Husbesiktning

För ett välmående hus

Vilken husbesiktning passar dig?

På Besiktningsföretaget utför vi flertalet olika husbesiktningar efter just det som passar dig. Ska du köpa eller sälja ett hus? Vill du kontrollera kvalitén på en renovering? Har du precis byggt ett nytt hus? Vi anpassar våra tjänster efter ditt behov.

Erkänd expertis

Våra husbesiktningar utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkända byggingenjörer med gedigen branscherfarenhet, specialiserade i konstruktion och byggskador.

Kostnadsfri offert

Om du inte vet vad du letar efter hjälper vi er med rådgivning och en kostnadsfri offert.

Våra husbesiktningar

Våra husbesiktningar

Överlåtelsebesiktning

Pris fr. 9,900 kr

En överlåtelsebesiktning är en omsorgsfull byggnadsteknisk undersökning av fastigheten. Besiktningen görs för att klarlägga fastighetens fysiska skick i samband med en bostadsförmedling.

Läs mer

Statusbesiktning

Pris fr. 7,900 kr

Misstänker du att ditt hus är skadat eller att entreprenör har misskött sitt arbete kräver försäkringsbolaget ett utlåtande från en opartisk och dokumenterad tredje part.

Läs mer

Energideklaration

Pris fr. 3,500 kr

Våra energiexperter hjälper er att minska energiförbrukningen genom att ge konkreta åtgärdsförslag med en tydlig prisbild.

Läs mer

Slutbesiktning

Pris fr. 8,900 kr

Har du byggt ett nytt hus eller utfört ett omfattande renoveringsarbete? Säkerställ då att arbetet är korrekt utfört och att inga anmärkningar finns kvar som entreprenören är skyldig att åtgärda.

Läs mer

Fuktutredning

Pris fr. 7,900 kr

Misstänker du en större fukt eller mögelskada i ditt hus? Anlita då en av våra besiktningsmän för att göra en genomgående fuktutredning på skadan. Vi använder de senaste instrumenten och har möjlighet att utföra ackrediterade svampanalyser på laboratorium vid behov.

Läs mer

Lägenhetsbesiktning

Pris fr. 6,900 kr

En lägenhetsbesiktning ger en opartisk och professionell bedömning av bostadsrättens skick och status innan köpet slutförs. Besiktningen säkerställer att inga oförutsedda kostnader dyker upp i framtiden.

Läs mer

Garantibesiktning

Pris fr. 9,900 kr

Innan den tvååriga reklamationstiden löpt ut är det klokt att göra ytterligare en besiktning av den nybyggda fastigheten. Då är det fortfarande byggföretagets ansvar att rätta till eventuella fel som har uppstått under första boendeperioden.

Läs mer

Köpargenomgång

Pris fr. 3,500 kr

När du som köpare väljer en köpargenomgång av en besiktning som utförts åt säljaren gäller samma villkor och ansvar som vid en separat köparbesiktning.

Läs mer

Kontrollansvarig (KA)

När du ska bygga, riva eller renovera kan du enligt lag behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Den kontrollansvarige som du anlitar för ditt projekt måste vara certifierad i enlighet med EU:s tjänstedirektiv.

Läs mer

Vad är en husbesiktning?

Det finns många olika typer av husbesiktningar och vilken som passar dig bäst beror helt på i vilket ändamål som besiktningen ska utföras. Den husbesiktningen som oftast dyker upp när man tänker på ordet är överlåtelsebesiktning. Överlåtelsebesiktningen är, precis som det låter, en husbesiktning som sker vid en överlåtelse av en privatbostad. Vid överlåtelsebesiktningen går besiktningsmannen igenom hela bostaden och fastställer dess status och skick. Motsvarande husbesiktning går även att utföra vid ett lägenhetsköp.

Andra typer av vanliga husbesiktningar kan utföras i samband med att en entreprenör har genomfört någon typ av renovering på huset. Det kan vara allt från ett nylagt golv till en fullständig nybyggnation. I de här fallen utförs en husbesiktning där besiktningsmannen går igenom det arbete som utförs och fastställer om det uppfyller de krav som finns samt följer det avtal som har upprättats mellan beställare och entreprenör. Dessa husbesiktningar kallas för statusbesiktning eller slutbesiktning.

Även om entreprenaden blir godkänd vid en slutbesiktning så finns det risk att problem uppstår när man väl har flyttat in. Vi nybyggnation har man alltid två års garantitid där entreprenören är skyldig att åtgärda de eventuella anmärkningar som uppstår. Då utför vi en husbesiktning som heter garantibesiktning, även kallat tvåårsbesiktning.

Oavsett vilken husbesiktning du söker efter så kan vi hjälpa dig. Hör av dig till oss så hittar vi den husbesiktning som passar dig bäst.

Vanliga frågor

Vad är en husbesiktning?

Utgångspunkten för en husbesiktning är att undersöka, examinera och fastställa status och skick på en fastighet. 

Vad för husbesiktning gör man vid köp av hus?

Besiktning som görs vid köp eller försäljning av hus kallas för överlåtelsebesiktning. Då görs en fullständig genomgång av fastigheten för att notera de eventuella anmärkningar och risker som finns. Beroende på husets karaktär finns det möjlighet att fördjupa besiktningen genom t.ex. utökad fuktmätning i riskkonstruktioner. 

Läs mer
Hur fort kan man få en husbesiktning?

Vanligtvis så kan vi erbjuda en tid inom 7 dagar från beställning. Du kan boka din tid antingen genom att ringa eller maila in till oss alternativt kontakta oss direkt i chatten.

Kontakta oss

Vad ska man tänka på inför en husbesiktning?

Det finns en rad lättare åtgärder man kan göra för att underlätta både för dig och besiktningsmannen.  Se till att ha relevant information redo och inga föremål i vägen. Läs mer i denna checklista inför husbesiktning!


Vill du ha hjälp att komma igång?

Berätta om din situation och ställ gärna några frågor. Våra offerter är alltid kostnadsfria.

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell


Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion