpassade för dig som är köpare.

Läs mer

Säljare

Läs mer om våra överlåtelsebesiktningar anpassade för dig som är säljare.

Läs mer

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

Detta ingår:

Detta ingår:
 • Genomgång av handlingar som tex. ritningar, bygglov eller tekniska beskrivningar.
 • Övriga upplysningar från säljaren gällande renoveringar, reparationer eller skador.
 • Okulär besiktning av alla tillgängliga utrymmen, både invändigt och utvändigt.
 • Riskanalys av brister som inte framkommit vid den okulära besiktningen.
 • Föreslagen fortsatt teknisk utredning.
 • Okulär el & VA- kontroll.

När du vill veta mer:

När du vill veta mer:
 • Radonindikering
 • Fuktmätning i riskkonstruktion
 • Areamätning
 • Avloppskontroll med kamera
 • Hussvampsanalys
 • Kostnadsuppskattning av åtgärder

Vet du inte vad du letar efter – kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Oviss kund

Sektion

Sektion

Därför ska du göra en överlåtelsebesiktning

Därför ska du göra en överlåtelsebesiktning

Det finns inga krav eller regler på att göra en överlåtelsebesiktning. Däremot har köparen undersökningsplikt, vilket betyder att köparen måste undersöka om bostaden har några fel eller brister innan kontrakt skrivs. Besiktningen blir ett sätt att uppfylla den lagstadgade undersökningsplikten.

Överlåtelsebesiktningen är inte bara bra ur köparens perspektiv. För dig som säljare av en bostad fungerar besiktningsprotokollet som en underhållsplan med tips på hur du kan förbättra huset och reparera små skador i tid.

När bostaden sedan ska säljas är besiktningsprotokollet en kvalitetsstämpel i annonsen, och många köpare vill gärna se protokollet redan på visningen.

Överlåtelsebesiktning är dessutom ett krav om du som säljare vill teckna en försäkring mot dolda fel.

Överlåtelsebesiktning - Så går det till

Överlåtelsebesiktning - Så går det till

En överlåtelsebesiktning börjar med att en godkänd besiktningsman går igenom ritningar, bygglov och andra handlingar som fastighetsägaren lämnar över. Besiktningsmannen har en kortare genomgång med säljaren för att gå igenom kända skador samt de renoveringar som har gjorts på fastigheten.

Besiktningsmannen genomför sedan en okulär besiktning där han eller hon använder sin syn, hörsel och lukt för att undersöka husets skick. Alla tillgängliga

utrymmen och synliga ytor, som tak, väggar, golv och fasader ses över och besiktningsmannen antecknar sina observationer under tiden. Inga fysiska ingrepp görs i fastigheten.

Utifrån den okulära besiktningen, samtal med säljaren och handlingarna som lämnats över gör besiktningsmannen en riskanalys om det skulle kunna uppstå brister i framtiden. Allting sammanställs slutligen i ett protokoll.


Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-privat

Sektion

Sektion


SBR-Anslutna besiktningsmän och certifierade energiexperter

Vi är SBR-anslutna besiktningsmän, certifierade energiexperter, certifierade termograförer, certifierade funktionskontrollanter och certifierade kontrollansvariga. Det gör att vi kan erbjuda ett brett sortiment av tjänster. För att säkerställa att vi alltid är á jour och levererar tjänster av högsta kvalité sker utbildningar löpande både internt och externt.

© 2021 Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en gratis offert

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 0733-37 63 32

Öppet vardagar.
08.00 – 18.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell

Sektion

Sektion