Ämne: Checklistor

Kontroll av takpannor

Så håller du koll på ditt tak

Taket är den delen på huset som får stå emot hårdast när det kommer till väder och vind. Skador på taket kan leda till större skador på ditt hus, därför är det viktigt att regelbundet kolla statusen på ditt tak. Nedan har vi listat tips för dig, samt åtgärdsförslag.

Minst en gång per år rekommenderar vi att du inspekterar ditt tak, både utifrån och inifrån vinden. När det gäller insidan ska du leta efter missfärgningar, fuktfläckar och rinnmärken på innertak eller väggar.

På utsidan letar du efter olika saker beroende på vilken taktäckning du har.

Tegel eller betongplattor:
Se över så alla pannor är hela och att de ligger som de ska. Kontrollera därefter att plattorna inte har för mycket mossa på sig.

Plåttak:
Se till att alla plåtar ligger på plats och om det är spikat så är det viktigt att spikarna har kvar sin gummibussning runtom. Den förhindrar vatten från att tränga in genom spikhålet. Titta också efter rost, färgsläpp eller andra håligheter.

Papptak:
Kolla så att skarvarna inte har släppt samt kontrollera att det inte har sprickor eller blåsor. Är taket dessutom platt får du vara extra uppmärksam då exempelvis snö blir liggande.

Gemensamt för alla tak är att du bör kontroller att alla genomföringar är täta och att hängrännorna är hela. Kolla också så inte hängrännorna är fulla med löv eller annat skräp.

Misstänker du att ditt tak är skadat är du alltid varmt välkommen att höra av dig till oss om du har frågor eller vill boka in en statusbesiktning.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Besiktningsman

Checklista inför husbesiktning

Det är viktigt att ni förbereder inför överlåtelsebesiktningen. Det kommer att öka effektiviteten av besiktningen och säkerställa att ni får full nytta av uppdraget.

1. Förbered information om huset

 • Samla viktiga dokument som din besiktningstekniker kan behöva, såsom ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar.
 • Var redo att informera besiktningsteknikern om allt du vet om huset, inklusive eventuella renoveringar, om- eller tillbyggnader och andra relevanta detaljer. Årtalen är av särskild vikt för att säkerställa en korrekt bedömning.
 • Om det finns viktiga skador i huset, se till att du kan beskriva dem.

2. Gör rent

 • Ett rent och städat hus gör det enklare att göra bedömningar. Se till att golvet och golvbrunnar är rena.
 • Undvik starka dofter i huset och försök att inte vädra ut kraftigt före besiktningen.

3. Säkerställ åtkomst

 • En godkänd stege ska finnas tillgänglig.
 • Se till att källarväggarna är tillgängliga för besiktning, och se till att det finns inspektionsluckor för vindsutrymmen, sidovindar, förråd och krypgrund. Det är viktigt att inspektionsluckorna är öppna och möjliggör enkel åtkomst
 • Ta bort föremål som blockerar åtkomsten till de utrymmen som ska besiktigas, som utrymmen under diskbänken och handfat.

4. Allmänna åtgärder

 • Om huset har varit kallställt, se till att sätta på värmen i tid före besiktningen.
 • Var ärlig och försök inte att dölja något, då det kan leda till problem senare.

5. Finns det fler byggnader på tomten?

 • Kom ihåg att besiktningen omfattar endast huvudbyggnaden och eventuella vidbyggda delar.
 • Om du önskar att besikta andra byggnader på tomten, meddela oss detta innan besiktningstillfället.för att vara optimalt förberedd för din

6. Om en energideklaration ska upprättas behöver vi följande information:

• Senaste fakturan av er energiförbrukning (el/fjärrvärme/gas etc.) där vi kan läsa av årsförbrukningen i kWh.

• Senaste vattenfakturan där vi kan läsa av årsförbrukningen (gäller ej egen brunn).

• Protokoll från en eventuell genomförd radonmätning.

• Eventuell förbrukning av organiskt bränsle (ved, pellets, briketter, olja etc.).

Följ dessa enkla steg för att vara optimalt förberedd för din husbesiktning!

Fritidshus

Checklista vid köp av fritidshus

Är du intresserad av att köpa ett fritidshus? Här nedan har vi listat en checklista för dig med saker du bör tänka på när du går på visning.

Utför en husbesiktning och kontrollera husets svaga punkter:

1. Taket:
Takets skick bedömer du inte med hjälp av hur pannorna ser ut, utan det är takpappen samt underlagstaket som bestämmer skicket på taket.

2. Fasaden:
Det finns olika typer av fasader som medför olika typer av risker.

3. Fönster:
Fönsterbyte är en stor kostnad. Därav är fönsternas befintliga skick av stort intresse för dig som köpare.

4. Vinden:
Undersök om det finns tecken på fuktskador såsom färgförändringar, mögelpåväxt eller ruttna brädor.

5. Grundläggning:
Vilken typ av grundläggning har fastigheten? Olika grundläggningar för med sig olika risker som du som köpare bör vara medveten om.

6. Markförhållanden:
Hur ser marken ut runt huset? Kontrollera om det finns närliggande sluttningar som medför att vatten rinner mot huset.

7. El:
Kontrollera hur gammal elcentralen är samt om det finns jordfelsbrytare.

8. Vatten:
Kontrollera vattentillgång och vattenkvalitet om huset har egen brunn. Vattnets kvalitet ingår i köparens undersökningsplikt.

9. Avlopp:
De flesta sommarstugor har enskilt avlopp. Man bör därför kontrollera förhållandena med avloppet.

10. Renovering & underhåll:
Tänk efter hur mycket tid du vill lägga på renoveringar och underhåll. Det kan vara bra att bilda dig en uppfattning om vilka åtgärder som kommer krävas av dig som köpare.

Låt oss hjälpa dig!
Boka en överlåtelsebesiktning vid köp av ditt nya fritidshus. Överlåtelsebesiktningen blir ett sätt för dig som köpare att kontrollera om huset lever upp till vad säljaren lovat, vilket också minskar risken för en tvist mellan er i framtiden.

Ha stenkoll
Under besiktningen går vi igenom tillhandahållna handlingar från fastighetsägaren, som till exempel: ritningar, bygglov, våtrumsintyg och andra handlingar. Vi kontrollerar så att installationer av vatten, avlopp och el följer branschregler. Med vår hjälp kan du alltså få stenkoll på din nya bostad.

Läs mer och boka en utökad köparbesiktning, eller kontakta oss så svarar vi på alla dina frågor.

Vill du veta mer om oss på Besiktningsföretaget?
Vi är ett erfaret och rikstäckande besiktningsföretag som lägger stor vikt vid personlig service. Därför gör vi mer än bara pekar på problem. Vi föreslår alltid konkreta lösningar och åtgärder som gör att du får full koll på läget, så att din bostad förblir frisk och stark. Dessutom innehar vi ansvarsförsäkring och är av Finansinspektionen godkända som sidoverksam ankuten försäkringsförmedlare. Det innebär att vi får sälja dolda fel-försäkring till dig som kund. Tryggt, smart och enkelt! Läs mer om oss och hör gärna av dig.

Ett modernt
och personligt
besiktningsföretag!

Certifierade besiktningsexperter som är specialiserade på tekniska tjänster relaterade till fastigheter.  Tillsammans med våra engagerade medarbetare erbjuder vi våra tjänster över hela Sverige. Samtliga besiktningsmän hos Besiktningsföretaget omfattas av vår ansvarsförsäkring.

© Besiktningsföretaget • IntegritetspolicyAllmänna villkor

Kontakta oss för en kostnadsfri offert

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Gratis offert

Sektion

Sektion

Kontakta oss så kontaktar vi dig!

Tel. 010-18 20 250

Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 – 16.00

Epost.
info@besiktningsforetaget.se

Kontakt-generell popup

Sektion

Sektion

En handläggare kommer hantera bokningen inom två timmar

(Gäller inom öppettider: Öppet vardagar.
08.00 – 12.00 & 13.00 - 16.00)
Boka paket

Sektion

Sektion